Správa ověřování

Správa ověřování

Výrobci těžké techniky musí dodávat kvalitní stroje se stále vyšším výkonem, produktivitou, přesností a schopností fungovat v nepříznivých podmínkách.  Těchto cílů lze dosáhnout pomocí našeho řešení správy ověření pro odvětví těžkých strojů, které kombinuje funkce pro simulace komponent, řešení výrobních linek, plánování celých závodů a posuzování výrobních programů.

Výrobci těžké techniky musí dodávat kvalitní stroje se stále vyšším výkonem, produktivitou, přesností a schopností fungovat v nepříznivých podmínkách.  Těchto cílů lze dosáhnout pomocí našeho řešení správy ověření pro odvětví těžkých strojů, které kombinuje funkce pro simulace komponent, řešení výrobních linek, plánování celých závodů a posuzování výrobních programů.

Správa ověřování

Learn More

V odvětví těžkých strojů neustále dochází k inovacím odolnosti, výkonnosti, integrované bezpečnosti a autonomního provozu. Složité systémy vyžadují pokročilé víceoborové plány ověření, aby bylo možné porovnat skutečnou výkonnost s teoretickými požadavky.

Naše řešení pro správu ověření pro průmysl těžké techniky nabízí nástroje a procesy pro spolehlivé řízení od konceptu až po výrobu. Mezi tyto nástroje patří simulace výrobku (1D/3D), testování podsystémů (HiL, SiL a MiL) či testování minimálního prototypu i následných prototypů. Díky nim mohou výrobci těžkých strojů optimalizovat návrhy ve vysoké kvality ještě před odesláním do výroby.

Správa ověřování

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Integrated BOM Management

Definujte, sledujte a porovnávejte výrobní rozpisky, rozpisky testů a konfigurace fyzických testů. Zajistěte identifikaci testů a prototypů, aby byla zajištěna sledovatelnost a rozšířené testování spolehlivosti.

Manufacturing Process Planning

Efektivně spravujte konstrukční požadavky, data simulací, testovací postupy, výkazy výsledků a další informace spojené s ověřovacími testy a analýzami.  Mějte pod kontrolou procesy ověřování v rámci celých globálně distribuovaných a složitých programů.

Product Requirements Engineering

Sbírejte nové požadavky na vývoj ze zákaznických specifikací, norem a dalších relevantních zdrojů. Využijte plnou sledovatelnost životního cyklu výrobku a zajistěte, že všechny požadavky budou mít schválenou metodu ověření.

Project Management

Vytvářejte podrobné rozpisy testování a ověřování propojené s hlavním plánem vývoje výrobku nebo plánem projektu. Mějte neustále přehled o probíhajících operacích díky výkazům o stavu procesů ověření.

Simulation Management

Provádějte simulace výkonnosti těžké techniky a zajistěte, aby k výsledkům měli přístup všichni, kdo pracují na daném stroji v rámci podniku.

Testing

Provádějte testy, ukládejte výsledná data a provádějte změny návrhů. Používejte vysokorychlostní sběr dat z více kanálů a kompletní sadu integrovaných nástrojů pro testování, analýzu i tvorbu výkazů.

Verification & Validation

Vytvářejte požadavky na testy, měření a kontroly včetně postupů a podrobných pokynů, které technikům popisují, jak provést úplné ověřovací testy a jak potvrdit úspěšnost případů užití.