Přejít k obsahu

Moderní inženýring strojů

Moderní inženýring strojů

Zahájení procesu inovace od plánování do výroby může být náročné. S řešením návrhu strojů společnosti Siemens PLM Software pro pokročilý strojní inženýring může vaše společnost nastoupit cestu digitálních inovací a zlepšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý strojní inženýring nabízí větší jistotu ve vývoji vyspělých strojů, zkrácení doby rozjezdu výroby pomocí virtuálního navrhování a uvádění do provozu, což umožňuje lepší ověřování výrobků předem, zkrácení doby uvedení do provozu a rychlejší nástup produktivity.

Zahájení procesu inovace od plánování do výroby může být náročné. S řešením návrhu strojů společnosti Siemens PLM Software pro pokročilý strojní inženýring může vaše společnost nastoupit cestu digitálních inovací a zlepšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý strojní inženýring nabízí větší jistotu ve vývoji vyspělých strojů, zkrácení doby rozjezdu výroby pomocí virtuálního navrhování a uvádění do provozu, což umožňuje lepší ověřování výrobků předem, zkrácení doby uvedení do provozu a rychlejší nástup produktivity.

Learn More

Ve světě výroby průmyslových strojů je možné shrnout tyto výzvy, kterým společností čelí, do jednoho slova: složitost.

Tato složitost zahrnuje rychle rostoucí množství potřebného softwaru uvnitř strojů, globalizaci konkurence, zmenšení marží, požadavky zákazníků na stroje přizpůsobené jejich potřebám, nařízení související s ekologií a vládní nařízení a různé iniciativy pro zavádění inteligentních továren, například Průmysl 4.0.

Dá se tedy říct, že v konečném výsledku je nutné, aby stroje byli chytřejší. Pokud není ve vašich silách vypořádat se se zvyšující se složitostí související s přidáváním softwaru do strojů, vývojem pokročilých strojů podle požadavků zákazníka nebo globální konkurenceschopností, ziskový růst bude omezen. V zásadě je hlavním požadavkem schopnost větší inovace v oblastí návrhů a provozování strojů a inovace procesu vývoje.

Výrobci průmyslových strojů musí být schopni stroje navrhovat, vyrábět a uvádět do provozu virtuálně, aby mohli optimalizovat výkon, zlepšovat kvalitu a maximalizovat své zisky. Při tom je zároveň možné zrychlit a zefektivnit řetězec procesu návrhu, zlepšit spolupráci napříč oblastmi, zajistit reprodukovatelnost a efektivitu výrobních procesů a splňovat regulační požadavky díky pokročilému návrhu mechatroniky.

Vybrané úspěchy zákazníků

AGCO Corporation

Digitalization supports global manufacturing at AGCO

Digitalization supports global manufacturing at AGCO

Global leader in agricultural solutions uses Teamcenter and Tecnomatix to support design anywhere, build anywhere strategy

Další informace

Webinář na vyžádání | 14 minut

Jak realizovat kritické konstrukční, inženýrské a výrobní úkoly pomocí pokročilé strojírenské výroby

Pokročilá strojírenská výroba

Podívejte se, jak pokročilá strojírenská výroba (Advanced Machine Engineering) pomáhá výrobcům průmyslových strojů řešit klíčové obchodní situace.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Engineer To Order Process Automation

Řešení pro automatizaci procesů inženýringu na objednávku v oblasti průmyslových strojů nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu a produktů inženýringu na objednávku (ETO), což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Modular Machine Engineering Process Management

Řešení pro správu procesů návrhu modulárních strojů v oblasti průmyslových strojů podporuje postupy inženýringu na objednávku, konfigurace na objednávku a sestavení na objednávku, s jejichž pomocí lze zavést jednotné procesy pro konfiguraci a správu produktových řad a určit funkční moduly (subsystémy), které lze snadno upravit dle specifických požadavků zákazníka a souvisejících změn.

Next Generation Machine Design

Díky přehlednému 3D návrhu, integrované simulaci a bezkonkurenčních možností správy dat lze snadno provádět inovace i u strojů se stále složitější mechatronickou strukturou. Implementací našeho obsáhlého balíku řešení můžete urychlit schválení strojního zařízení zákazníkem, zvýšit kvalitu a dosáhnout vyšších marží.

Project Management

Správa životního cyklu projektů v oblasti průmyslových strojů a těžkého průmyslu nabízí platformu spojující správu programů, řízení projektů a řízení životního cyklu výrobku s funkcemi pro správu projektů a portfolia výrobků integrovaným způsobem.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.