Životní cyklus a analýza provozu

Muž sleduje klíčové ukazatele výkonnosti digitálního stroje

Kvůli nízkým maržím na výrobcích, stárnoucím výrobním prostředkům a rychle se měnícím volbám zákazníků vytvářejí společnosti komplexní digitální dvojče pro optimalizaci výrobků a procesů. Naše řešení pro životní cyklus a analýzu provozu umožňuje servisním technikům shromažďovat informace ze strojů pomocí IoT, takže mohou sledovat požadavky na servis, řešit problémy a využívat informace z praxe v procesu návrhu, testování a výroby k zajištění neustálého zlepšování životního cyklu výrobku.

Kvůli nízkým maržím na výrobcích, stárnoucím výrobním prostředkům a rychle se měnícím volbám zákazníků vytvářejí společnosti komplexní digitální dvojče pro optimalizaci výrobků a procesů. Naše řešení pro životní cyklus a analýzu provozu umožňuje servisním technikům shromažďovat informace ze strojů pomocí IoT, takže mohou sledovat požadavky na servis, řešit problémy a využívat informace z praxe v procesu návrhu, testování a výroby k zajištění neustálého zlepšování životního cyklu výrobku.

Montážní linka plnění lahví s přidaným obrázkem digitálního stroje

Learn More

Výrobci strojů, kteří nedigitalizovali celé své konstrukční a výrobní procesy, budou mít i nadále problémy s poskytováním individualizovaného obsahu školení, servisu a údržby. Většina společností, které vyrábějí stroje, si uvědomuje, že příjmy ze servisu jsou pro jejich přežití rozhodující. Mohou poskytovat vyšší marže než samotné zařízení a mohou navýšit celkové příjmy o 5 až 10 %. Toho všeho lze dosáhnout využitím analýzy na vyžádání, implementací sledovatelného digitálního dvojčete a novým přístupem k servisu a provozu.

Analýza na vyžádání

Zlepšení analytické infrastruktury nabízí možnosti pro zlepšování strojů a podpůrného servisu. Analýza na vyžádání vám pomůže porozumět stavu a provoznímu chování jednotlivých strojů nebo celých skupin strojů ve výrobě.

Sledovatelné digitální dvojče

Propojené, přesné a sledovatelné digitální dvojče umožňuje sledovat změny po servisu a upgradech po dobu od vzniku stroje po celou jeho životnost a poskytuje poutavý digitální podpůrný materiál, který je potřeba k výrobě strojů, jejich uvádění do provozu a údržbě.

Nový přístup k servisu a provozu

Nástroje pro vývoj s nízkou potřebou kódu umožňují nový přístup ke strategii servisu a provozu tím, že automatizují servisní funkce a podporují tak nižší celkové náklady na vlastnictví stroje pomocí proaktivních záručních operací a údržby správy zdrojů.

Montážní linka plnění lahví s přidaným obrázkem digitálního stroje

Možnosti řešení

Automation Engineering & Commissioning

Machine manufacturers are looking for increased speed to market to help gain a competitive advantage in today’s highly competitive global manufacturing environment. Our Automation Engineering and Commissioning solution allows manufacturers to significantly shorten the commissioning time of machine tools and identify faults at the earliest possible time by connecting the digital twin or the virtual machine model with the real control system to enable validation of the overall system by testing machine designs under real-world conditions.

Business Intelligence & Reporting Tools

Visibility into the cumulative knowledge of product development is critical to making smart business decisions. It takes a single source of reporting and analytics information to deliver the insight necessary for you to fully know your product. Natural language self-service reporting helps you efficiently create new analytics and out-of-the-box reports help you quickly gain an understanding of your products and processes.

Document Authoring Tool Integrations

With Teamcenter, you can reduce the manual effort of document production. You can create documents that are managed in Teamcenter using familiar Microsoft Office and Adobe authoring tools. You can create documents with consistent content, insert content by relating documents to product structures, and sign and release documents as they are approved. You can retain documents in Teamcenter for specific product configurations and revisions, so they can be re-used and referenced for future product development.

Environmental Compliance & Product Sustainability

Stay compliant and address your sustainability needs with material and substance management, automated supplier declaration processing, environmental compliance grading and reporting, and a PLM framework product for sustainability.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the Industrial machinery Industry addresses the need for providing capabilities to manage physical product and related information and processes, specifically, test data management, as-built, and as-maintained (serviced) and perform functions related to servicing those physical products.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat různé zdroje dat a fragmentované informace a umožnit tak, aby zákazníci mohli ovlivňovat návrh, inovace výrobku a zvýšenou výkonnost. Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka jsou v každém z těchto kroků nezbytné pokročilé analytické funkce.

Service Engineering & Support for Industrial Machinery

Service Engineering and Support for the Industrial Machinery Industry lets you utilize existing product knowledge from design and simulation to determine service requirements, service plans, and service instructions, that need to be developed, validated and documented prior to the delivery of your product.

Service Operations for Industrial Machinery

Service Operations for the Industrial Machinery Industry lets you coordinate maintenance activities from previously defined service plans and asset status or from service demands which enable service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support service technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.

Technical Publishing

The amount of complexity inside Industrial Machinery and Heavy Equipment is growing at a pace never seen before thanks to Industry 4.0, customization and globalization. Bringing your document development and management processes into your PLM environment enables you to address this complexity with a more efficient and accurate development process that avoids the duplication errors and out-of-date information caused by manual, paper based tasks. This solution also enables you to generate more rich 2D and 3D content, making it easier to give end users information in the media they choose.