Elektrifikace

Výrobci OEM v odvětví těžké techniky přehodnocují způsoby pohonu svých strojů z důvodu efektivity a ochrany životního prostředí. Rychlý a ziskový návrh elektrických vozidel, který zároveň umožňuje obsluze pracovat ve stejných podmínkách, je náročnou výzvou. Nabízíme integrované a přesné digitální dvojče pro elektrifikovanou těžkou techniku, které řeší problémy ve všech oblastech. Naše špičková řešení pomáhají výrobcům OEM těžké techniky a jejich úplnému dodavatelskému řetězci zkrátit čas potřebný k vývoji, vytvářet vysoce kvalitní řešení a snadno se přizpůsobit změnám v jakékoli fázi procesů.

Výrobci OEM v odvětví těžké techniky přehodnocují způsoby pohonu svých strojů z důvodu efektivity a ochrany životního prostředí. Rychlý a ziskový návrh elektrických vozidel, který zároveň umožňuje obsluze pracovat ve stejných podmínkách, je náročnou výzvou. Nabízíme integrované a přesné digitální dvojče pro elektrifikovanou těžkou techniku, které řeší problémy ve všech oblastech. Naše špičková řešení pomáhají výrobcům OEM těžké techniky a jejich úplnému dodavatelskému řetězci zkrátit čas potřebný k vývoji, vytvářet vysoce kvalitní řešení a snadno se přizpůsobit změnám v jakékoli fázi procesů.

Webinar

Electrifying the future of the heavy equipment industry

Collage of earth-moving equipment

Driven by the need to lower emissions and noise, the global heavy equipment market is transitioning to hybrid, electric, or even hydrogen powertrains, impacting all parts of the supply chain. Check out how developing digital twins can help you virtually assess your electrified machine performance.

Learn More

Výrobci OEM v odvětví těžké techniky přehodnocují způsoby pohonu svých strojů z důvodu efektivity a ochrany životního prostředí. Rychlý a ziskový návrh elektrických vozidel, který zároveň umožňuje obsluze pracovat ve stejných podmínkách, je náročnou výzvou. Nabízíme integrované a přesné digitální dvojče pro elektrifikovanou těžkou techniku, které řeší problémy ve všech oblastech. Naše špičková řešení pomáhají výrobcům OEM těžké techniky a jejich úplnému dodavatelskému řetězci zkrátit čas potřebný k vývoji, vytvářet vysoce kvalitní řešení a snadno se přizpůsobit změnám v jakékoli fázi procesů.

Společnost Siemens Digital Industry Software nabízí řešení pro simulace a testování, která pokrývají veškeré aspekty elektrifikace. Společnost Siemens je jediným poskytovatelem řešení, která nabízejí úplné, integrované a přesné digitální dvojče a která umožňují řešit všechny výzvy veškerých aspektů inženýringu elektrifikovaných vozidel – od elektrického pohonu, přes návrh elektrické/elektronické architektury systémů, inženýring vozidla, prvky ovládání, až po integrovaný software.

Vybrané úspěchy zákazníků

Mecalac Group

French construction machinery manufacturer uses Simcenter Amesim to develop first electric wheeled excavator

Mecalac utilizes Siemens Digital Industries Software’s solution to create first time right prototype

Další informace

Záznam webináře | 51 minut

Electrification of Heavy Equipment: A system modeling approach for pre-sizing and design

The Heavy Equipment industry is facing many challenges with electrification, autonomous driving and IoT.

A five-part webinar series on addressing the challenges faced by the Heavy Equipment and Off-Highway industry.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Controls Development, Verification & Validation

Successfully develop mechatronics systems and optimize mechanics, electronics and software simultaneously as an integrated system.

Modelování a simulace baterií

Zaveďte integrovaný přístup k modelování a simulacím baterií ve více měřítkách, který vám umožní zavádět inovace a vylepšovat návrhy, a to od elektrochemického složení jednotlivých článků až po integraci bateriových systémů a ověřování jejich výkonu.

Návrh a simulace elektromotorů

Urychlete návrh a inženýring elektromotorů díky virtuálnímu procházení variant návrhů a vyhodnocování výkonnosti na více úrovních.

Simulace a testování výkonové elektroniky

Porozumějte chování výkonové elektroniky a výkonových modulů pomocí cyklického napájení, strukturálních funkcí a kalibračních metod pro zvýšení celkové spolehlivosti a snižte náklady.

Simulace elektrických vozidel

Zvládněte složitost spojenou s elektrifikací vozidel. Simcenter nabízí modelovací přístupy pro simulace všech důležitých podsystémů. Ať už se zabýváte dimenzováním baterií nebo návrhem elektroniky, díky efektivním modelovacím pracovním postupům můžete snadněji vytvářet a integrovat architektury a podrobné návrhy.

Řízení tepla a energie pro elektrické pohony

Dosáhněte požadovaných jízdních vlastností a výkonu vyplývajících z důležitých komponent a podsystémů elektrických a hybridních vozidel díky možnosti jejich virtuálního zobrazení a fyzického ověření.