Řízení kvality s uzavřenou smyčkou

Naše řešení pro řízení kvality průmyslových strojů s uzavřenou smyčkou spojuje prostředí PLM pro spolupráci se systémem řízení kvality společnosti Siemens. Dokumentace, data, analýzy a procesy spojené s kvalitou mohou být začleněny do digitálního vlákna spolu s definicemi výrobků, informacemi o výrobních procesech a dalšími prvky a podpořit tak řízení kvality v celém výrobním procesu a zvýšit bezpečnost, flexibilitu a efektivitu – vše v souladu s nejpřísnějšími standardy kvality.

Naše řešení pro řízení kvality průmyslových strojů s uzavřenou smyčkou spojuje prostředí PLM pro spolupráci se systémem řízení kvality společnosti Siemens. Dokumentace, data, analýzy a procesy spojené s kvalitou mohou být začleněny do digitálního vlákna spolu s definicemi výrobků, informacemi o výrobních procesech a dalšími prvky a podpořit tak řízení kvality v celém výrobním procesu a zvýšit bezpečnost, flexibilitu a efektivitu – vše v souladu s nejpřísnějšími standardy kvality.

Learn More

Výrobci průmyslových strojů čelí neustále rostoucím požadavkům trhu na vyšší bezpečnost, flexibilitu, agilnost a efektivitu výrobních činností při zachování co nejvyšších standardů kvality u již nasazených strojů. Klíčovou technologií pro řízení kvality s uzavřenou smyčkou je spojení systému PLM se systémem řízením kvality. Naše řešení pro řízení kvality průmyslových strojů s uzavřenou smyčkou umožňuje spolupráci a obousměrnou zpětnou vazbu mezi zákaznickým servisem a zadáváním zakázek na vývoj výrobků, výrobou, dodavatelskými řetězci a klíčovými kvalitativními otázkami.

Tento výrobní proces s uzavřenou smyčkou zaručuje konzistenci a spolehlivost a využívá digitálních dvojčat. Odhalováním selhání ve virtuálním prostředí pomáhá eliminovat rizika a je mnohem levnější.

Digitální dvojčata navíc nabízejí flexibilitu a efektivitu, protože umožňují vyhodnocovat výrobní alternativy a variace prostředků. Digitální realizace a sledování výrobních operací zvyšuje kvalitu vyřizovaných objednávek a rychlost výroby. Tato úzká integrace mezi daty získanými z fyzických a digitálních dvojčat umožňuje výrobu neustále zlepšovat a získávat přímou zpětnou vazbu ke změnám ve výrobcích, procesech a výrobě. Naše řešení pro řízení kvality s uzavřenou smyčkou snižuje rizika ve výrobě a v dodavatelském řetězci a zvyšuje transparentnost.

Záznam webináře

FMEA methodology and risk analysis

Man in a hardhat works on a computer terminal

Strengthen the FMEA methodology to achieve complete risk analysis.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.