Automatizace procesů inženýringu na objednávku

Výrobci průmyslových strojů potřebují dodávat více variant výrobků bez navýšení nákladů. Naše řešení pro automatizaci procesů inženýringu na objednávku v oblasti průmyslových strojů nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu a produktů inženýringu na objednávku (ETO), což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.
Výrobci průmyslových strojů potřebují dodávat více variant výrobků bez navýšení nákladů. Naše řešení pro automatizaci procesů inženýringu na objednávku v oblasti průmyslových strojů nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu a produktů inženýringu na objednávku (ETO), což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Learn More

Výroba strojů z inženýringu na objednávku je náročná oblast, která vyžaduje zapojení inženýrských metodik při podávání nabídek i plnění dodávek. Tato inženýrská aktivita je časově náročná, nákladná, náchylná k chybám a s často s přísným a nekompromisním harmonogramem.
 
Naše řešení je základním kamenem podpory v průběhu celého životního cyklu stroje – od plánování přes návrh až po výrobu a opravy na místě u zákazníka. Nabízíme robustní funkce podporující zákazníky v širokém spektru konfigurovaných výrobků. Mezi tyto zákazníky mohou patřit například výrobci strojů se stálou sadou podporovaných variant, výrobci dodávající složité výrobky s exponenciálním počtem možných variací a kombinací (konfigurace na objednávku) a nebo výrobci, jejichž objednávky vždy vyžadují jedinečné nové varianty součástí a návrhů (ETO). Všechny tyto funkce vám umožní urychlit dodávky a oproti tradičním přístupům nabízí mnohem lepší škálovatelnost.

Záznam webináře | 40 minut

Pokročilý inženýring strojů: Využívejte víceoborového návrhu a vytvořte co nejkomplexnější digitální dvojče

 Víceoborový návrh

Využívejte víceoborového návrhu a vytvořte co nejkomplexnější
digitální dvojče.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable PLM Foundation

Reagujte rychle na změny, řiďte celý životní cyklus strojů od prvotního kontaktu až po instalaci na různá místa a jejich údržbu.

Bill of Materials Management

Provádějte správu víceoborových rozpisek z návrhu stroje až do konce životního cyklu a zaznamenávejte úplnou historii změn a revizí.

Change Management

Efektivně spravujte vývoj výrobků, problémy a vylepšení a současně provádějte změny rychle, přesně a srozumitelně tak, abyste vyhověli požadavkům zákazníků.

Engineering Automation

Urychlete návrh strojů díky zapouzdření konstrukčních pravidel do vlastních aplikací, díky čemuž se může konstrukční tým více soustředit na vývoj nových inovovaných výrobků.

ERP Connector

Využijte přímočarou podporu integrace se systémem SAP, která umožňuje flexibilně určovat, jaké informace o variantách se odesílají do systému ERP.

ETO Application Integrations

Vytvořte si výkonnou sadu aplikací pro každodenní použití. Mezi tyto aplikace patří také CAD, Microsoft Office® a PLM. 

Flexible Product Line Engineering

Vytvořte jednu definici variability pro různé domény v životním cyklu strojů tak, abyste zákazníkům zajistili dostatečnou variabilitu při zachování ziskovosti.

Guided Product Configuration

Využijte jednotnou definici variability a zajistěte tak, že se budou používat pouze platné a povolené konfigurace, takže se potom budete moci soustředit na jednotlivé stroje.

Product Configuration Visualization

Využijte jednotnou definici variability a zajistěte tak, že se budou používat pouze platné a povolené konfigurace, přičemž se můžete stále soustředit na připravované stroje.