Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Díky produktům společnosti Siemens můžete vytvářet vysoce kvalitní konstrukce a provádět náročné simulace. Tím se zlepší přesnost konstrukce a produktivita vývoje.

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Díky produktům společnosti Siemens můžete vytvářet vysoce kvalitní konstrukce a provádět náročné simulace. Tím se zlepší přesnost konstrukce a produktivita vývoje.

Video

Výroba nových typů těžké techniky na základě simulací a testů

Přehrát video

Learn More

Výrobci těžké techniky jsou pod neustálým tlakem, aby dodávali stroje se stále vyšším výkonem, delší životností a schopností provozu v nepříznivých podmínkách. Kromě těchto atributů musí být dodržena také určitá omezení v konstrukci i výrobě, například předpisy o spotřebě energie a bezpečnostní normy týkající se interakce obsluhy se stroji.

Návrh stroje, ve kterém se snoubí všechny tyto požadavky je skutečnou výzvou. Díky dnešním technologickým nástrojům mají konstruktéři k dispozici celou řadu možností. Mohou experimentovat s novými koncepty hnacího ústrojí, včetně jeho elektrifikace, stejně jako s velkým počtem mechatronických systémů a ovládacích prvků, a prozkoumat revoluční inovace v oblasti digitalizace, jako je chytré chování a autonomní provoz.

S tím související zvýšenou složitost však již není možné řešit pomocí tradičních vývojových a kontrolních procesů. Je třeba zavést prediktivní metody, které díky digitálnímu propojení technologií dokáží efektivně vytvořit ultrarealistické fyzikální modely a data. Společnost Siemens jedinečným způsobem začleňuje testování do technologií simulací, díky čemuž mohou konstruktéři vytvořit věrná digitální dvojčata moderních strojů a optimálně vyvážit jejich výkon.

Vybrané úspěchy zákazníků

WEMPEC

Identifying key tradeoffs for optimizing electrification of heavy equipment motors

WEMPEC uses Simcenter MAGNET to rapidly evaluate 11,250 design variants using customized loops

Další informace

Záznam webináře | 41 minut

Simulace odolnosti těžkých strojů

Simulace analýzy odolnosti těžkých strojů

Pomocí jednoduchých 3D simulací lze podle skutečného provozního zatížení předvídat životnost zařízení.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení