Přejít k obsahu

Návrh strojů nové generace

Návrh průmyslových strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Návrh průmyslových strojů nové generace

Learn More

Mnoho výrobců průmyslových strojů čelí stále náročnějším výzvám – novým požadavkům, například na flexibilnější návrhy strojů, nebo poptávce po strojích, které lze snadno integrovat do stávajících závodů. Rostoucí objem automatizace, globální konkurence, požadavky trhu a různá nařízení vyžadují, aby byli výrobci průmyslových strojů schopni své výrobky rychle inovovat.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje navrhovat, vyrábět a uvádět do provozu virtuálně, aby mohli optimalizovat výkon, zlepšovat kvalitu a maximalizovat své zisky. To vyžaduje nástroje, které urychlují návrh, zlepšují spolupráci napříč různými inženýrskými doménami a nabízí možnosti pokročilé simulace.

Dejte svým konstruktérským týmům výkon, univerzálnost a pružnost potřebnou pro návrh i těch nejsložitějších strojů díky integrované sadě nástrojů zajišťujících integritu dat a záměru návrhu v průběhu celého procesu. Využijte k modelování a vizualizaci složitých sestav pokročilé nástroje pro modelování a přizpůsobte elektrické systémy těm mechanickým. Rozšiřte analýzu simulace přidáním mechatronického návrhu a demonstrujte funkci stroje.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Návrh průmyslových strojů nové generace

Akce a události | 22 January 2020 | United States

Driving Business Transformation with Digitalization: A Siemens Digital Industries Seminar

Managing Product Complexity in Manufacturing

Zaregistrujte se na akci

Možnosti řešení

CAE Simulation

Adopt a compromise-free approach to physics modeling using best-in-class simulation tools for the medical device industry.

Design for Additive Manufacture

Solve complex design challenges to reduce weight and increase mechanical properties by building designs that take advantage of additive manufacturing technology.

Design Interoperability

It’s no secret that products today are increasingly complex with many, if not most, reliant on integrated electronics. It is critical that designers of both systems collaborate throughout the development process in order to prevent conflicts and ensure alignment between each system prior to design completion.

Design Validation

Deliver visual product analytics and validation tools that enable you to quickly synthesize information, check device designs for compliance requirements, and make informed decisions.

Digital Mockup

Umožněte týmu konstruktéru využívat výhody integrovaného CAD řešení a přicházet tak s inovacemi až třikrát rychleji.  Převeďte 2D výkresy na integrované, funkční a upravitelné modely.

Adaptable Integrated BOM

Manage hundreds of engineering changes for complex machine design processes in a structured BOM. Execute custom machine releases using processes that ensure alignment with customer requirements and consistent BOM structure.

Knowledge Re-use

Provide comprehensive knowledge reuse solutions that enable your medical device company to accelerate product designs and drive cost reduction. Our solutions maximize the value of your product knowledge by helping you leverage it repeatedly.

Mechatronic Concept Design

Leverage customer driven robot requirements. Improve quality while dramatically compressing the schedule by leveraging mechatronics functional models and reduce design iterations. Concepts can be used to verify the kinematics and help in dimensioning the best suited robot to  the task.

Model Based Definition

Develop robust machine design solutions by insuring compliance with company and project-specific design requirements. Use design requirements, PMI data and DFM tools to address common manufacturing processes and design out excessive costs.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.