Spolehlivost a bezpečnost provozu

Návrhy pro výrobce stále častěji vytvářejí jejich partneři a vedlejší dodavatelé. Z tohoto důvodu výrobci potřebují data o návrhu a chybách od těchto partnerů efektivně využít a použít je jako základ pro analýzu spolehlivosti a diagnostiku složitých strojů. Řešení pro spolehlivost a bezpečnost provozu těžkých strojů využívá integrovaný přístup návrhu, který zvyšuje spolehlivost systému, snižuje nároky na podporu i logistiku a nabízí nejnižší celkové provozní náklady.

Návrhy pro výrobce stále častěji vytvářejí jejich partneři a vedlejší dodavatelé. Z tohoto důvodu výrobci potřebují data o návrhu a chybách od těchto partnerů efektivně využít a použít je jako základ pro analýzu spolehlivosti a diagnostiku složitých strojů. Řešení pro spolehlivost a bezpečnost provozu těžkých strojů využívá integrovaný přístup návrhu, který zvyšuje spolehlivost systému, snižuje nároky na podporu i logistiku a nabízí nejnižší celkové provozní náklady.

Learn More

Dnešní stroje jsou kombinací elektroniky, hydrauliky, mechanických součástí a podsystémů skládajících se z tisíců pohyblivých součástí. Čím složitější systém je, tím těžší je identifikovat možná technická rizika při jeho provozu v náročných podmínkách. Kromě toho nyní kupující přenáší finanční riziko provozu a údržby zařízení a související bezpečnostní problémy zpět na výrobce v rámci smluv SLP. Je jasné, že výrobci proto musí přesně předpovídat náklady na podporu již během fáze návrhu.

Nástroje pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti podle modelu pomáhají již během vývoje sledovat náklady na komponenty či speciální nástroje a přípravky. Dále umožňují relevantní vyhodnocování alternativních konfigurací, opakované použití klíčových komponent a vývoj odvozených návrhů.

Naše nové řešení pro spolehlivost a bezpečnost provozu zjednodušuje tento složitý proces tím, že automaticky generuje a mapuje závislosti v rámci struktur výrobků pomocí nástrojů PLM.  Díky tomu mohou inženýři navrhovat spolehlivější výrobky a nemusí se spoléhat pouze na zkušenosti techniků a až následnou zpětnou vazbu. To umožňuje optimalizovat produktivitu, rychlost, výkonnost a bezpečnost. Ve výsledku se tedy zvýší spolehlivost systému, sníží se náklady na údržbu a logistiku a díky předvídatelným nákladům na provoz lze eliminovat neplánované odstávky i s nimi spojené ztráty.

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Accelerated product introduction

Component manufacturers are often challenged to supply machine builders with the latest and greatest assets. Assets can range from small, simple, single-piece items, to complex hydraulic, pneumatic and electrical units engineered in large quantities. By tapping into virtual machining solutions, these two segments can deliver products at volume while tracking changes throughout the development process, helping drive down costs and optimize output.

Bill of Materials Management

Spravujte snadno a aefektivně definice rozpisek jednoduchých CAD struktur i složitých výrobků. Vyhodnocujte jednotlivé konfigurace výrobků od více týmů a z různých CAD systémů.

Mechanical Design Management

Spravujte víceoborová data díky integracím se systémy MCAD, ECAD a simulačními nástroji a poznejte složité vztahy a závislosti mezi možnými konfiguracemi výrobků.

Product Architecture & System Modeling

Propojte elektrické, elektronické a softwarové části s ostatními obory a vyzkoušejte víceoborové simulace podle modelů.

Product Requirements Engineering

Splňte požadavky zákazníků i zákonných předpisů, vyzkoušejte si použití správných verifikačních metod a využijte výhod sledovatelnosti v rámci správy životního cyklu.

System Simulation

Předvídejte přesně výkonnost inteligentních systémů složitých strojů díky plné integraci 1D výkonnostních simulací a 1D simulací systémové bezpečnosti, spolehlivosti a údržby.