Správa výrobních procesů a dat

Výrobci těžké techniky musí v současnosti vyvíjet stroje rychleji a zároveň musí nabízet co největší míru přizpůsobení. Naše řešení pro správu životního cyklu výrobu v průmyslu těžké techniky umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a vybavení závodu v rámci jednoho zdroje výrobních znalostí. To zahrnuje odpovědnost a ověřování mezi jednotlivými závody, procesy, zdroji a konfiguracemi výrobků a umožňuje udržovat konzistenci, i když se životní cyklus výrobku vyvíjí.

Výrobci těžké techniky musí v současnosti vyvíjet stroje rychleji a zároveň musí nabízet co největší míru přizpůsobení. Naše řešení pro správu životního cyklu výrobu v průmyslu těžké techniky umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a vybavení závodu v rámci jednoho zdroje výrobních znalostí. To zahrnuje odpovědnost a ověřování mezi jednotlivými závody, procesy, zdroji a konfiguracemi výrobků a umožňuje udržovat konzistenci, i když se životní cyklus výrobku vyvíjí.

Learn More

Výrobci těžké techniky neustále řeší inovace, vysokou míru přizpůsobení a co nejnižší náklady. K tomu je třeba řešení, v němž lze většinu výrobních procesů popsat, rozvrhnout a ověřit ještě před dokončením návrhu. Díky integraci návrhu, výroby a servisu do jedné firemní digitalizační strategie mohou podniky výrazně zvýšit produktivitu a spravovat více různých programů v rámci jednoho zdroje informací při současném dodržení požadavků na návrh, plánování výroby a výrobu.

Naše řešení pro správu životního cyklu výroby umožňuje zákazníkům společně vytvářet, ověřovat a optimalizovat výrobní plány současně s návrhem výrobku. Díky společnému prostředí pro více oborů, v němž lze sdílet stejné požadavky, mohou uživatelé snadno vytvářet a procházet různé pohledy v rámci společné struktury, vytvářet automatizované nástroje pro porovnání a ověření informačních struktur, zavádět nové způsoby zpracování revizí a verzování a umožnit uživatelům opakované sdílení výrobních dat mezi různými programy.

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Vytvořte propojení mezi uspořádáními sestav stroje a pohledy operací pomocí technologických postupů daného výrobku i celého výrobního provozu.

Adaptable PLM Foundation

Zajistěte u těžké techniky globální viditelnost všech dat o výrobku až na úroveň komponent. Efektivně používejte výkazy o materiálech, data dodavatelského řetězce a globální výrobní data.

Additive Manufacturing Data and Process Management

Spravujte svá data aditivní výroby, 3D tisku, materiálů a výrobních operací bezpečným způsobem.

Assembly Manufacturing Data and Process Management

Spravujte výrobní data těžké techniky, plány procesů, výrobní prostředky, lidské zdroje a informace o závodu v jednotném prostředí pro správu životního cyklu výrobku.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte výrobní plány a informace efektivně po celém podniku.

Automation Design Data and Process Management

Používejte strojírenská, elektrická, softwarová a automatizační data pro jednotlivé zákaznické konfigurace strojů. Obohaťe dokumentaci o objekty automatizace a řízení, elektrická schémata a nákresy kabelových svazků.

Business Intelligence & Reporting Tools

Funkce pro tvorbu výkazů v přirozeném jazyce usnadňují provádění analýz a pochopení informací spojených s výrobky a procesy.

Change Management & Workflow

Díky Teamcenteru nemusíte ručně spravovat procesy PLM a místo toho se můžete soustředit na správná rozhodnutí. Při provádění změn lze zajistit, že všechny zúčastněné osoby budou vědět, co se změnilo a jaké to na ně mělo dopady.

Factory and Line Design Data and Process Management

Vytvořte digitální dynamické rozvržení závodu, kde jsou vidět stroje, vybavení, obsluha linek apod. Pomocí nástrojů pro plánování linek nastavte optimální velikost dávek a trvání cyklů na jednotlivých stanovištích.