Softwarový inženýring

Naše řešení pro softwarový inženýring těžkých strojů využívá při vývoj produktů integrovanou strategii, ve které je vývoj softwaru (vestavěného i nevestavěného) součástí víceoborového prostředí vývoje strojů. Zajištění obousměrné integrace mezi ALM a PLM umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat.

Naše řešení pro softwarový inženýring těžkých strojů využívá při vývoj produktů integrovanou strategii, ve které je vývoj softwaru (vestavěného i nevestavěného) součástí víceoborového prostředí vývoje strojů. Zajištění obousměrné integrace mezi ALM a PLM umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat.

Learn More

Problémy spojené s kvalitou softwaru se postupně stávají hlavním zdrojem reklamací. Je tomu tak částečně kvůli náročnějšímu pochopení požadavků, nutnosti integrace vývojového prostředí, testování softwaru ve všech podmínkách a jeho aktualizace v provozu. Bez zavedení procesů pro správu softwaru z hlediska kvality napříč více obory vývoje softwaru budou tyto náklady výrazně růst. 

Během posledního desetiletí došlo v průmyslu těžké techniky k exponenciálnímu nárůstu počtu výrobků s vestavěným softwarem. Správa změn softwaru způsobená změnami strojírenských, elektrických a elektronických částí je složitá a společnosti musí tyto změny řídit a analyzovat vliv na ostatní obory, aby bylo možné dodávat výrobky v dostatečné kvalitě a s příslušnou úrovní kompatibility. 

Odhaduje se, že vestavěné systémy se podílí až na 90 % inovací a nových funkcí, které vedou ke zvýšení celkové kvality strojních systémů. Jak se softwarový inženýring postupně vyvíjí, je zřejmé, že žádný nástroj nedokáže plnit všechny procesní úkony v rámci efektivních dodávek softwarových aplikací a k řízení všech potřebných procesních úkonů je třeba ALM nástroj se všemi relevantními rozšířeními. Naše 

řešení pro softwarový inženýring umožňuje transformovat nepropojené nástroje a procesy do integrovaného návrhového řešení, které umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat díky spojení softwarových funkcí s mechanickými a elektrickými funkcemi.

Záznam webináře

Výkonný systém ALM pro projektové manažery: Kanban, přehledy, zprávy a sledovatelnost

Spolupráce ve skutečném čase, centralizované úložiště dat, viditelnost napříč nástroji a projekty, lepší sledování projektu a zasílání zpráv pro rychlejší vývoj a vydávání kvalitního softwaru.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Spravujte software strojů a vytvářejte odlišné varianty strojů podle požadavků zákazníků v různých zemích.

Extensions

Srozumitelný ekosystém nástrojů vyhovující potřebám ALM v rámci správy kódu, výkonnosti, automatizace testování a sestavení.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Provádějte změny a sledujte vliv na ostatní disciplíny, aby bylo možné dodávat produkty v dostatečné kvalitě a s příslušnou úrovní kompatibility a sledovatelnosti.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte a spravujte požadavky na software. Na základě získaných dat definujte specifikace a parametry, z nichž bude tým programátorů vycházet.

Software Agile/Hybrid Project Management

Vyzkoušejte dostupné předdefinované šablony, které lze přizpůsobit moderním agilním technikám nebo tradičním metodám.

Software Audits, Metrics & Reports

Zlepšete rozhodování a implementaci projektu díky podrobným analýzám a zprávám o stavu v reálném čase.