Provozuschopnost a produktivita

Provozuschopnost a nízké náklady

Zlepšete provozuschopnost i produktivitu strojů, a tím pomozte zákazníkům snížit provozní náklady. Díky kombinaci simulačních nástrojů, 3D analýzy (například CFD) a testování vám bude náš výkonný software pomáhat ve všech fázích vývojového cyklu - od výběru návrhu, přes optimalizaci komponent a ladění strategií řídicích systémů až po testování finálního prototypu výrobku.

Zlepšete provozuschopnost i produktivitu strojů, a tím pomozte zákazníkům snížit provozní náklady. Díky kombinaci simulačních nástrojů, 3D analýzy (například CFD) a testování vám bude náš výkonný software pomáhat ve všech fázích vývojového cyklu - od výběru návrhu, přes optimalizaci komponent a ladění strategií řídicích systémů až po testování finálního prototypu výrobku.

Learn More

Nízké provozní náklady jsou jedním z nejdůležitějších požadavků, které řeší výrobci moderní těžké techniky. Tím pádem je pro ně velmi důležitá optimalizace provozuschopnosti a celkové produktivity stroje.

Vyhodnocení několika variant a výběr té, která nejefektivněji a zároveň nejlevněji splní požadovanou úlohu, představuje pro konstruktéry těžkých strojů vážný problém.

Inženýři musí zajistit výběr a vyladění té nejefektivnější varianty pro danou úlohu. Může se jednat o důlní techniku, která v náročných podmínkách převáží obrovské náklady, zemědělskou techniku, která orá, seje, postřikuje nebo sklízí, případně stavební techniku, která nabírá, manévruje a zvedá náklady.

Aby se inženýři vypořádali s těmito problémy, potřebují nástroje, pomocí nichž se mohou věnovat vyhodnocování funkčnosti a výkonnosti různých architektur už od samého začátku vývojového cyklu. Tyto nástroje by zároveň měly umožnit optimalizaci vybrané konfigurace v pozdějších fázích. Správný výběr architektury hned na začátku sníží požadovaný počet fyzických prototypů výrobku.

Vybrané úspěchy zákazníků

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG (AMAZONE)

Agricultural technology firm uses Simcenter, NX and Teamcenter to reduce time from concept to product

Siemens Digital Industries Software solutions enable AMAZONE to maintain its reputation for innovation and quality

Další informace

Záznam webináře

Výhody digitálních dvojčat při návrhu těžkých strojů

Podívejte se na výhody digitálních dvojčat a další technické poznatky o klíčových inovacích provozní účinnosti těžkých strojů, zejména jejich produktivity, spolehlivosti a pohodlí a bezpečnosti.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Zvyšování energetické účinnosti rypadel pomocí Simcenteru

Kang Byeong IL - vedoucí oddělení výzkumu ve společnosti Doosan, který již 10 let používá Simcenter Amesim, vysvětluje, jak může díky simulacím systému v Simcenteru rychle vyhodnotit energetickou účinnost rypadla a jak tyto simulace zajišťují Doosanu další růst a konkurenceschopnost.