Odolnost a životnost strojů

Odolnost a životnost strojů

Zajistěte zákazníkům větší produktivitu díky strojům, které vydrží větší zátěž a budou bez poruch. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent.

Zajistěte zákazníkům větší produktivitu díky strojům, které vydrží větší zátěž a budou bez poruch. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent.

Simcenter for Heavy Equipment Structural Integrity & Durability

With Simcenter, you rely on a trusted end-to-end solution, encompassing all steps of durability engineering. Seek a true hybrid way of engineering combining testing and simulation and offer your heavy equipment superior structural integrity and durability.

Watch Now

Learn More

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na produktivitu výrobci těžké techniky zvyšují točivý moment a výkon strojů, což však zvyšuje jejich namáhání v provozu. Navíc je nutné omezit výpadky a poruchovost strojů. Většina techniky je provozována v náročných podmínkách, kvůli čemuž se odolnost a životnost strojů stává nejdůležitějším funkčním aspektem v návrhu.

Aby konstruktéři zvládli navrhovat stále složitější techniku v různých konfiguracích, potřebují efektivní nástroje s úplnou historií zatížení, přesnými modely a analýzou únavy materiálů.

Naše řešení testování a simulací nabízí prověřené nástroje pro analýzu životnosti. Díky našim řešením testováním získáte rychle, spolehlivě a automaticky kvalitní data a také realistické informace o možném poškození. Naše řešení vám usnadní předvídání zatížení v rámci celého stroje i u jednotlivých komponent, takže je možné provádět vyhodnocení přípustných napětí a životnosti.

Vybrané úspěchy zákazníků

AGCO Brazil

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent

AGCO deploys Siemens solutions to develop reliable tractors that meet tough South American field requirements

Další informace

Záznam webináře | 40 minut

How to reduce development cost and time of your heavy equipment without compromising on durability, efficiency and operator comfort

Noise comfort durability

Increasing the test efficiency of your machine’s durability and NVH performance using a single platform

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení