Návrh těžké techniky nové generace

Návrh těžké techniky nové generace

Díky pokročilým funkcím pro 3D konstrukci výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrované a intuitivní řešení s širokou nabídkou propracovaných funkcí umožní vašim konstruktérům posoudit několik přístupů k řešení koncepce stroje nebo částí mechanismu a rychle vybrat správné řešení pro úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Pomocí nejkomplexnější sady nástrojů pro 3D konstrukci můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší, sofistikovanější a komplexnější modely obsahující všechny důležité prvky, díky kterým překonáte těžkosti při ověřování požadavků na více konfigurací.

Díky pokročilým funkcím pro 3D konstrukci výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrované a intuitivní řešení s širokou nabídkou propracovaných funkcí umožní vašim konstruktérům posoudit několik přístupů k řešení koncepce stroje nebo částí mechanismu a rychle vybrat správné řešení pro úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Pomocí nejkomplexnější sady nástrojů pro 3D konstrukci můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší, sofistikovanější a komplexnější modely obsahující všechny důležité prvky, díky kterým překonáte těžkosti při ověřování požadavků na více konfigurací.

Návrh těžké techniky nové generace

Learn More

Stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství se velice rychle stávají sofistikovanějšími, jejich změny jsou vyvolávány konkurenčním bojem stejně jako požadavky zákazníků na zvýšení funkčnosti a výkonu při současném snížení celkových nákladů na jejich pořízení a provoz. Návrhy mechanismů musí být důmyslnější, responzivnější a ekonomičtější a také musí splňovat požadavky na životnost. Platformy těchto strojů musí být navrženy tak, aby nabízely co největší míru přizpůsobení přáním zákazníků. Současně musí výrobci z důvodu snížení nákladů zvýšit míru opakovaného použití součástí a snažit se co nejvíce využívat společné komponenty.

Při stále se zvyšující komplexnosti požadavků na návrh a rostoucí globální konkurenci na trhu potřebujete co nejvýkonnější, univerzální flexibilní nástroje, které vám umožní přinášet na trh velmi rychle nové koncepty cenově výhodných strojů. Využitím integrovaných analýz a simulací snadněji definujte studie pro ověření reakcí na specifická zatížení, které umožní předvídat životnost pro neustále se opakující operace.

Nabídněte svým týmům výkonné simulační nástroje, pomocí nichž budou moci inovativně analyzovat funkčnost strojů pro stavebnictví, zemědělství a těžbu nerostných surovin díky produktivním, interaktivním a intuitivním konstrukčním a simulačním nástrojům. Využijte výhod robustní sady špičkových modelovacích a vizualizačních nástrojů pro validaci kompletního stroje v každém kroku jeho vývoje.

Návrh těžké techniky nové generace

Záznam webináře | 45 minut

Visualizing the digital twin for heavy equipment

Visualizing the digital twin for heavy equipment

Quickly and easily create stunning 3D visualizations

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Adaptable Integrated BOM

Rozšiřte CAD model pro vývoj základu stroje a vytvořte komplexní, konfigurovaná řešení řady výrobků, která splňují globální požadavky na data i proces. Tvořte kusovníky s platností pro konkrétní sériová čísla strojů.

CAE Simulation

Používejte k analýze fyzikálního modelu nekompromisního přístupu špičkového simulačního nástroje.

Design Interoperability

Pomocí synchronní technologie zjednodušte migrace dat ze 2D do 3D, díky čemuž pak budete moci efektivněji a rychleji modelovat například celý nakladač, kombajn nebo sklápěčku.

Digital Mockup

Vyhodnocujte komplexní stroje v průběhu ověřování konstrukce díky načtení tisíců součástí do jedné, rychle se načítající a okamžitě reagující sestavy.  Zahrňte do své konstrukce data v neutrálním formátu bez nutnosti jejich převodu, pracujte v kontextu celé sestavy a vytvářejte virtuální prototypy jako přirozený výsledek vývojové práce.

Fastening & Joint Design

Efektivně vytvářejte, simulujte a komunikujte požadavky na šroubové spoje v komplexních sestavách, zejména u kritických spojů a v místech, kde se v minulosti projevily problémy s únavou materiálu pro zlepšení výrobní i provozní montáže.

Model Based Definition

Plně zdokumentujte každou komponentu, od svařených součástí základního mechanismu po kritická vodící pouzdra v 3D CAD modelu pomocí poznámek pro určení kritických kontrolních rozměrů.

Product Modeling

Pomocí synchronní technologie zjednodušte migrace dat ze 2D do 3D, díky čemuž pak budete moci efektivněji a rychleji modelovat například celý nakladač, kombajn nebo sklápěčku.

Routed Systems

Senzory, světlomety, motory, pouzdra pohonů a další elektrické prvky můžete na stroj umisťovat velmi přesně. Vyvíjejte a řešte vedení systémů kabelových svazků a synchronizujte je v reálném čase s příslušnými schématy.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá