Přejít k obsahu

Moderní inženýring strojů

Moderní inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů nabízí nástroje nejen pro vývoj, ale také pro zahájení výroby pomocí virtuálního navrhování a uvádění do provozu. To vše pomáhá urychlovat zahájení výroby a zvyšovat ziskovost podniků.

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů nabízí nástroje nejen pro vývoj, ale také pro zahájení výroby pomocí virtuálního navrhování a uvádění do provozu. To vše pomáhá urychlovat zahájení výroby a zvyšovat ziskovost podniků.

Learn More

V současnosti je největším problémem v oblasti výroby průmyslových strojů jejich složitost.

Tato složitost znamená rychle rostoucí množství potřebného softwaru uvnitř strojů, globalizaci konkurence, menší marže, komplikované požadavky zákazníků na přizpůsobení a personalizaci, ekologické předpisy a další omezení. Další komplikace přináší zavádění inteligentních továren a Průmysl 4.0.

Je tedy nutné, aby moderní stroje byly stále chytřejší. Pokud není ve vašich silách vypořádat se se zvyšující se složitostí související s přidáváním softwaru do strojů, vývojem pokročilých strojů podle požadavků zákazníka nebo globální konkurenceschopností, odrazí se to na vašem zisku. Hlavním požadavkem je dnes schopnost zavádění inovací při plánování, navrhování, vývoji a vlastním provozu strojů.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje navrhovat, vyrábět a uvádět do provozu virtuálně. Jen tak mohou optimalizovat výkon, zlepšovat kvalitu a zvýšit své zisky. Přitom je u složitých projektů mechatroniky zároveň možné zrychlit a zefektivnit návrh, zlepšit spolupráci v podniku, zajistit reprodukovatelnost i efektivitu výrobních procesů a splňovat předpisy.

Vybrané úspěchy zákazníků

Eisenmann

Eisenmann shortens project delivery time by conducting virtual commissioning using Plant Simulation

Developing an automated flight service cart system for New Doha International Airport

Eisenmann shortens project delivery time by conducting virtual commissioning using Plant Simulation

Další informace

Záznam webináře | 14 minut

Jak realizovat kritické konstrukční, inženýrské a výrobní úkoly pomocí pokročilé strojírenské výroby

Pokročilá strojírenská výroba

Podívejte se, jak pokročilá strojírenská výroba (Advanced Machine Engineering) pomáhá výrobcům průmyslových strojů řešit klíčové obchodní situace.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Engineer To Order Process Automation

Využijte výkonné funkce pro správu projektů (požadavků, konfigurací, změn a plánů), zvyšte celkovou kvalitu, zrychlete vývoj a zvyšte produktivitu při současném snížení nákladů a rizik.

Mechanical - Electrical Design

Dodávejte vysoce kvalitní výrobky v termínu a s nízkými náklady a sdílejte informace mezi konstruktéry elektrických, strojírenských a řídicích systémů v reálném čase. Tím zlepšíte vývoj všech elektrostrojírenských zařízení a senzorů.

Mechatronic Concept Design

Modul Návrh mechatroniky spojuje týmy tím, že jim umožňuje vizualizovat kinematiku strojů v reálném čase a simulovat tak posloupnosti úkonů v elektrických a strojírenských zařízeních.

Modular Machine Engineering Process Management

Využijte svou databázi konstrukčních prvků, kterou lze tvořit z modulárních struktur pro výrobky a výrobní procesy, zvyšte tak flexibilitu a zlepšete řízení rizik a nákladů díky opakovanému využití součástí a procesů.

Next Generation Machine Design

Využijte špičkové řešení pro návrh strojírenských výrobků využívající synchronní technologii, které obsahuje širokou škálu podpůrných nástrojů pro modelování součástí, tvorbu sestav a generování dokumentace.

Project Management

Propojte správu portfolia, řízení projektů a životní cyklus výrobku a umožněte svému podniku vhodně využívat zdroje a prioritizovat výrobky na základě strategických obchodních cílů.

Software Delivery

Organizujte vývoj a testování softwaru ve všech doménách a sledujte konkrétní verze sestavení pro vestavěné softwarové aplikace v souladu s projekty pro vlastní stroje.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu později.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá