Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Naše řešení pro spolupráci s řetězcem dodavatelů v oblasti těžkého průmyslu nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i mimo prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů. Naše řešení také zajišťuje, že lze data dodavatelů snadno zaznamenávat, prohlížet a zpracovávat v kontextu struktury výrobku, díky čemuž projekty zůstanou v souladu s požadavky a sníží se náklady.

Naše řešení pro spolupráci s řetězcem dodavatelů v oblasti těžkého průmyslu nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i mimo prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů. Naše řešení také zajišťuje, že lze data dodavatelů snadno zaznamenávat, prohlížet a zpracovávat v kontextu struktury výrobku, díky čemuž projekty zůstanou v souladu s požadavky a sníží se náklady.

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Learn More

Globalizace a rostoucí složitost výrobků vedou ke zvýšení složitosti dodavatelského řetězce. Týmy konstruktérů a dodavatelů jsou dnes rozprostřeny po celém světě a přesto musí spolupracovat. Dodavatelé mají stále vyšší míru odpovědnosti za komponenty těžkých strojů. Potřebují řešení umožňující bezproblémovou spolupráci se zákazníky, konstruktéry a dalšími účastníky vývojového cyklu součástí.

Aby bylo možné zvýšit produktivitu a snížit riziko reklamací a nesplnění norem, musí dodavatelé spolupracovat ve všech oblastech podnikání včetně nákupů, konstrukce, dodržování norem, kvality a výroby. Naše řešení pro spolupráci s řetězcem dodavatelů v odvětví těžkých strojů nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i těmi, kteří nejsou zapojeni do vašeho prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů. PLM řešení také zajišťuje, že lze data dodavatelů snadno zaznamenávat, prohlížet a zpracovávat v kontextu struktury výrobku, díky čemuž projekty zůstanou v souladu s požadavky a sníží se náklady.

Díky srozumitelnosti správy interakce mezi dodavateli lze snadno koordinovat procesy a spravovat informace o všech dodavatelích (i mimo prostředí PLM). Můžete podporovat zapojení dodavatelů na začátku vývoje výrobků a zajistit přehled přesných dodavatelských informací ve všech odděleních.

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Začleňte informace od dodavatelů přímo do definice výrobků, abyste je mohli archivovat a automatizovat proces získávání, shromažďování a ověřování dat dodaných dodavateli.

Bill of Materials Management

Provádějte správu víceoborových rozpisek od konceptu až po konec životního cyklu na základě všech konfigurací a dat dodaných dodavateli.

Design Data Exchange

S dodavateli je možné sdílet i mnoho dalších dat, například CAD návrhy, specifikace a soubory JT. K přijímání požadavků, výměně balíčků informací a nahrávání odpovědí se využívá zabezpečený webový portál.

Direct Materials Sourcing

Proces předběžných nabídek lze zefektivnit pomocí šablon, řízených procesů správy událostí, automatického sledování a interaktivní komunikace. Získejte přístup k detailním rozpadům nákladů, analyzujte nabídky a spravujte dokonce i návrhy na ocenění.

Supplier Collaboration

Na společném webovém portálu můžete snadno definovat uzavřenou smyčku procesů spolupráce se všemi dodavateli (i dodavateli mimo prostředí PLM). K dispozici je také výměna dat návrhu, přímé nakupy materiálů a správa dodavatelských programů (termíny, dodávky, podmínky).

Supplier Integration

Začleňte do svých procesů všechny dodavatele (i mimo prostředí PLM). Externí dodavatelé mohou přijímat úkoly a odesílat výsledky pomocí zabezpečeného webového portálu pro dodavatele.

Supplier Program Management

Plánujte a realizujte dodavatelské projekty v kontextu celého výrobního programu těžkých strojů. Přiřazujte projektové úkoly pomocí zabezpečeného webového portálu všem dodavatelům (i mimo prostředí PLM .

Vendor Management

Provádějte správu dodavatelů, jejich dat a dodávaných součástí přímo v prostředí PLM. Začleňte dodávané součástí do struktury výrobků. Spravujte všechny relevantní informace o dodavatelích.