IoT a analýza životního cyklu (výroba)

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu pro těžký průmyslu usnadňuje výrobcům strojů sledování výkonnosti výrobku a dat o použití a pomáhá tak zvyšovat spolehlivost a kvalitu. Informace se pomocí internetu věcí sbírají přímo ze strojů v provozu (fyzických dvojčat) a spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat je lze využít k získání dalších znalostí o výrobku, vyrovnat se s rostoucí složitostí strojů a rostoucím počtem nařízení a dosáhnout konkurenční výhody.

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu pro těžký průmyslu usnadňuje výrobcům strojů sledování výkonnosti výrobku a dat o použití a pomáhá tak zvyšovat spolehlivost a kvalitu. Informace se pomocí internetu věcí sbírají přímo ze strojů v provozu (fyzických dvojčat) a spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat je lze využít k získání dalších znalostí o výrobku, vyrovnat se s rostoucí složitostí strojů a rostoucím počtem nařízení a dosáhnout konkurenční výhody.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Learn More

Inteligentnější a více propojené stroje usnadňují změnu způsobu, jakým výrobci své výrobky vytváří a prodávají. Společnosti schopné sledovat výkonnost výrobku a jeho využívání pomocí internetu věcí (IoT) mohou oproti ostatním společnostem získat značnou výhodu. To posiluje potřebu inteligentnějších a propojenějších strojů, které nabízí konkurenční výhodu díky vyšší dostupnosti a vyššímu výkonu.

Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce jsou stále delší, zhoršuje se přímá kontrola dodavatelů a zvyšuje se tak riziko, že součásti nebudou po dodání k zákazníkovi splňovat požadavky. Kromě toho se tím výrazně zvyšují náklady na záruční a servisní opravy. Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat různé zdroje dat a fragmentované informace a umožnit tak, aby zákazníci mohli ovlivňovat návrh, inovace výrobku a zvýšenou výkonnost. 

Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka jsou v každém z těchto kroků nezbytné pokročilé analytické funkce. Naše řešení využívá IoT pro sběr informací přímo ze strojů v provozu (fyzických dvojčat), spojuje je s daty ze systému PLM (digitální dvojče) a nabízí tak výrobcům strojů informace potřebné k dosažení konkurenční výhody.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)
Vybrané úspěchy zákazníků

Agfa Graphics

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior

Testing solution from Siemens Digital Industries Software helps Agfa Graphics reduce vibrations and deliver top-quality printing plates for customers worldwide

Další informace

Záznam webináře

How to use data to optimize your asset performance with industrial IoT

How to use data to optimize your asset performance

Use data to minimize downtime costs and increase performance & OEE

Podívejte se na webinář