Softwarový inženýring

Naše řešení pro softwarový inženýring těžkých strojů využívá při vývoj produktů integrovanou strategii, ve které je vývoj softwaru (vestavěného i nevestavěného) součástí víceoborového prostředí vývoje strojů. Zajištění obousměrné integrace mezi ALM a PLM umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat.

Naše řešení pro softwarový inženýring těžkých strojů využívá při vývoj produktů integrovanou strategii, ve které je vývoj softwaru (vestavěného i nevestavěného) součástí víceoborového prostředí vývoje strojů. Zajištění obousměrné integrace mezi ALM a PLM umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat.

Learn More

Problémy spojené s kvalitou softwaru se postupně stávají hlavním zdrojem reklamací. Je tomu tak částečně kvůli náročnějšímu pochopení požadavků, nutnosti integrace vývojového prostředí, testování softwaru ve všech podmínkách a jeho aktualizace v provozu. Bez zavedení procesů pro správu softwaru z hlediska kvality napříč více obory vývoje softwaru budou tyto náklady výrazně růst. 

Během posledního desetiletí došlo v průmyslu těžké techniky k exponenciálnímu nárůstu počtu výrobků s vestavěným softwarem. Správa změn softwaru způsobená změnami strojírenských, elektrických a elektronických částí je složitá a společnosti musí tyto změny řídit a analyzovat vliv na ostatní obory, aby bylo možné dodávat výrobky v dostatečné kvalitě a s příslušnou úrovní kompatibility. 

Odhaduje se, že vestavěné systémy se podílí až na 90 % inovací a nových funkcí, které vedou ke zvýšení celkové kvality strojních systémů. Jak se softwarový inženýring postupně vyvíjí, je zřejmé, že žádný nástroj nedokáže plnit všechny procesní úkony v rámci efektivních dodávek softwarových aplikací a k řízení všech potřebných procesních úkonů je třeba ALM nástroj se všemi relevantními rozšířeními. Naše 

řešení pro softwarový inženýring umožňuje transformovat nepropojené nástroje a procesy do integrovaného návrhového řešení, které umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat díky spojení softwarových funkcí s mechanickými a elektrickými funkcemi.

Záznam webináře

Enhance Your IBM DOORS Experience With Polarion ALM

Aspiring for agility, traceability, and regulatory compliance with your product-line engineering demands? Polarion Migration Center for DOORS can enhance your current deployment and allow you to capitalize on opportunities.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Spravujte software strojů a vytvářejte odlišné varianty strojů podle požadavků zákazníků v různých zemích.

Extensions

Srozumitelný ekosystém nástrojů vyhovující potřebám ALM v rámci správy kódu, výkonnosti, automatizace testování a sestavení.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Provádějte změny a sledujte vliv na ostatní disciplíny, aby bylo možné dodávat produkty v dostatečné kvalitě a s příslušnou úrovní kompatibility a sledovatelnosti.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte a spravujte požadavky na software. Na základě získaných dat definujte specifikace a parametry, z nichž bude tým programátorů vycházet.

Software Agile/Hybrid Project Management

Vyzkoušejte dostupné předdefinované šablony, které lze přizpůsobit moderním agilním technikám nebo tradičním metodám.

Software Audits, Metrics & Reports

Zlepšete rozhodování a implementaci projektu díky podrobným analýzám a zprávám o stavu v reálném čase.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa