Smart manufacturing for heavy equipment

Collaborating in heavy equipment manufacturing

Heavy equipment manufacturing companies must manufacture a totally new generation of machines to address today’s increasing demand for digital technologies, electrification, and specialization. This adds complexity to their heavy equipment manufacturing process, such as more components from more diverse suppliers and a greater degree of customization. To stay in business, they must find a way to deliver this without affecting their margins, thereby additionally challenged by having global operations and an increased mandate to implement a sustainability strategy.

With smart heavy equipment manufacturing capabilities, Siemens helps companies win in the global marketplace by making what their customers demand in an efficient and sustainable way. Siemens Smart Heavy Equipment Manufacturing solutions offer heavy equipment manufacturing companies all the necessary capabilities to achieve zero defect manufacturing everywhere. They can achieve this by optimizing their manufacturing operations and by digitally connecting departments and locations, throughout their organization as well as with suppliers.

Heavy equipment manufacturing companies must manufacture a totally new generation of machines to address today’s increasing demand for digital technologies, electrification, and specialization. This adds complexity to their heavy equipment manufacturing process, such as more components from more diverse suppliers and a greater degree of customization. To stay in business, they must find a way to deliver this without affecting their margins, thereby additionally challenged by having global operations and an increased mandate to implement a sustainability strategy.

With smart heavy equipment manufacturing capabilities, Siemens helps companies win in the global marketplace by making what their customers demand in an efficient and sustainable way. Siemens Smart Heavy Equipment Manufacturing solutions offer heavy equipment manufacturing companies all the necessary capabilities to achieve zero defect manufacturing everywhere. They can achieve this by optimizing their manufacturing operations and by digitally connecting departments and locations, throughout their organization as well as with suppliers.

Video

Connect People to Make Smarter Decisions

Achieve zero-defect manufacturing everywhere and secure your margins while driving sustainability.

Click here to view
heavy equipment manufacturing workplace

Learn More

Improve communication and collaboration across your organization and beyond

With limited production volumes of complex customized equipment, margins are tight. Therefor proper planning and optimized manufacturing operations are essential. Heavy equipment manufacturing organizations can unlock massive synergies by collaborating with design and engineering. But data exchange between organizations mostly happens manually, which is tedious and error prone. Besides, also within manufacturing, teams often use disconnected tools and processes. This slows everyone down, introduces mistakes, and leads to waste of energy and resources, putting sustainability, quality, and margins at risk. Such challenges become even more complex when working with global operations and as digitalization and electrification add more and more diverse suppliers to the equation. To keep up, heavy equipment manufacturers must improve their capabilities for communication and collaboration across their organization and beyond.

Secure your margins with collaborative heavy equipment manufacturing

Successful communication starts by speaking the same digital language. And to collaborate well, all heavy equipment manufacturing stakeholders must have access to a common source of up-to-date information. To achieve this, heavy equipment manufacturing companies must break down existing barriers, such as the use of different systems, software, data types, and more, on various levels. For example, if they want to leverage design and engineering data to improve heavy equipment manufacturing planning and operations, they must integrate those areas. If they want to achieve better efficiency, flexibility, productivity, and quality through smooth collaboration between the various teams within manufacturing, then those must have their tools in a common environment. And if they want to improve their interaction with suppliers, they must digitally align their PLM and ERP systems.

Deploy smart heavy equipment manufacturing solutions

With Smart Heavy Equipment Manufacturing, we offer OEMs a comprehensive solution set including all the necessary Siemens capabilities to connect manufacturing with other lifecycle phases, to optimize operations, to share data between the various teams within manufacturing, and to improve their interactions across their organization and with suppliers. With those solutions, they will be able to optimize their planning and operations using design and engineering data, to gain control over the complexity of their manufacturing process, and to achieve premium productivity, sustainability, and consistent quality through closed-loop manufacturing. Ultimately, the manufacturing intelligence they are building up in this way, can be the starting point for generating smart capabilities. Those can, for example, autonomously generate and contextualize data, and convert them into actionable information using artificial intelligence.

Achieve zero defect manufacturing everywhere with Siemens

This digital transformation of the heavy equipment manufacturing process that is enabled by Smart Heavy Equipment Manufacturing can be deployed at a pace and on a scale that is desirable or manageable for each individual heavy equipment manufacturing company. Any degree of engagement will present immediate advantages. First, connecting manufacturing to design and engineering will let them anticipate and act upon issues or challenges before they arise and will allow them to configure workspaces for optimal productivity, sustainability, quality, and flexibility. Besides, through better communication and collaboration within the manufacturing organization, they can continuously improve their process and master complex configure-to-order manufacturing. Finally, by extending their digital connection across departments and locations, throughout their organization as well as with suppliers, they will achieve zero defect manufacturing everywhere.

heavy equipment manufacturing workplace
Vybrané úspěchy zákazníků

Masaba Canada

Software Opcenter APS pomáhá společnosti Masaba Canada zlepšit včasnost dodávek o 15 procent

Zvyšování provozní efektivity při výrobě těžebních zařízení

Software Opcenter APS pomáhá společnosti Masaba Canada zlepšit včasnost dodávek o 15 procent

Další informace

Možnosti řešení

Aditivní návrh a výroba

Naše řešení pro aditivní návrh a výrobu v oblasti těžkého průmyslu obsahuje integrované softwarové aplikace pro aditivní výrobu umožňují rychle měnit vzhled výrobků a postup výroby a revidovat obchodní modely.

Integrované řízení kvality

Naše řešení integrovaného řízení kvality výrobcům umožňuje zvýšit kvalitu a snížit náklady v celém životním cyklu výrobku. Nabízí jim prostředí pro řízení kvality v uzavřené smyčce, ve kterém mohou optimalizovat provozní efektivitu, snížit množství odpadu a definovat výrobní operace.

Nástroje a příslušenství

Řešení nástrojů a příslušenství pro výrobu součástí v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí ucelenou sadu propojených nástrojů pro výrobu součástí, například CAD/CAM, robotiku, CNC obrábění, CMM kontrolu a 3D tisk.

Návrh a výroba kompozitů

Využijte výhod kompozitních součástí pro stroje se sníženou hmotností pro těžbu, stavbu a zemědělství, které vám nabízejí naše pokročilá, integrovaná a ověřená řešení. Naše modelová řešení pro definice, simulace a výrobu umožňují inženýrským a konstruktérským týmům navrhovat a vyrábět pomocí kompozitů a plnit tak náročné požadavky zákazníků.

Plánování a rozvrhování výroby

Řešení plánování a rozvrhování výroby pro průmyslové a těžké stroje obsahuje sadu nástrojů, která vlastníkům, obsluze i prodejcům pomáhá spolupracovat na optimalizaci výrobních procesů v digitálním podniku a zvyšovat jeho efektivitu a flexibilitu a urychlovat dodání strojů na trh.

Plánování a simulace výrobních procesů

Řešení plánování a simulace výrobních procesů pro průmyslové a těžké stroje je navrženo tak, aby výrobcům umožnilo vypořádat se s vysoce složitými variacemi výrobků a vyrábět je v souladu s regionálními, místními i zákaznickými požadavky.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace provozu

Naše řešení rozvržení výroby, návrhu linek a optimalizace provozu pro odvětví průmyslových a těžkých strojů umožňuje navrhovat, rozvrhovat a konfigurovat prostředí továrny a také optimalizovat jeho provoz pomocí digitálních 3D modelů továren a pokročilých softwarových nástrojů.

Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Naše řešení spolupráce pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely i výrobními procesy. V tomto prostředí spolupráce je možné využít výhod výkonných simulací, plánování výroby, optimalizovaných procesů návrhů a dalších operací spojených s vývojem strojů.

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i mimo prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů.