Pokročilý inženýring strojů

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Video

Rosendahl Nextrom Case Study

Rosendahl Nextrom Case Study

See this great story of how our customers have been able to improve their process and reduce their time to market.

Learn More

Ve světě výroby průmyslových strojů existuje jedno slovo, které vystihuje aktuální výzvy, kterým tyto společnosti čelí: komplexnost.

Tato komplexnost znamená rychle rostoucí množství softwaru potřebného pro chod strojů, globalizaci konkurence, snižování marže, komplikované požadavky zákazníků na přizpůsobení a personalizaci, ekologické a vládní předpisy stejně jako Průmysl 4.0 a další iniciativy okolo chytré továrny.

Tváří v tvář těmto tlakům je nutné, aby moderní stroje byly stále chytřejší. Pokud není ve vašich silách vypořádat se se zvyšující se složitostí související s přidáváním softwaru do strojů, vývojem pokročilých strojů podle požadavků zákazníka nebo globální konkurenceschopností, odrazí se to na vašem zisku. Hlavním požadavkem je dnes schopnost zavádění inovací při konstrukci a provozu strojů, stejně jako ve vývojovém procesu.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje konstruovat, vyrábět a zprovoznit je virtuálně. Jen tak mohou optimalizovat výkonnost, zlepšovat kvalitu a zvýšit své zisky. Přitom je u složitých projektů mechatroniky zároveň možné zrychlit a zefektivnit návrh, zlepšit spolupráci v podniku, zajistit reprodukovatelnost i efektivitu výrobních procesů a splňovat předpisy.

Vybrané úspěchy zákazníků

Biesse Group

 Technologie PLM společnosti Siemens podporují sdílení dat a spolupráci napříč všemi oblastmi a rolemi společnosti Biesse Group

Italský výrobce zpracovatelských strojů prochází digitální transformací s Teamcenterem

Technologie PLM společnosti Siemens podporují sdílení dat a spolupráci napříč všemi oblastmi a rolemi společnosti Biesse Group

Další informace

Záznam webináře | 40 minut

Pokročilý inženýring strojů: Využívejte víceoborového návrhu a vytvořte co nejkomplexnější digitální dvojče

 Víceoborový návrh

Využívejte víceoborového návrhu a vytvořte co nejkomplexnější
digitální dvojče.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Engineer To Order Process Automation

Získejte větší kontrolu nad projekty prostřednictvím klíčových funkcí pro správu projektů - požadavků, konfigurace, změn a plánování - ke zlepšení celkové kvality, rychlosti a produktivity při současném snížení nákladů a rizik.

Inteligentní výkonové inženýrství

Kvůli zvyšující se integraci softwaru a elektrických systémů strojů s jejich výrobním prostředím je výroba strojů stále složitější. Naše řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství vám pomůže automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. Díky tomu mohou týmy nejefektivněji vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků.

Mechanical - Electrical Design

Dodávejte vysoce kvalitní výrobky v termínu a s nízkými náklady a sdílejte informace mezi konstruktéry elektrických, strojních a řídicích systémů v reálném čase. Tím zlepšíte vývoj všech elektromechanických zařízení a senzorů.

Mechatronic Concept Design

Mechatronics Concept Designer propojuje týmy tím, že jim umožňuje vizualizovat kinematiku strojů v reálném čase a simulovat tak posloupnosti úkonů elektrických a mechanických zařízení.

Modular Machine Engineering Process Management

Využijte svou databázi konstrukčních prvků, kterou lze tvořit z modulárních struktur pro výrobky a výrobní procesy, zvyšte tak flexibilitu a zlepšete řízení rizik a nákladů díky opakovanému využití součástí a procesů.

Next Generation Machine Design

Využijte špičkové řešení pro strojní konstrukci využívající synchronní technologii, které obsahuje širokou škálu podpůrných nástrojů pro výkonné modelování součástí, tvorbu sestav a generování dokumentace.

PLM for Machine Builders

Today’s industrial machinery market faces increased product complexity, global cost pressures and low-margin projects. Part of these challenges stem from machine builders and their supporting departments working in isolation, using different processes, tools and terminology.

Project Management

Propojte správu portfolia, řízení projektů a životní cyklus výrobku a umožněte svému podniku vhodně využívat zdroje a prioritizovat výrobky podle strategických obchodních cílů.

Software Delivery

Organizujte vývoj softwaru a testování napříč všemi doménami pro sledování konkrétních verzí pro zabudované softwarové aplikace v souladu s projekty pro konkrétní zákazníky.