Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Výrobci jsou v oblasti těžkého průmyslu nuceni splňovat přísné požadavky na výkonnost, bezpečnost a splnění zákaznických potřeb. Naše řešení pro využití digitálních maket a virtuální/rozšířené reality umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Výrobci jsou v oblasti těžkého průmyslu nuceni splňovat přísné požadavky na výkonnost, bezpečnost a splnění zákaznických potřeb. Naše řešení pro využití digitálních maket a virtuální/rozšířené reality umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Learn More

Jedním z největších problémů v oblasti výroby vybavení pro těžký průmysl je komunikace a spolupráce při řešení problémů s návrhem s ostatními zaměstnanci. Často je nejjednodušší ukázat ostatním vizuálně názorně, o jaký problém se jedná a kde se v rámci struktury výrobku nachází. Uživatelé mohou přístup k těmto informacím výrazně usnadnit tím, že nastaví a budou sdílet data relace nebo vytvoří různé snímky s připomínkami, k nimž mohou snadno přistupovat i další osoby ve společnosti nebo dodavatelé, kteří nemají k prostředí pro virtuální realitu přístup.

Toto prostředí může být při formálních a neformálních kontrolách návrhu, plánování výroby a vyhodnocení možností údržby obzvláště vhodné pro další zúčastněné osoby (například nákupčí nebo zákazníky), pro které nejsou standardní metody zobrazení CAD návrhů srozumitelné. Díky této jedinečné možnosti usnadňující zobrazení a pochopení daného problému kýmkoliv ve společnosti lze provádět správná rozhodnutí ve výrazně kratším čase.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.