Úspora paliva a řízení spotřeby energie

Úspora paliva a řízení spotřeby energie

Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie ovlivňuje při vývoji těžké techniky celou řadu faktorů od spotřeby paliva a emisí až po výběr pohonu a výkonnost tepelných systémů, například vzduchotechniky a klimatizace. Proto je nutné provádět v rámci řízení spotřeby energie správná rozhodnutí na úrovni celého vozidla již v raných fázích vývoje. V pozdějších fázích se pak konečný návrh ladí tak, aby nabízel maximální pohodlí a zároveň nízkou spotřebu paliva. Inženýři mohou využít 1D a CFD řešení, která jim nabízí simulační nástroje. Díky těmto nástrojům mohou již od začátku lépe řídit spotřebu energie.

Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie ovlivňuje při vývoji těžké techniky celou řadu faktorů od spotřeby paliva a emisí až po výběr pohonu a výkonnost tepelných systémů, například vzduchotechniky a klimatizace. Proto je nutné provádět v rámci řízení spotřeby energie správná rozhodnutí na úrovni celého vozidla již v raných fázích vývoje. V pozdějších fázích se pak konečný návrh ladí tak, aby nabízel maximální pohodlí a zároveň nízkou spotřebu paliva. Inženýři mohou využít 1D a CFD řešení, která jim nabízí simulační nástroje. Díky těmto nástrojům mohou již od začátku lépe řídit spotřebu energie.

Úspora paliva a řízení spotřeby energie

Learn More

Závažným a poněkud urgentním problémem těžké techniky je správa energií, například spotřeby paliva, snížení emisí, downsizing pohonu, hybridní a elektrické alternativy a celková tepelná optimalizace. Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie by v ideálním případě měla být učiněna již v prvních koncepčních fázích. Toto si žádá využití prediktivních inženýrských analýz, konkrétně pak portfolio společnosti Siemens PLM Software. Pomocí našich řešení simulací se vypořádáte nejen s celými koncepčními studiemi, ale také s podrobnými validacemi výkonnosti na úrovni systému a podsystému. Pokud potřebujete prozkoumat, jak se různé pohony, například hybridní a tradiční konfigurace, případně hydraulické systémy, budou chovat v rámci celého vozidla, naše 1D řešení je ideálním místem, kde začít. Pro podrobnější zpracování jsou tu naše 3D a CFD řešení. Pomocí nich můžete analyzovat chlazení motoru, například účinnost chladicího ventilátoru, a zároveň optimalizovat úroveň pohodlí v interiéru. Další možností je kombinace těchto dvou řešení, čímž vznikne kosimulace CFD a 1D modelu. Pomocí ní můžete prozkoumat celý systém řízení spotřeby energie, například vyhodnotit strategii řídicích systémů. Nakonec můžete vytvořit také CFD a 1D simulační model systému, pomocí něhož zajistíte, že návrh splňuje emisní normy.

Úspora paliva a řízení spotřeby energie
Vybrané úspěchy zákazníků

Dana

Major automotive supplier employs Simcenter Amesim to design innovative powertrain system for off-highway vehicles

Siemens Digital Industries Software technology helps Dana develop a powertrain system which delivers between 20 to 40 percent fuel savings and reduced operating costs

Další informace

Záznam webináře

Dosáhněte u motorů pro použití v terénu 50% účinnosti při dodržení emisních norem

Zjistěte, jak vám může simulace systémů pomoci vylepšit motory a systémy zpracování výfukových plynů. Prezentuje: Bakir Puran ze společnosti Liebherr Machines Bulle

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Elektrifikace

Globální trh s těžkou technikou přechází na hybridní, elektrické a dokonce vodíkové pohony, což má dopad na všechny části dodavatelského řetězce. Tyto nově zaváděné technologie v odvětví těžké techniky mají výrazný dopad na inženýrský proces. Definování správného návrhu elektrifikovaného stroje je složité a vyžaduje, aby se inženýři učili a rozšiřovali své odborné znalosti v nových oblastech. Správný návrh by také měl koncovým uživatelům ve stavebnictví, zemědělství nebo těžebním průmyslu umožnit dosáhnout nebo překročit obvyklou úroveň výkonu a zároveň zajistit, aby stroj splňoval přísnější normy v oblasti hluku a emisí.

Internal Combustion Engine Design & Controls

Navrhněte a optimalizujte kompletní spalovací motor. Poté analyzujte vstřikování paliva, řízení teploty motoru, elektrická zařízení a návazné komponenty hnacího ústrojí. V případě potřeby můžete zkoumat také alternativní koncepty a architekturu motoru.

Simcenter Engineering and Consulting

Společnost Siemens rozumí problémům, se kterými se setkáváte, a nabízí inženýrské služby, které pomohou při každém kroku vývojového cyklu výrobku od systémového inženýringu modelu přes 3D simulace až po fyzické testování prototypů.

Thermal Management

Optimalizujte řízení teploty v celém vozidle.

Thermal Simulation

Součástí Simcenteru jsou prvotřídní funkce pro tepelné simulace, které vám umožní porozumět tepelným vlastnostem výrobku a navrhnout podmínky pro jejich optimální výkonnost.

Případová studie zákazníka

Joy Global díky řešení MBSE dodává výrobky na trh včas a přitom při vývoji minimalizuje rizika