Digital part production

Turning part on lathe, with lubricant being applied

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

Video

Master the Precision of the Perfect Part

More than ever, customers require highly customized products that are designed to meet their specific needs - one size no longer fits all. Watch our video to learn more.

Click here to view
Abstract image of gray and green trials forming a circle with a digital overlay

Learn More

Manufacturers need to fully merge their digital and physical processes and create a continuous, digitized communication and feedback loop to understand how each change to part design impacts the larger manufacturing process. Our digital part production solution connects the entire production operation, cuts data transfers and duplications, improves collaboration, and enables process automation.

Our tools enable organizations to easily re-use proven digital part production data to automate programming and optimize machining processes to deliver consistent results which improve quality and reduce time to market. Additionally, they increase operational efficiency by using one integrated system to design, simulate, and machine parts, helping streamline CAD and CAM communication so changes can be incorporated more easily. Finally, our offerings help companies engineer complex geometries that would be difficult or impossible to achieve with traditional manufacturing methods. Additive manufacturing is enabling great improvements to part and product quality and design, and OEMs that are early adopters will differentiate themselves from competitors.

Abstract image of gray and green trials forming a circle with a digital overlay

Záznam webináře | 35 minut

Industrializing Additive Manufacturing for Production Parts

Industrializing Additive Manufacturing for Production Parts

Drive Product Innovation with Additive Manufacturing

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Inteligentní výkonové inženýrství

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. Díky tomu mohou týmy nejefektivněji vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

Návrh strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Správa technických dat

Výroba průmyslových strojů a těžké techniky je stále složitější. Zvyšují se zejména nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců se potýká s těmito novými a neustále se měnícími potřebami. Spravujte data technických týmů z různých oborů pro vývoj strojů a zařízení s integrovaným přístupem ke správě životního cyklu inženýringu, který využívá integrovanou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a platformu pro správu technické dokumentace kombinující strojní, elektro, softwarová a data ze simulací v jednom kolaborativním prostředí.