Servisní inženýring a technická podpora těžkých strojů

Výrobci těžkých strojů čelí neustále rostoucímu tlaku na úspory nákladů a vyšší efektivitu. Naše řešení pro servisní inženýring a technickou podporu těžkých strojů umožňuje zkombinovat existující znalosti získané z návrhu i simulací se zkušenostmi a požadavky z provozu . Následně je možné určit servisní požadavky, plány a postupy pro daný stroj.

Výrobci těžkých strojů čelí neustále rostoucímu tlaku na úspory nákladů a vyšší efektivitu. Naše řešení pro servisní inženýring a technickou podporu těžkých strojů umožňuje zkombinovat existující znalosti získané z návrhu i simulací se zkušenostmi a požadavky z provozu . Následně je možné určit servisní požadavky, plány a postupy pro daný stroj.

Learn More

Vzhledem k tomu, že složitost a přizpůsobení těžkých strojů neustále rostou, musí výrobci řešit problémy poprodejních aktualizací a vylepšení, které zajistí, že stroje budou aktuální a provozuschopné. Přitom řeší úspory nákladů a vyšší efektivitu ve všech fázích výroby, servisu a technické podpory.

Obchodní model, kde je výrobek chápán nejen jako jednorázová prodejní položka, ale především jako platforma pro dlouhodobou údržbu, je dnes pro výrobce těžkých strojů s dlouhou životností velmi důležitý. Umožňuje zvýšit a stabilizovat příjmy i zisky a zajistit si také loajalitu zákazníků. Tento obchodní model vyžaduje co nejlepší pochopení výkonnosti výrobku a plánování údržby již během vývoje. Nutná je také fungující správa znalostí a schopnost efektivního provádění samotné údržby.

Naše řešení pro servisní inženýring a technickou podporu těžkých strojů umožňuje efektivně plánovat servisní model, začlenit jej do návrhu výrobku již během vývoje. Toto řešení nabízí také servisní role umožňující průzkum možností servisu a plánování servisních požadavků pro výrobky a dokumenty.

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate & Streamline Assembly Manufacturing

Využijte výhod simulace osob i ergonomie pomocí 3D modelů, optimalizujte montážní a servisní postupy, určete použité přípravky zařízení a zlepšete logistiku náhradních dílů.

Collaboration for Lifecycle Management

Connect people and processes, beyond functional silos, with a digital thread for product lifecycle management, so everyone can make the best product decisions.

Configure & Repurpose Dynamic Documents

Vytvořte katalog dílů pro sériové stroje, který bude obsahovat i typické servisní případy. Servisní technici tak budou mít dostatečné podklady k identifikaci dané opravy.

Create More Effective Service Plans

Zadejte požadavky na nástroje, prostor a součásti, testování a dobu trvání servisu do jednoho plánovacího dokumentu. Tím dosáhnete vyšší efektivity servisního provozu.

Digital Mockup

Vytvořte úplné 3D reprezentace (digitální dvojčata) strojů, na kterých můžete zkoumat jednotlivé servisní úkony v kontextu celého stroje.

Document Management & Publishing

Vytvářejte a publikujte strukturovaný (XML) obsah a dokumentaci na různých médiích, v různých jazycích a pro různá použití servisními techniky při diagnostice a opravách strojů.

Generate the As-Built BOM of Physical Assets

Generujte, spravujte a sdílejte rozpisky (BOM) fyzických strojů, data ověření výrobků, dokumentaci odchylek, záruční informace a data o plnění předpisů a norem.

Maximize Service Knowledge & Requirements Management

Navrhněte ve spolupráci s oddělením inženýringu spolehlivé testy před a po údržbě, aby bylo možné ověřit bezchybný provoz stroje.

Provide for Service Operations in Your Process Plans

Určete servisní postupy strojů a zajistěte vhodné servisní nástroje včetně definic a harmonogramu prohlídek.