Správa dat z provozu

Správa dat z provozu

Naše řešení pro správu dat z provozu pomáhá v rámci odvětví těžké techniky zákazníkům spravovat celý životní cyklus konfigurace výrobku od konceptu až po varianty, od návrhu až po výrobu a servis. Toho je dosaženo díky propojení znalostí servisu těžké techniky podle konfigurací výrobků a konkrétních fyzických strojů. Důležité jsou také funkce pro plánování a řízení umožňujících větší efektivitu servisních operací.

Naše řešení pro správu dat z provozu pomáhá v rámci odvětví těžké techniky zákazníkům spravovat celý životní cyklus konfigurace výrobku od konceptu až po varianty, od návrhu až po výrobu a servis. Toho je dosaženo díky propojení znalostí servisu těžké techniky podle konfigurací výrobků a konkrétních fyzických strojů. Důležité jsou také funkce pro plánování a řízení umožňujících větší efektivitu servisních operací.

Správa dat z provozu

Learn More

Zákazníci v odvětví těžké techniky čelí problémům se správou nepřetržitého provozu svých flotil a řeší tyto problémy pomocí sofistikovaných integrovaných řídicích systémů, pomocí nichž dokáží automatizovat a koordinovat provoz autonomních strojů. Potřebují nejen proaktivně provádět údržbu, aby minimalizovali odstávky, ale musí být stroje také schopni vylepšovat pokročilými řídicími funkcemi, aby snížili riziko poškození stroje kvůli únavě obsluhy.

Aby bylo možné provádět servis efektivně, musí mít poskytovatelé služeb znalosti o fyzické konfiguraci výrobku, jeho stavu a souvisejících servisních postupech. Naše řešení pro průmysl těžké techniky nabízí tvorbu servisních rozpisek (SBOM) obsahujících stav, použitelné součásti, povolené varianty výrobku a všechny informace o servisních postupech kvůli rychlejšímu plánování údržby a snadnějšímu rozdělování úkolů. Udržujeme také konfiguraci a servisní historii zařízení. Díky těmto funkcím lze servisní zásahy správně plánovat, snížit tak náklady, zvýšit kvalitu, zajistit opravu napoprvé, zkrátit odstávky a zvýšit spolehlivost vybavení.

Správa dat z provozu

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Teamcenter umožňuje oboustrannou spolupráci mezi návrhem výrobku a servisními operacemi tak, aby bylo možné zohlednit servisní a výkonové požadavky již v rámci návrhu, testování a servisu těžké techniky.

Business Intelligence & Reporting Tools

Analýzou servisních dat a dat výrobku lze odhalit trendy a vytvářet přehledy a výkazy. Ty nabídnou potřebnou zpětnou vazbu a umožňují měření i analýzu klíčových výkonnostních metrik, aby bylo možné řídit procesy v rámci celého životního cyklu výrobku.

Change Management

Eliminujte nejednotné a manuální postupy a spravujte tak efektivně změny výrobku podle požadavků, analýz a začlenění a všech informací spojených s průběžným a systematickým vylepšováním výrobků.

Digital Mockup

Díky 3D zobrazení součástí a sestav lze zlepšit servis těžké techniky, protože je snadnější předvídat slabá místa, zachytit možné problémy, definovat nápravu, zvýšit kvalitu výrobků a zlepšit jejich servis.

Digital Workflow Management

Zaznamenávejte, třiďte a zobrazujte informace o zařízení v kontextu jeho konfigurace. Tak budete moci lépe plánovat údržbu, zpracovávat nové požadavky a dodržovat předpisy.

Document Management & Publishing

Tvorbu, schvalování a přístup k dokumentům a 3D datům lze řídit pomocí aktuálních a přesných informací včetně servisních informací vozidla, udržovat tak návrh a dokumentaci výrobku v souladu se změnami a zvýšit tak kvalit a rychlost dodávek.

Issue Management & CAPA

Při sledování problémů a záručních kampaních lze využít nástroje pro ověřování a simulaci chování výrobků. Tyto nástroje pomohou při řešení problémů s plněním požadavků a při vývoji kvalitních výrobků.

Materials Data & Lifecycle Management

Návrh výrobku podle materiálů lze vylepšit řízením životního cyklu všech potřebných materiálů. Výsledkem budou inovativní stroje a lepší využití dostupných materiálů.

Product Requirements Engineering

Náročnost a náklady spojené se sledováním PLM procesů (např. zpětných úprav a přepracování) lze snížit automatizací toku správných informací ke správným rolím a jednotlivcům a zkrátit tak zpracování servisních operací.