Návrh těžkých strojů nové generace

Návrh těžkých strojů nové generace

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše intuitivní řešení s širokou nabídkou funkcí umožní vašim inženýrům rychle vytvořit úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Prostřednictvím největší sady nástrojů 3D návrhu můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší a sofistikovanější modely zahrnující všechny prvky návrhu. Tak budete moci úspěšně validovat požadavky více konfigurací.

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše intuitivní řešení s širokou nabídkou funkcí umožní vašim inženýrům rychle vytvořit úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Prostřednictvím největší sady nástrojů 3D návrhu můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší a sofistikovanější modely zahrnující všechny prvky návrhu. Tak budete moci úspěšně validovat požadavky více konfigurací.

Click here for a free trial

Generative design is a unique and powerful technique for producing lightweight parts. This trial will show you how easy it is.

Návrh těžkých strojů nové generace

Learn More

Stroje v oblasti stavebnictví, těžby a zemědělství jsou stále složitější. Je to zejména kvůli konkurenci, ale také kvůli požadavkům zákazníků na lepší funkcionalitu a výkonnost za nižší cenu. Návrhy mechanismů musí být důmyslnější responzivnější a ekonomičtější a také musí splňovat požadavky na životnost. Návrhy strojů musí nabízet různé konfigurace, aby bylo možné výrobky co nejvíce přizpůsobit přáním zákazníků. Současně výrobci z důvodu snížení nákladů musí zvýšit míru opakovaného použití součástí a snažit se co nejvíce využívat společné komponenty návrhů.

Při stále se zvyšující složitosti požadavků na návrh a rostoucí globální konkurenci na trhu potřebujete co nejvýkonnější, univerzální flexibilní nástroje, které vám umožní přinášet nové koncepty cenově výhodných strojů na trh velmi rychle. Pomocí analýzy a simulací můžete definovat nárazy a zatížení, které ovlivní životnost strojů u opakovaných provozních operací.

Nabídněte svým týmům výkonné simulační nástroje, pomocí nichž budou moci inovativně analyzovat funkčnost strojů pro stavebnictví, zemědělství a těžbu nerostných surovin. Využijte výhod špičkových nástrojů pro tvorbu modelů a vizualizace. Validujte celý stroj již během procesu vývoje.

Návrh těžkých strojů nové generace

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Adaptable Integrated BOM

Rozšiřte hlavní návrh CAD modelu stroje a tvořte složitá, konfigurovaná řešení řady výrobků, která splňují globální požadavky na data i proces. Tvořte vlastní rozpisky se specifickými sériovými čísly.

CAE Simulation

Využívejte výhod fyzikálního modelování a přesných simulací.

Design Interoperability

Pomocí synchronní technologie zjednodušte migrace dat ze 2D do 3D, díky čemuž pak budete moci efektivněji a rychleji modelovat například celý nakladač, kombajn nebo sklápěčku.

Digital Mockup

Vyhodnocujte složité návrhy strojů díky načtení velkého množství součástí do funkčních sestav.  Použijte neutrální soubory bez převodu na CAD, pracujte v kontextu celé sestavy a vytvářejte úplné digitální makety návrhů.

Fastening & Joint Design

Efektivně simulujte vlastnosti šroubovaných spojů sestav a věnujte pozornost montáži v továrně i v terénu. Zejména se zaměřte na místa, kde se v minulosti vyskytly únavové defekty materiálu.

Model Based Definition

Dokumentujte všechny komponenty stroje pomocí poznámek ve 3D CAD modelu a zadejte do modelu rozměry důležité z hlediska kvality.

Product Modeling

Pomocí synchronní technologie zjednodušte migrace dat ze 2D do 3D, díky čemuž pak budete moci efektivněji a rychleji modelovat například celý nakladač, kombajn nebo sklápěčku.

Routed Systems

Senzory, světlomety, motory, pouzdra pohonů a další elektrické prvky můžete na stroj umisťovat velmi přesně. Vyvíjejte a řešte vedení systémů kabelových svazků a synchronizujte je v reálném čase s příslušnými schématy.