Servisní operace těžkých strojů

Údržba složitých těžkých strojů vyžaduje koordinaci jednotlivých činností údržby, kterou potřebují výrobci, vlastníci i uživatelé techniky. Náš modul servisních operací těžkých strojů umožňuje vycházet z dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním organizacím generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Údržba složitých těžkých strojů vyžaduje koordinaci jednotlivých činností údržby, kterou potřebují výrobci, vlastníci i uživatelé techniky. Náš modul servisních operací těžkých strojů umožňuje vycházet z dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním organizacím generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Servisní operace těžkých strojů

Learn More

Kvalitní a efektivní údržba strojového parku je v dnešní době pro podniky naprosto klíčová. Technologická složitost, omezené zdroje, přísné normy, dlouhá doba provozu strojů, to vše představuje problém pro výrobce, vlastníky a osoby zodpovědné za údržbu.

Zákazníce dnes očekávají množství poprodejních služeb, mezi které patří také podpora při údržbě zakoupených strojů. Proto vyžadují po dodavatelích strojů a služeb provádění úkonů sjednaných v rámci SLC smluv a výkonové logistiky (PBL).

Naše řešení pro servisní operace začleňuje servisní funkce do prostředí PLM používaného pro vývoj výrobků, což umožňuje těsnější spolupráci mezi jednotlivými subjekty a pomáhá zlepšit fungování servisních středisek. Díky tvorbě jednoho zdroje znalostí o výrobku a servisu mohou servisní střediska tyto znalosti využívat k optimálnímu plánování a provádění servisních operací strojů. Navíc mají k dispozici data servisní historie daných strojů a mohou tedy nabízet proaktivní a reaktivní servisní modely.

Servisní operace těžkých strojů

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.