Automatizace a zprovoznění

Automatizace a zprovoznění

Výrobci strojů se snaží dodávat své výrobky na trh rychleji a získat tak náskok v dnešním konkurenčním prostředí. Naše řešení pro automatizaci a zprovoznění umožňuje výrobcům značně urychlit zprovoznění strojů a odhalovat selhání v nejkratší možné době. Propojením digitálních dvojčat nebo virtuálního modelu stroje se skutečnými řídicími systémy je možné testovat navržené stroje ve skutečných provozních podmínkách.

Výrobci strojů se snaží dodávat své výrobky na trh rychleji a získat tak náskok v dnešním konkurenčním prostředí. Naše řešení pro automatizaci a zprovoznění umožňuje výrobcům značně urychlit zprovoznění strojů a odhalovat selhání v nejkratší možné době. Propojením digitálních dvojčat nebo virtuálního modelu stroje se skutečnými řídicími systémy je možné testovat navržené stroje ve skutečných provozních podmínkách.

Learn More

Dnešní automatizované a flexibilní výrobní systémy řídí programy PLC, které se starají například o sofistikované nástroje, roboty, přenosové linky a další bezpečnostní zařízení. Přeprogramováním PLC programů mohou výrobci své výrobní linky upravovat bez drastických změn v celém závodu. Při případných změnách však musí inženýři pozastavit výrobu a prověřit chování vybavení s novými programy PLC.

Naše řešení pro automatizaci a zprovoznění umožňuje vyvíjet strojírenské a elektronické systémy souběžně s automatizací strojů, díky čemuž mohou výrobci strojů testovat kód PLC ve virtuálním prostředí před jejich odesláním do skutečného vybavení. Díky simulacím a validacím automatizačních programů ve virtuálním prostředí je možné navržené koncepce snadno zprovoznit, snížit kapitálové výdaje a eliminovat riziko poškození skutečných strojů.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.