IoT a analýza životního cyklu (výroba)

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu pro těžký průmyslu usnadňuje výrobcům strojů sledování výkonnosti výrobku a dat o použití a pomáhá tak zvyšovat spolehlivost a kvalitu. Informace se pomocí internetu věcí sbírají přímo ze strojů v provozu (fyzických dvojčat) a spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat je lze využít k získání dalších znalostí o výrobku, vyrovnat se s rostoucí složitostí strojů a rostoucím počtem nařízení a dosáhnout konkurenční výhody.

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu pro těžký průmyslu usnadňuje výrobcům strojů sledování výkonnosti výrobku a dat o použití a pomáhá tak zvyšovat spolehlivost a kvalitu. Informace se pomocí internetu věcí sbírají přímo ze strojů v provozu (fyzických dvojčat) a spolu z informacemi ze systému PLM a digitálních dvojčat je lze využít k získání dalších znalostí o výrobku, vyrovnat se s rostoucí složitostí strojů a rostoucím počtem nařízení a dosáhnout konkurenční výhody.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Learn More

Inteligentnější a více propojené stroje usnadňují změnu způsobu, jakým výrobci své výrobky vytváří a prodávají. Společnosti schopné sledovat výkonnost výrobku a jeho využívání pomocí internetu věcí (IoT) mohou oproti ostatním společnostem získat značnou výhodu. To posiluje potřebu inteligentnějších a propojenějších strojů, které nabízí konkurenční výhodu díky vyšší dostupnosti a vyššímu výkonu.

Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce jsou stále delší, zhoršuje se přímá kontrola dodavatelů a zvyšuje se tak riziko, že součásti nebudou po dodání k zákazníkovi splňovat požadavky. Kromě toho se tím výrazně zvyšují náklady na záruční a servisní opravy. Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat různé zdroje dat a fragmentované informace a umožnit tak, aby zákazníci mohli ovlivňovat návrh, inovace výrobku a zvýšenou výkonnost. 

Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka jsou v každém z těchto kroků nezbytné pokročilé analytické funkce. Naše řešení využívá IoT pro sběr informací přímo ze strojů v provozu (fyzických dvojčat), spojuje je s daty ze systému PLM (digitální dvojče) a nabízí tak výrobcům strojů informace potřebné k dosažení konkurenční výhody.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Záznam webináře | 24 minut

The Closed-Loop Digital Twin

Zjistěte, jaká data o výkonnosti přináší IIoT v rámci inovací v uzavřené smyčce

Podívejte se na webinář