Přejít k obsahu

Advanced Machine Engineering

Moderní vývoj strojů

Zavádění inovací od plánování až po výrobu může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý návrh strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše moderní řešení zajišťuje větší jistotu při návrhu vyspělých strojů, zkracuje čas potřebný pro náběh výroby díky virtuálnímu zprovoznění a konstrukci, které přináší včasné ověření, zkrácení zprovoznění a okamžitou produktivitu.

Zavádění inovací od plánování až po výrobu může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý návrh strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše moderní řešení zajišťuje větší jistotu při návrhu vyspělých strojů, zkracuje čas potřebný pro náběh výroby díky virtuálnímu zprovoznění a konstrukci, které přináší včasné ověření, zkrácení zprovoznění a okamžitou produktivitu.

Learn More

V současnosti je největším problémem v oblasti výroby průmyslových strojů jejich složitost.

Tato složitost zahrnuje také rychle rostoucí množství potřebného softwaru uvnitř strojů, globalizaci konkurence, menší marže, požadavky zákazníků na přizpůsobení a personalizaci, ekologické a vládní předpisy. Další komplikace přináší zavádění inteligentních továren a Průmysl 4.0.

S ohledem na tyto tlaky je tedy jasné, že moderní stroje musí být stále chytřejší. Pokud není ve vašich silách vypořádat se se zvyšující se složitostí související s přidáváním softwaru do strojů, vývojem pokročilých strojů podle požadavků zákazníka nebo globální konkurenceschopností, odrazí se to na vašem zisku. V zásadě je základním požadavkem být inovativnější v konstrukci a při provozu strojů stejně jako v celém vývojovém procesu.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje navrhovat, vyrábět a uvádět do provozu virtuálně. Jen tak mohou optimalizovat výkon, zlepšovat kvalitu a zvýšit své zisky. Přitom je u složitých mechtronických projektů zároveň možné zrychlit a zefektivnit návrh, zlepšit spolupráci v podniku, zajistit reprodukovatelnost i efektivitu výrobních procesů a splňovat předpisy.

Vybrané úspěchy zákazníků

Biesse Group

 Technologie PLM společnosti Siemens podporují sdílení dat a spolupráci napříč všemi oblastmi a rolemi společnosti Biesse Group

Italský výrobce zpracovatelských strojů prochází digitální transformací s Teamcenterem

Technologie PLM společnosti Siemens podporují sdílení dat a spolupráci napříč všemi oblastmi a rolemi společnosti Biesse Group

Další informace

Webinář na vyžádání | 14 minut

Jak realizovat kritické konstrukční, inženýrské a výrobní úkoly pomocí pokročilé strojírenské výroby

Pokročilá strojírenská výroba

Podívejte se, jak pokročilá strojírenská výroba (Advanced Machine Engineering) pomáhá výrobcům průmyslových strojů řešit klíčové obchodní situace.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Engineer To Order Process Automation

Využijte výkonné funkce pro správu projektů (požadavků, konfigurací, změn a plánů), zvyšte celkovou kvalitu, zrychlete vývoj a zvyšte produktivitu při současném snížení nákladů a rizik.

Mechanical - Electrical Design

Integrating mechanical, electronic and electrical components in electromechanical products is crucial to aerospace, automotive, electronics, machinery and medical device manufacturers. These manufacturers are challenged to transform their development processes to concurrent design and systems engineering methods that support collaboration among diverse disciplines.

Mechatronic Concept Design

Our products enable a multi-disciplinary approach to machine design that breaks down barriers between electrical, mechanical, and automation engineers.

Modular Machine Engineering Process Management

Využijte svou databázi konstrukčních prvků, kterou lze tvořit z modulárních struktur pro výrobky a výrobní procesy, zvyšte flexibilitu a zlepšete řízení rizik a nákladů díky opakovanému využití součástí a procesů.

Next Generation Machine Design

Využijte špičkové řešení pro návrh mechanických výrobků využívající synchronní technologii, která obsahuje širokou škálu podpůrných nástrojů pro modelování součástí, tvorbu sestav a tvorbu dokumentace.

Project Management

Propojte správu portfolia, řízení projektů a životní cyklus výrobku a umožněte svému podniku vhodně využívat zdroje a prioritizovat výrobky na základě strategických obchodních cílů.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.