Přejít k obsahu

Návrh strojů nové generace

Návrh průmyslových strojů nové generace

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

30-day free trial. Start designing in minutes.

Explore the power and flexibility of NX Cloud Connected Products

Try Siemens NX design software free for 30 days

Start designing with your free trial of NX Cloud Connected Products and learn how you can develop world-class products using powerful NX CAD capabilities. NX Cloud Connected Products deliver the high-performance design capabilities of NX, the leading solution for product design. Our free, online trial lets you try any of our NX Cloud Connected Products before you buy. No installation required; start designing in minutes.

Návrh průmyslových strojů nové generace

Learn More

Mnoho výrobců průmyslových strojů čelí stále náročnějším výzvám – novým požadavkům, například na flexibilnější návrhy strojů, nebo poptávce po strojích, které lze snadno integrovat do stávajících závodů. Rostoucí objem automatizace, globální konkurence, požadavky trhu a různá nařízení vyžadují, aby byli výrobci průmyslových strojů schopni své výrobky rychle inovovat.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje navrhovat, vyrábět a uvádět do provozu virtuálně, aby mohli optimalizovat výkon, zlepšovat kvalitu a maximalizovat své zisky. To vyžaduje nástroje, které urychlují návrh, zlepšují spolupráci napříč různými inženýrskými doménami a nabízí možnosti pokročilé simulace.

Dejte svým konstruktérským týmům výkon, univerzálnost a pružnost potřebnou pro návrh i těch nejsložitějších strojů díky integrované sadě nástrojů zajišťujících integritu dat a záměru návrhu v průběhu celého procesu. Využijte k modelování a vizualizaci složitých sestav pokročilé nástroje pro modelování a přizpůsobte elektrické systémy těm mechanickým. Rozšiřte analýzu simulace přidáním mechatronického návrhu a demonstrujte funkci stroje.

Naše řešení pro návrh strojů nové generace nabízí integrované zobrazení toho, jaký vliv mohou mít vylepšení návrhu, simulace a výrobní rozhodnutí na výsledné strojní zařízení. Návrh stroje lze rozdělit na moduly a výrazně tak zvýšit možnost dalšího využití jednotlivých částí.

Návrh průmyslových strojů nové generace

Webinář živě

Advanced Machine Engineering: leverage multi-disciplinary design to build the most comprehensive digital twin

 Multi-Disciplinary Design

Leverage multi-disciplinary design to build the most comprehensive
digital twin.

Zaregistrujte se na webinář

Možnosti řešení

CAE Simulation

Využívejte nástroje pro víceoborovou simulaci již v raných fázích návrhu a rychleji se tak přibližujte optimálnímu řešení.  Umožněte méně zkušeným konstruktérům, aby si v průběhu vývoje návrhu ověřovali své koncepty dříve, než budou případy užití výrazně složitější.

Design for Additive Manufacture

Řešte složité problémy spojené se snížením hmotnosti a zlepšením mechanických vlastností díky návrhům využívajícím výhod aditivní technologie výroby.  Přesunem od modelu přímo k prototypu součásti můžete zkrátit vývoj konceptu.

Design Interoperability

Zajistěte možnost spolupráce konstruktérů obou systémů během celého procesu vývoje, předejděte tak konfliktům a zajistěte soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Design Validation

Snadno vizualizujte a ověřujte negeometrická programová data návrhu stroje a umožněte tak konstruktérům provádět lépe informovaná rozhodnutí.  Sledujte průběh, vyhodnocujte rizika, řešte dopady a provádějte stovky rozhodnutí.

Digital Mockup

Umožněte týmu konstruktéru využívat výhody integrovaného CAD řešení a přicházet tak s inovacemi až třikrát rychleji.  Převeďte 2D výkresy na integrované, funkční a upravitelné modely.

Integrated BOM Management

Provádějte správu stovek konstrukčních změn složitých strojů a procesů pomocí strukturované rozpisky. Uvádění přizpůsobených strojů do provozu lze usnadnit pomocí procesů, které zajišťují soulad s požadavky zákazníka, a konzistentní struktury rozpisky.

Knowledge Reuse

Snižte náklady na konstrukci využíváním společných součástí a návrhů z knihovny dat dostupné v rámci celé společnosti.  Společné součásti snižují náklady na provoz a konzistentní přístup k návrhu umožňuje lepší správu variability výrobků v rámci výroby.

Mechatronic Concept Design

Využívejte v rámci týmů ze všech oborů specifikace záklazníků a specifikace produktové řady daného stroje, zvyšte tak kvalitu, výrazně zkraťte potřebnou dobu díky funkčním mechatronickým modelům a zkraťte iterace návrhu.

Model Based Definition

Vyvíjejte robustní strojírenská řešení díky zajištění splnění pravidel společnosti a specifických návrhových požadavků projektu. Využijte požadavky na návrh, data PMI a nástroje DFM k vylepšení běžných výrobních postupů a snížení nákladů.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu později.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá