Správa výrobků a portfolia

Dnešní výrobci se snaží dosáhnout komplexní inovační strategie, která by pokrývala poptávku po funkčních parametrech, rozsáhlé možnosti výrobků a rychlejší vývoj. Naše řešení pro správu výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů obsahuje výkonné funkce pro efektivní plánování portfolia výrobků a realizaci projektů, které umožňují stanovit vývojovou strategii, přidat informace o projektu a vyhodnocovat jeho průběh.

Dnešní výrobci se snaží dosáhnout komplexní inovační strategie, která by pokrývala poptávku po funkčních parametrech, rozsáhlé možnosti výrobků a rychlejší vývoj. Naše řešení pro správu výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů obsahuje výkonné funkce pro efektivní plánování portfolia výrobků a realizaci projektů, které umožňují stanovit vývojovou strategii, přidat informace o projektu a vyhodnocovat jeho průběh.

Learn More

Hlavním cílem programů pro vývoj průmyslových a těžkých strojů je snižování nákladů na provoz stále složitějších strojů a prediktivní analýza funkcí, díky kterým bude budoucí řada výrobků úspěšná v konkurenčním prostředí i v následujících letech.  Zákazníci navíc vyžadují stroje s vyšší mírou přizpůsobení, které by byly schopny provozu ve specifických podmínkách a zároveň by splňovaly jejich osobní preference. Pokroky v technologiích navíc vdechují nový život starším strojům prostřednictvím modernizace a repasování.

Naše řešení pro správu výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů pomáhá programovým manažerům v rozhodování a realizaci projektů pokrývajících více oborů tak, aby byly v souladu s uzavřenou smyčkou požadavků a harmonogramem pro uvedení výrobků na trh.

Díky dostupnosti strategických rozhodnutí pro všechny zúčastněné strany můžete porovnávat návratnost investic, náklady, prostředky a rozvrhy jednotlivých projektů a to, jak tyto výrobky zapadají do celkové podnikové strategie. Naše řešení pro správu výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů pomáhá provádět informovaná rozhodnutí o výkonnosti, prostředcích, rizicích a navrhovaných inovacích. Nabízí výrobcům těžkých strojů holistický a integrovaný přístup pro tvorbu optimální strategie.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Díky automatickému zpracování prohlášení dodavatelů získáte úplný přehled nad materiálovým a látkovým složením vašich výrobků, což je důležité pro plnění ekologických norem, a díky sběru a validaci dat od dodavatelů minimalizujete rizika chyb.

Bill of Materials Management

Naše řešení vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací rozpisky v celém podniku. Pokud využijete funkce pro správu rozpisek a konfigurací návrhů, budete moci dodat zákazníkům inovativnější a rozmanitější výrobky.

Change Management

Efektivně spravujte vývoj výrobků, problémy a vylepšení díky flexibilním a transparentním procesům pro správu, realizaci a úplnou sledovatelnost změn.

Compliance Management

Aby mohli být globální výrobci v oblasti těžkého průmyslu konkurenceschopní, musí dodržovat místní, národní a celosvětová vládní nařízení související se zdroji materiálu a jejich výběrem, bezpečností a emisemi.

Digital Mock-up, Virtual & Augmented Reality

Digitální maketa a virtuální/rozšířená realita umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Engineer to Order Process Automation

Naše řešení pro automatizaci procesů ETO nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu ETO výrobků, což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Model Based System Engineering

Spojte vývoj výrobku ve více doménách, například ve strojírenské, elektrické a softwarové, a získejte přehled nad náklady, spolehlivostí a možnostmi výroby.

Product Architecture and System Modeling

Získejte úplnou viditelnost návrhových rozhodnutí, zaznamenejte data architektury výrobku spolu s jeho životním cyklem a propojte softwarovou, elektronickou a strojírenskou doménu.

Project Management

Správa životního cyklu projektů v odvětví průmyslových a těžkých strojů nabízí inovativní platformu pro správu programů a řízení projektů životního cyklu výrobků.