Výroba součástí a kvalita

Výroba součástí a kvalita pro průmyslové stroje a těžkou techniku

Výrobci součástí čelí rostoucím požadavkům na ziskovost u stávajících projektů a potřebě získat nové projekty. Někteří výrobci součástí již tyto problémy aktivně řeší. Současná digitální technologie dokáže zautomatizovat pouze některé části výrobního procesu pomocí samostatných aplikací. To však způsobuje přerušení procesu a toku informací. Naše řešení nabízí ucelenou sadu nástrojů pro výrobu součástí, která zahrnuje CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Výrobci součástí čelí rostoucím požadavkům na ziskovost u stávajících projektů a potřebě získat nové projekty. Někteří výrobci součástí již tyto problémy aktivně řeší. Současná digitální technologie dokáže zautomatizovat pouze některé části výrobního procesu pomocí samostatných aplikací. To však způsobuje přerušení procesu a toku informací. Naše řešení nabízí ucelenou sadu nástrojů pro výrobu součástí, která zahrnuje CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Výroba součástí a kvalita pro průmyslové stroje a těžkou techniku

Learn More

Zvyšující se složitost vývoje a výroby průmyslových strojů a těžké techniky, která je značně umocněna globalizací výrobců, zvyšuje tlak vyvíjený na výrobce. V případě, že výrobci nenaplní požadavky svých zákazníků nebo nebudou globálně konkurenceschopní, dosažení obchodního úspěchu bude o to obtížnější.

Někteří výrobci součástí již tyto problémy aktivně řeší. Současná digitální technologie dokáže zautomatizovat pouze některé části výrobního procesu pomocí samostatných aplikací. To však způsobuje přerušení procesu a toku informací.

Naše řešení nabízí jednotný software, který plynule sjednotí klíčové prvky procesu od návrhu až po výrobu do virtuálního modelu, který je shodný se svým fyzickým protějškem. Díky těmto digitálním dvojčatům můžete efektivně definovat a řídit výrobu.

Jednotný systém umožňuje využívat modelem řízený přístup zasahující od CAD/CAM, přes CNC obrábění až po kontrolu kvality, což výrazně zvyšuje produktivitu. Díky tomuto systému je možné pomocí nových revolučních technologií (například aditivní výroba nebo robotické obrábění) vyrábět výrobky nové generace a také zcela transformovat výrobní proces i podnik jako takový.

Výroba součástí a kvalita pro průmyslové stroje a těžkou techniku

Záznam webináře | 30 minut

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Additive Manufacturing

Zaveďte bezproblémově fungující aditivní výrobu, která pracuje s kovy a plasty. Díky tomu budete moci využít řešení pro nejnovější aditivní technologie, například zapékání prášku, nanášení více tryskami atd.

Computer Aided Manufacturing – CAM

Provozujte pomocí rozsáhlých programovacích funkcí celou řadu CNC obráběcích strojů a robotů. Prověřte výstup každého konkrétního stroje pomocí jednotného postprocesoru a simulací G-kódů.

Die Design Simulation

Vyhněte se poškození a trhlinám v odlitcích pomocí termomechanických simulací vzniku a šíření poškození.

Die Design Simulation

Vyhněte se poškození a trhlinám v odlitcích pomocí termomechanických simulací vzniku a šíření poškození.

Ensure Dimensional & Build Quality During Planning

Používejte kvalitativní parametry během konstrukce výrobku, plánování výroby i během samotné výroby a tím snižte náklady.

Manufacture Composites

Zpracovávejte složité a specializované postupy výroby kompozitů pomocí inteligentního řešení pokrývajícího procesy od návrhu až po výrobu, které je možné plně začlenit do komerčních 3D CAD systémů.

Manufacturing Data Management

Vzájemně propojte části výrobního procesu, od technologie po výrobu. Spravujte změny a veškerá výrobní data. Opakovaně používejte osvědčené standardní podnikové procesy v kolaborativní platformě.

Mold Design Simulation

Zajistěte řádné chlazení forem pomocí termomechanických simulací výrobního procesu. Optimalizujte návrh forem pro výrobu kompozitů díky simulacím vytvrzování.

Product Cost Management

Vytvářejte rychle a spolehlivě odhady nákladů pro cenové nabídky a analýzy nákladů na součásti vyrobené obráběním, přičemž využívejte informace o nákladech na různé technologie nástrojů i procesů.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá