Prediktivní výkonové inženýrství pro těžkou techniku

Prediktivní výkonové inženýrství

Odvětví výroby těžké techniky se nachází v kritickém bodě, jelikož výrobci čelí více výzvám než kdykoli předtím. Výrobci musí své výrobky vyrábět v souladu s emisními a bezpečnostními předpisy různých vlád a organizací a zároveň využívat propojené technologie, které spotřebitelé požadují.

Při výrobě strojů nové generace také musí kombinovat simulace z reálného světa a řešení využívající technologii IoT. Řešení pro prediktivní výkonové inženýrství od společnosti Siemens umožňuje integrovat multifyzikální návrh, simulace, testování a analýzu provozních dat do společných a propojených pracovních postupů a získávat tak přesné výsledky rychleji a s nižšími náklady.

Odvětví výroby těžké techniky se nachází v kritickém bodě, jelikož výrobci čelí více výzvám než kdykoli předtím. Výrobci musí své výrobky vyrábět v souladu s emisními a bezpečnostními předpisy různých vlád a organizací a zároveň využívat propojené technologie, které spotřebitelé požadují.

Při výrobě strojů nové generace také musí kombinovat simulace z reálného světa a řešení využívající technologii IoT. Řešení pro prediktivní výkonové inženýrství od společnosti Siemens umožňuje integrovat multifyzikální návrh, simulace, testování a analýzu provozních dat do společných a propojených pracovních postupů a získávat tak přesné výsledky rychleji a s nižšími náklady.

Heavy equipment simulation: Accelerate heavy machinery product development

Manage product development with a premium Industry 4.0 solution for heavy equipment simulation that seamlessly integrates all performance engineering aspects

Prediktivní výkonové inženýrství

Learn More

Technologie těžké techniky způsobuje složitost v rámci návrhu

Potřeba zlepšit bezpečnost, zvýšit udržitelnost a splnit požadavky spotřebitelů na lepší konektivitu vedla k vývoji nových zajímavých technologií pro těžkou techniku, jako jsou například propojená pracoviště, autonomie a elektrifikace. S těmito novými technologiemi je však spojena vyšší úroveň technické složitosti a delší doba vývoje.

Udržení konkurenční výhody na současném trhu se zemědělskými, lesnickými, stavebními a důlními zařízeními bude od výrobců vyžadovat, aby našli způsoby, jak integrovat různé inženýrské obory, maximalizovat spolehlivost, přesně předvídat poruchy a chránit produktivitu bez ohrožení ziskovosti.

Konkurenční výhoda díky řešením pro prediktivní výkonové inženýrství od společnosti Siemens

Řešení pro prediktivní výkonové inženýrství od společnosti Siemens umožňují výrobcům implementovat komplexní digitální dvojče, které zjednodušuje proces virtuálního návrhu a ověřování, což vede k rychlejšímu a nákladově efektivnějšímu ověřování skutečné výkonnosti strojů. Řešení od společnosti Siemens jedinečným způsobem kombinují to nejlepší z virtuálního a fyzického světa prostřednictvím multifyzikálního modelování, bezproblémové automatizace CAE a integrované analýzy provozních dat, což umožňuje výrobcům těžké techniky získat náskok před konkurencí.

Prediktivní výkonové inženýrství

Záznam webináře

Improving heavy equipment performance engineering

Engineers reviewing a tablet with performance data for heavy equipment

Increasing performance engineering maturity in heavy equipment

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení