Těžká technika

Využití interoperability k dosažení vysoké výkonnosti

Výrobci těžké techniky vyvíjejí vysoce výkonné stroje využívající senzory s novou technologií a alternativní materiály. Výrobci kromě potřeby prodloužení životního cyklu výrobku řeší mnoho komplikací: globální konkurenci, výrobu ve více závodech, zkrácené vývojové cykly, snížení celkových nákladů na provoz, dosažení nízké spotřeby a splnění emisních norem. Tyto požadavky vyžadují jednotnou sadu nástrojů pro konstrukci, simulaci a výrobu, které mají správu sjednocenou v integrovaném prostředí.

více >

Těžká technika

Využití interoperability k dosažení vysoké výkonnosti

Výrobci těžké techniky vyvíjejí vysoce výkonné stroje využívající senzory s novou technologií a alternativní materiály. Výrobci kromě potřeby prodloužení životního cyklu výrobku řeší mnoho komplikací: globální konkurenci, výrobu ve více závodech, zkrácené vývojové cykly, snížení celkových nákladů na provoz, dosažení nízké spotřeby a splnění emisních norem. Tyto požadavky vyžadují jednotnou sadu nástrojů pro konstrukci, simulaci a výrobu, které mají správu sjednocenou v integrovaném prostředí.

Blogy

Blogy o lídrech na trhu těžké techniky

Blogy o lídrech na trhu těžké techniky

Diskuze týkající se digitální transformace výroby těžké techniky

Vybrané úspěchy zákazníků

Plasser & Theurer

Leading manufacturer uses digital twin created in Solid Edge to produce innovative rail construction infrastructure and maintenance equipment

Siemens Digital Industries Software solution enables Plasser & Theurer to reduce nonproductive tasks and remain a market leader

Další informace

Podívejte se na řešení pro toto odvětví.

Lifecycle Management

A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry.  Our solution improves how manufacturers manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, keeping it up to date, and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

Project Management

Project Lifecycle Management for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industries provides a platform for Program Management, Project Management, and Product Lifecycle Management to be combined with features for managing the Project and Product Portfolio in an integrated manner.

Engineer To Order Process Automation

Our ETO process automation solution provides a powerful rule authoring environment and repository that allows domain experts to capture rules and best practices used to engineer and bid ETO products, reducing the manufacturing cost of configured products.

Reliability, Functional & Systems Safety

Reliability and System Safety for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industry leverages an integrated “Design for Support” approach which increases the machinery system reliability while decreasing the maintenance and logistics footprint, reducing the total cost of ownership.

Verification Management

Our Verification Management Solution for the Heavy Equipment Industry combines unique capabilities for integrated simulation and test management with plant simulation for manufacturing and manufacturing planning and execution, all while insuring complete closed loop requirements traceability.

Powertrain Mechanical Design

Powertrain Mechanical Design for the Heavy Equipment Industry combines advanced simulation capabilities and best-in-class generative design software to create a state-of-the-art modeling environment to quickly assess the efficiency of powertrain designs.

Software Engineering

Software Engineering for the Heavy Equipment Industry leverages an Integrated product development strategy, where software (both embedded and non-embedded) development is part of a multi-discipline approach, enabling closed-loop performance assessment. Providing bi-directional integration between ALM and PLM which helps to build the complete digital twin.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Supply Chain Collaboration

Our solution offers an easy-to-use, secure platform for interacting with suppliers, even those outside of your PLM environment. A holistic view of product structure, including supplier data, is available by storing and providing product data in a centralized database.

Manufacturing Process Planning & Simulation

Manufacturing Process Planning and Simulation for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industry is designed to enable manufacturing enterprises to manage their highly complex, configured-to-order product variations and produce them as required to meet regional and local regulations, as well as specific customer requirements.

Manufacturing Process & Data Management

The Manufacturing Lifecycle Management Solution for the Heavy Equipment Industry allows you to Manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Our Factory Layout, Line Design and Optimization solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries allows you to design, layout, and configure your factory environment, as well as optimize factory operations using digital 3D factory models and advanced software tools.

Production Planning & Scheduling

Production Planning and Scheduling Solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industry provides a suite of tools that helps planners, from owner-operators to equipment OEM’s to work together to optimize production processes within the digital enterprise to increase efficiency, flexibility and time-to market.

Integrated Quality Management

Our Quality Management solution provides manufacturers with the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle by providing a closed-loop quality environment that will optimize operational efficiency and help to drive out waste and scrap, allowing you to build a best-in-class manufacturing operation.

Manufacturing Execution Management

Manufacturing Execution Management is a sophisticated, highly scalable Manufacturing Execution System (MES) that delivers the ability to combine global production efficiency with quality and visibility, as well as production optimization, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the heavy equipment industry allows customers to manage the entire lifecycle of product configuration from concept to variants, from designed to manufacture and service.

Service Engineering & Support

Service Engineering and Support solution for the Heavy Equipment Industry lets you utilize existing product knowledge from design and simulation, while incorporating the experiences and requirements from the field to determine service requirements, service plans and service instructions, that need to be developed, validated, and documented prior to the delivery of your product.

Servisní operace těžkých strojů

Modul servisních operací těžkých strojů umožňuje vycházet z dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním organizacím generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Návrh interiéru kabin

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh kabin můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrovaná sada řešení obsahující celou řadu prvotřídních funkcí umožňuje návrhovým týmům dosáhnout rovnováhy mezi funkcionalitou, komfortem a stylem. Rychle identifikujte a navrhujte vysokopevnostní strukturní exteriér kabiny a vyberte nejlepší řešení z hlediska výhledu z kabiny. Uspořádejte všechny ovládací prvky a zařízení rozhraní logicky, určete souběžné potřeby obsluhy z hlediska ergonomie spolu s více konfiguracemi a uživateli vybíraných komponent. Vytvářejte intuitivní a pružné konfigurace kabin s jedinečným vzhledem a identitou značky.

Návrh těžké techniky nové generace

Díky komplexní 3D konstrukci výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrované a intuitivní řešení s širokou nabídkou propracovaných funkcí umožní vašim konstruktérům posoudit několik přístupů k řešení koncepce stroje nebo částí mechanismu a rychle vybrat správné řešení pro úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Pomocí nejkomplexnější sady nástrojů pro 3D konstrukci můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší, sofistikovanější a komplexnější modely obsahující všechny důležité prvky, díky kterým překonáte těžkosti při ověřování požadavků na více konfigurací.

Technical Publishing

The amount of complexity inside Industrial Machinery and Heavy Equipment is growing at a pace never seen before thanks to Industry 4.0, customization and globalization. Bringing your document development and management processes into your PLM environment enables you to address this complexity with a more efficient and accurate development process that avoids the duplication errors and out-of-date information caused by manual, paper based tasks. This solution also enables you to generate more rich 2D and 3D content, making it easier to give end users information in the media they choose.

Správa technických dat

Výroba průmyslových strojů a těžké techniky je stále složitější. Zvyšují se zejména nároky na vestavěný software a elektroniku. Mnoho výrobců se potýká s těmito novými a neustále se měnícími potřebami. Spravujte data technických týmů z různých oborů pro vývoj strojů a zařízení s integrovaným přístupem ke správě životního cyklu inženýringu, který využívá integrovanou správu požadavků, bezpečnou spolupráci s dodavateli a platformu pro správu technické dokumentace kombinující strojní, elektro, softwarová a data ze simulací v jednom kolaborativním prostředí.

IoT a analýza životního cyklu

Získejte pomocí internetu věcí potřebné informace přímo ze strojů v provozu, v dole nebo na stavbě, tedy z „fyzického dvojčete“. Spojte tyto informace s daty konstrukce obsaženými v platformě pro digitální inovace, tedy „digitálním dvojčetem“, a získejte tak informace, které vám zajistí konkurenční výhodu.

Product Cost Management

Machine and equipment costs are under constant pressure and increasingly stringent governmental regulations. Customized user specifications around the globe affect delivery, costing and quality control processes in the industrial machinery and heavy equipment industry. Our solutions help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world class PLM program with precise cost management tools.

Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Aby mohli být globální výrobci v oblasti těžkého průmyslu konkurenceschopní, musí dodržovat místní, národní a celosvětová vládní nařízení související se zdroji materiálu a jejich výběrem, bezpečností a emisemi.

Návrh a výroba kompozitů

Využijte výhod kompozitních součástí pro stroje se sníženou hmotností pro těžbu, stavbu a zemědělství, které vám nabízejí naše pokročilá, integrovaná a ověřená řešení. Naše modelová řešení pro definice, simulace a výrobu umožňují inženýrským a konstruktérským týmům navrhovat a vyrábět pomocí kompozitů a plnit tak náročné požadavky zákazníků.

Úspora paliva a řízení spotřeby energie

Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie ovlivňuje při vývoji těžké techniky celou řadu faktorů od spotřeby paliva a emisí až po výběr pohonu a výkon tepelných systémů, například vzduchotechniky a klimatizace. Proto je nutné provádět v rámci řízení spotřeby energie správná rozhodnutí na úrovni celého vozidla již v raných fázích vývoje. V pozdějších fázích se pak konečný návrh ladí tak, aby nabízel maximální pohodlí a zároveň nízkou spotřebu paliva. Inženýři mohou využít 1D a CFD řešení, která jim nabízí simulační nástroje. Díky těmto nástrojům mohou již od počátku lépe řídit spotřebu energie.

Operability & Productivity

Improve heavy equipment operability and productivity, and help your customers reduce operational costs. By combining system simulation tools, 3D analysis software including CFD, and testing solutions and services, our solution can help you during all stages of the development cycle - from selecting a design - to optimizing components and fine-tuning the control strategy, to testing the final product prototype.

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Řešení pro simulace a testování od společnosti Siemens mohou vylepšit přesnost inženýringu a produktivitu vývoje a tím pomoci vytvářet detailní digitální dvojčata při dodržení standardů kvality i té nejkomplexnější dnes vyráběné těžké techniky.

Kolaborativní výroba těžké techniky

Naše řešení kolaborativní výroby pomáhá propojit globální vývojové, technické a výrobní týmy, takže mohou spolupracovat na stejných požadavcích, modelech i plánech výroby při zachování flexibility pro plnění místních požadavků. V tomto prostředí spolupráce můžete těžit z lepší simulace a optimalizace plánování výroby, optimalizace konstrukčních a výrobních procesů a chytré výroby propojené s vývojem.

Odolnost a životnost strojů

Zajistěte zákazníkům větší produktivitu díky strojům, které vydrží větší zátěž a budou bez poruch. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent.

Hluk a vibrace

Snižte hluk a vibrace strojů pro zvýšení komfortu a bezpečnosti obsluhy, cestujících a kolemjdoucích a pro splnění přísných předpisů upravujících provoz těchto strojů. Díky sadě pokročilých řešení simulací pro analýzu hluku a vibrací, akustiky a testování od společnosti Siemens Digital Industries Software mohou technici lépe vypočítat přenos zatížení, optimalizovat hluk vozidla a validovat konečný prototyp pro certifikaci ISO.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Digitální maketa a virtuální/rozšířená realita umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Fleet Maintenance & Analytics

Fleet Maintenance and Analytics Solution for Heavy Equipment builds on our remote diagnostic foundation to provide integrated analytics and fully integrated data management capabilities to predict fleet maintenance needs and provide field service teams with complete asset-specific information to minimize unplanned downtime.

Digital Powertrain

Our Digital Powertrain solution for the Heavy Equipment Industry, provides manufacturers the tools to deliver the next generation of high-performance drivetrains.  By combining advanced simulation capabilities with best-in-class generative design software and electrification, we provide advanced capabilities that allow for increased efficiencies when managing multi-domain solutions.

Product and Portfolio Management

Product and Portfolio Management for the Heavy Equipment industry delivers a comprehensive portfolio management solution that provides a single source of strategic direction, project information and assessment tools that you can leverage to better plan your product portfolio and drive project execution more effectively.

Electrification

Driven by the need to lower emissions and noise, the global heavy equipment market is transitioning to hybrid, electric, and even hydrogen powertrains, impacting all parts of the supply chain. These newly deployed technologies in the heavy equipment sector strongly impact the engineering process. Defining the right electrified machine design is complex and requires engineers to learn and increase their expertise in a new domain. The right design should also allow end-users in the construction, agricultural, or mining field to meet or exceed usual performance levels while ensuring the machine complies with stricter standards for noise and gas emissions.

Predictive Performance Engineering for Heavy Equipment

Win with best-in-class real-world simulation and IoT solutions to create the next generation of heavy machinery. Integrate multi-physics design, simulation, testing, and field data analytics into common and connected workflows to produce accurate results faster, and at a lower cost with Siemens Predictive Performance Engineering.

Displaying of solutions.

Lifecycle Management

A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry.  Our solution improves how manufacturers manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, keeping it up to date, and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

IoT a analýza životního cyklu (výroba)

Naše řešení pro IoT a analýzu životního cyklu v oblasti průmyslových strojů umožňuje kombinovat různé zdroje dat a fragmentované informace a umožnit tak, aby zákazníci mohli ovlivňovat návrh, inovace výrobku a zvýšenou výkonnost. Od fáze návrhu a vývoje stroje přes jeho výrobu, dodání a použití u zákazníka jsou v každém z těchto kroků nezbytné pokročilé analytické funkce.

Project Management

Project Lifecycle Management for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industries provides a platform for Program Management, Project Management, and Product Lifecycle Management to be combined with features for managing the Project and Product Portfolio in an integrated manner.

Správa nákladů na nástroje

Správa nákladů na výrobek pro oblast forem, nástrojů a výlisků nabízí výrobcům přístup k rozsáhlé sadě dat v hlavní databázi. Výběr profilů a lokalit z hlavní databáze umožňuje využít různé předkonfigurované informace, například specifikace, výrobní postupy a hodinové sazby. Výsledkem je velmi podrobný výpočet nákladů, který nabízí při tvorbě rozpadů nákladů značnou flexibilitu.

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

Engineer To Order Process Automation

Engineer to Order Process Automation solution for the Industrial Machinery industry provides a powerful rule authoring environment and repository that allows domain experts to capture the rules and best practices used to engineer and bid engineer to order (ETO) products which helps reduce the manufacturing cost of configured products.

Engineer To Order Process Automation

Our ETO process automation solution provides a powerful rule authoring environment and repository that allows domain experts to capture rules and best practices used to engineer and bid ETO products, reducing the manufacturing cost of configured products.

Reliability, Functional & Systems Safety

Reliability and System Safety for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industry leverages an integrated “Design for Support” approach which increases the machinery system reliability while decreasing the maintenance and logistics footprint, reducing the total cost of ownership.

Verification Management

Our Verification Management Solution for the Heavy Equipment Industry combines unique capabilities for integrated simulation and test management with plant simulation for manufacturing and manufacturing planning and execution, all while insuring complete closed loop requirements traceability.

Powertrain Mechanical Design

Powertrain Mechanical Design for the Heavy Equipment Industry combines advanced simulation capabilities and best-in-class generative design software to create a state-of-the-art modeling environment to quickly assess the efficiency of powertrain designs.

Robotics Design & Commissioning

Robotic Design and Commissioning for the Industrial Machinery Industry helps you develop complete robot programs that contain robot specific logic to help you perform “What-if” scenarios to check system behavior and provide complete validation of cell behavior virtually.

Software Engineering

Software Engineering for the Heavy Equipment Industry leverages an Integrated product development strategy, where software (both embedded and non-embedded) development is part of a multi-discipline approach, enabling closed-loop performance assessment. Providing bi-directional integration between ALM and PLM which helps to build the complete digital twin.

Software Engineering

Software Engineering solution for the Industrial Machinery Industry allows you to transform otherwise disconnected tools and processes into an integrated design solution that enables you to builds the complete digital twin by combining software functionality with mechanical and electrical capabilities and builds the complete digital twin and align the product through development and change impact analysis.

Návrh výkonných strojů pro obrábění a výrobu

Návrh pokročilých výrobních strojů zítřka vyžaduje nový přístup. Strojírenské, elektrické a softwarové prvky se musí spojit a jen tak mohou překonat očekávání zákazníků. Simcenter vám pomůže navrhnout, simulovat a virtuálně zprovoznit pokročilé stroje – od koncepce, přes validaci až po nasazení.

HVAC Performance Engineering

Gain better insight into HVAC systems for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Rotating Machinery Performance Engineering

Gain better insight into rotating equipment like pumps, compressors, motors and more for performance and efficiency, noise and vibration, and cooling than you can achieve with physical testing alone.

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Supply Chain Collaboration

Our solution offers an easy-to-use, secure platform for interacting with suppliers, even those outside of your PLM environment. A holistic view of product structure, including supplier data, is available by storing and providing product data in a centralized database.

Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Spolupráce s řetězcem dodavatelů v oblasti forem, nástrojů a výlisků nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro dodavatele, v níž mohou sdílet data o pracovních postupech a změnových procesech i dodavatelé mimo prostředí PLM daného výrobce.

Manufacturing Process Planning & Simulation

Manufacturing Process Planning and Simulation for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industry is designed to enable manufacturing enterprises to manage their highly complex, configured-to-order product variations and produce them as required to meet regional and local regulations, as well as specific customer requirements.

Manufacturing Data Management

Our Manufacturing Data Management solution for the Industrial Machinery Industry allows you to manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Manufacturing Process & Data Management

The Manufacturing Lifecycle Management Solution for the Heavy Equipment Industry allows you to Manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Our Factory Layout, Line Design and Optimization solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries allows you to design, layout, and configure your factory environment, as well as optimize factory operations using digital 3D factory models and advanced software tools.

Automation Engineering & Commissioning

Machine manufacturers are looking for increased speed to market to help gain a competitive advantage in today’s highly competitive global manufacturing environment. Our Automation Engineering and Commissioning solution allows manufacturers to significantly shorten the commissioning time of machine tools and identify faults at the earliest possible time by connecting the digital twin or the virtual machine model with the real control system to enable validation of the overall system by testing machine designs under real-world conditions.

Production Planning & Scheduling

Production Planning and Scheduling Solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industry provides a suite of tools that helps planners, from owner-operators to equipment OEM’s to work together to optimize production processes within the digital enterprise to increase efficiency, flexibility and time-to market.

Integrated Quality Management

Our Quality Management solution provides manufacturers with the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle by providing a closed-loop quality environment that will optimize operational efficiency and help to drive out waste and scrap, allowing you to build a best-in-class manufacturing operation.

Manufacturing Execution Management

Manufacturing Execution Management is a sophisticated, highly scalable Manufacturing Execution System (MES) that delivers the ability to combine global production efficiency with quality and visibility, as well as production optimization, ultimately resulting in higher manufacturing responsiveness.

MES for Job Shops

Our MES for Job Shop solution for the Mold, Tool and Die industry provides the ability to collect, aggregate, analyze, and display raw data to generate timely, actionable, in-context information by Integrating, contextualizing, and checking the accuracy of the data from the shop floor.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the Industrial machinery Industry addresses the need for providing capabilities to manage physical product and related information and processes, specifically, test data management, as-built, and as-maintained (serviced) and perform functions related to servicing those physical products.

In-service Data Management

In-service Data Management solution for the heavy equipment industry allows customers to manage the entire lifecycle of product configuration from concept to variants, from designed to manufacture and service.

Service Engineering & Support for Industrial Machinery

Service Engineering and Support for the Industrial Machinery Industry lets you utilize existing product knowledge from design and simulation to determine service requirements, service plans, and service instructions, that need to be developed, validated and documented prior to the delivery of your product.

Service Engineering & Support

Service Engineering and Support solution for the Heavy Equipment Industry lets you utilize existing product knowledge from design and simulation, while incorporating the experiences and requirements from the field to determine service requirements, service plans and service instructions, that need to be developed, validated, and documented prior to the delivery of your product.

Service Operations for Industrial Machinery

Service Operations for the Industrial Machinery Industry lets you coordinate maintenance activities from previously defined service plans and asset status or from service demands which enable service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support service technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.

Servisní operace těžkých strojů

Modul servisních operací těžkých strojů umožňuje vycházet z dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním organizacím generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Výroba součástí a kvalita

Naše řešení výrobu součástí a kvalitu nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, která zahrnuje CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Řešení pro simulace a testování od společnosti Siemens mohou vylepšit přesnost inženýringu a produktivitu vývoje a tím pomoci vytvářet detailní digitální dvojčata při dodržení standardů kvality i té nejkomplexnější dnes vyráběné těžké techniky.

Pokročilý inženýring strojů

Zavádění inovací při plánování, vývoji a výrobě může být náročné. Díky softwarovému řešení pro pokročilý inženýring strojů od společnosti Siemens Digital Industries Software může váš podnik nastoupit cestu digitálních inovací a zvýšit svou produktivitu. Naše řešení pro pokročilý inženýring strojů zajistí větší jistotu při vývoji pokročilých strojů, zkracuje čas potřebný k náběhu výroby díky virtuální konstrukci a zprovoznění jejímž výsledkem je včasná validace, zkrácení času potřebného ke zprovoznění a dřívější dosažení produktivity.

Structural Integrity and Durability

Your customers need machines that will last and minimize downtown.  That means you need to engineer your machines to withstand multiple types of loads over millions of cycles to deliver the longevity your customers expect. Our simulation and testing solutions provide a complete and effective durability engineering process, from high-quality, automated load data acquisition and target setting, to load prediction on full product level, to stress and lifetime behavior assessment of components!

Noise & Vibration

Siemens Digital Industries Software offers a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Thermal & Energy Management

Engineer the thermal performance of your machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Performance & Efficiency

Efficiency, flow rate, heat exchange, and controls are all critical performance criteria of HVAC systems like heat pumps, air conditioners and furnaces.  Siemens Digital Industries Software simulation and testing solutions give you the tools you need to determine if your HVAC system meets requirements for these criteria and more before you ever need to build a prototype.

Noise, Vibration & Dynamics

Customers want HVAC systems to be as quiet as possible.  Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your furnace, air conditioner or heat pump, as well as determine the source and transfer path of noise in systems that are already installed in buildings.

Noise, Vibrations & Dynamics

Rattle, whine, torsional vibration, rotor dynamics, and other noise and vibration issues are common in rotating machinery. Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Flow & Thermal Design

Engineer the thermal performance of rotating machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Digital Mockup, Virtual & Augmented Reality

Digital Markup, Augmented and Virtual Reality for the Industrial Machinery Industry is a lifecycle visualization and mockup technology allows design teams to immersing themselves in the virtual world of the product’s digital twin to create high-level digital prototypes comprised of thousands of parts and components.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Digitální maketa a virtuální/rozšířená realita umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Fleet Maintenance & Analytics

Fleet Maintenance and Analytics Solution for Heavy Equipment builds on our remote diagnostic foundation to provide integrated analytics and fully integrated data management capabilities to predict fleet maintenance needs and provide field service teams with complete asset-specific information to minimize unplanned downtime.

Digital Powertrain

Our Digital Powertrain solution for the Heavy Equipment Industry, provides manufacturers the tools to deliver the next generation of high-performance drivetrains.  By combining advanced simulation capabilities with best-in-class generative design software and electrification, we provide advanced capabilities that allow for increased efficiencies when managing multi-domain solutions.

Životní cyklus a analýza provozu

Kvůli nízkým maržím na výrobcích, stárnoucím výrobním prostředkům a rychle se měnícím volbám zákazníků vytvářejí společnosti komplexní digitální dvojče pro optimalizaci výrobků a procesů. Naše řešení pro životní cyklus a analýzu provozu umožňuje servisním technikům shromažďovat informace ze strojů pomocí IoT, takže mohou sledovat požadavky na servis, řešit problémy a využívat informace z praxe v procesu návrhu, testování a výroby k zajištění neustálého zlepšování životního cyklu výrobku.

Closed-Loop Quality

Closed-Loop Quality merges a collaborative PLM platform with Siemens Quality Management system, where quality documentation, data, analytics, and process can participate in the digital thread along with the product definition, manufacturing process information and other digital elements that make up the digital thread to support quality management throughout the manufacturing process.

Product and Portfolio Management

Product and Portfolio Management for the Heavy Equipment industry delivers a comprehensive portfolio management solution that provides a single source of strategic direction, project information and assessment tools that you can leverage to better plan your product portfolio and drive project execution more effectively.

Production & Plant Optimization

Production & Plant Optimization solution helps you unify global manufacturing teams, to work on the same machine requirements, models and manufacturing process plans while having the flexibility to meet local specs. In this collaborative environment, manufacturers who are either working to support an OEM or to deliver and install machines to end customers, benefit from better simulation and optimization of manufacturing planning, optimized design, and manufacturing processes, and manufacturing intelligence connected with product development.

Next Generation Design for Mold, Tool, & Die

Our Next Generation Mold, Tool & Die Design solution leverages synchronous technology to efficiently work and modify Multi-CAD data and early validation of mold designs to create a competitive advantage by reducing part turnaround time and increasing quality in the final design.

Tool Cost Management

Řešení pro správu nákladů na nástroje v oblasti forem, nástrojů a výlisků umožňuje výrobcům vytvářet velmi přesné nabídky a výrazně zrychlit přípravu návrhu. Toto řešení umožňuje parametrický výpočet různých technologií nástrojů. Můžete také využít integrovanou znalostní databázi obsahující referenční data a integrovaný nástroj pro výpočet doby zpracování a zajistit tak konzistentní výpočetní normu v rámci celé firmy.

Smarter Machines

Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.

Reliability

Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.

Smart Building

Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.

Modular Design HVAC

Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.

Intelligent Performance Engineering

Machinery manufacturing is becoming far more complex as increased integration with software and electrical systems of machines are combined with their manufacturing environment. Our intelligent Performance Engineering solution can help automate the processes of sharing information between design teams, analysts, production test teams and service engineers. This allows teams to evaluate the capabilities and limitations of product variations in the most efficient way.

Predictive Performance Engineering for Heavy Equipment

Win with best-in-class real-world simulation and IoT solutions to create the next generation of heavy machinery. Integrate multi-physics design, simulation, testing, and field data analytics into common and connected workflows to produce accurate results faster, and at a lower cost with Siemens Predictive Performance Engineering.

Displaying of solutions.

Další informace

Těžká technika
Využití interoperability k dosažení vysoké výkonnosti strojů
Využití interoperability k dosažení vysoké výkonnosti strojů

Těžká technika pro zemědělství, stavebnictví, těžbu a zpracování materiálů je stále sofistikovanější. To zahrnuje i pokročilou integraci s výrobou. 

Požadavky na konstrukční změny od silnějších pohonů až po složité stavy zatížení a provozní podmínky představují problém pro jednooborové simulace a analyzační nástroje. Softwarem řízené prvky, funkce a operační systémy výrobků jsou čím dál složitější, což vyžaduje propojení se senzory IoT, zejména pak musí být kladen důraz na správu revizí a validaci softwaru. Toto propojení se rozšiřuje i na výrobu a dodavatelský řetězec a dále klade důraz na potřebu zvýšené kvality s uzavřenou smyčkou s důrazem na provozní náklady a snižování množství odpadu.

K dosažení úspěchu v rámci oboru je nesmírně důležitá sofistikovanost a interoperabilita v rámci konstrukce, simulací, výroby a služeb, aniž by došlo k omezení rychlosti nebo porušení integrity dat. Pokročilá konstrukční řešení jdou daleko za hranice běžných přístupů tvorby součástí ve 3D. Konstruktéři mohou pomocí metod generativního návrhu a aditivní výroby vytvářet inovativní komponenty s úsporou materiálu. Vylepšené funkce analýz nabízí elektrické, hydraulické i mechanické simulace, které zvládají i 3D stavy zatížení. 

Systém jednotné správy dat je základem pro správu různých vytvořených dat a formulářů při zachování konstrukčního a výrobního kusovníku a kusovníku životního cyklu výrobku. Díky našim řešením pro obor těžké techniky uspějete i v náročných a dynamických prostředích a budete vyvíjet inovativní výrobky a snižovat celkové náklady na provoz.

Méně Více
Využití interoperability k dosažení vysoké výkonnosti strojů
Využití interoperability k dosažení vysoké výkonnosti strojů