Návrh a výroba kompozitů

Návrh a výroba kompozitů pro těžký průmysl

Využijte výhod kompozitních součástí pro stroje se sníženou hmotností pro těžbu, stavbu a zemědělství, které vám nabízejí naše pokročilá, integrovaná a ověřená řešení. Naše modelová řešení pro definice, simulace a výrobu umožňují inženýrským týmům navrhovat a vyrábět pomocí kompozitů a plnit tak náročné požadavky zákazníků.

Využijte výhod kompozitních součástí pro stroje se sníženou hmotností pro těžbu, stavbu a zemědělství, které vám nabízejí naše pokročilá, integrovaná a ověřená řešení. Naše modelová řešení pro definice, simulace a výrobu umožňují inženýrským týmům navrhovat a vyrábět pomocí kompozitů a plnit tak náročné požadavky zákazníků.

Návrh a výroba kompozitů pro těžký průmysl

Learn More

Míra používání kompozitů v oblasti hornictví, stavebnictví a zemědělství neustále roste díky zvyšujícím se nárokům na nízkou spotřebu a vysokou kapacitu. Společnost využívají na částech, které jsou hodně viditelné nebo s nimi uživatelé interagují, také vlákny vyztužené plastové komponenty, což jim umožňuje odlišit své vybavení od ostatních výrobců. Současně s tím jsou na vybavení kladeny vysoké požadavky z hlediska zátěže a odolnosti, což dává k využití kompozitů výrazný prostor. Využívání těchto materiálů při návrhu vybavení nepochybně vyžaduje značný posun v inženýrských nástrojích a schopnostech, ale způsobuje také dramatické změny v oblasti znalostí výrobních technologií a jejich využití. Aby bylo možné kompozitní komponenty v těžkých strojích úspěšně využít, je nezbytná efektivní komunikace mezi týmy z více oborů napříč celým životním cyklem výrobku a s tím související nástroje.

Podpořte pomocí našich řešení pro vývoj pokročilých kompozitních součástí komplexní a podrobný návrh od začátku až do konce, analýzu a výrobní procesy. Využijte strukturované integrované vývojové postupy založené na modelu, které umožňují využití správy simulací, testování a ověření, díky čemuž lze zajistit, že komponenty budou správně fungovat i v nejtěžších podmínkách. Přeneste digitální model až do výroby, kde je díky nástrojům pro simulaci procesů, podporu výroby a ověřování možné vyvinout nové inovativní postupy výroby a současně tak snížit náklady.

Návrh a výroba kompozitů pro těžký průmysl

Možnosti řešení

Bill of Materials Management

Spravujte rozpisky komponent a sestav pocházející z více CAD systémů, například inženýrské rozpisky, strukturu výroby nebo seznam procesů, a zajistěte tak, že se u konkrétního stroje použije vždy ta správná součást.

Composite Design & Analysis

Podpořte kreativní využití strukturních kompozitů v kabině, prostoru motoru nebo na vnějších částech využitím bezkonkurenčních nástrojů pro simulaci výroby, díky nimž lze vyhodnotit celý postup od konceptu po definici laminátu a tvorbu vrstev.

Composite Design Integration

Řiďte celý výrobní postup kompozitních součástí v jednom integrovaném řešení, které využívá geometrie součásti ke generování dat potřebných pro jejich začlenění, obrábění, laserové promítání, kladení pásek a umísťování vláken.

Composites

Vytvářejte schémata rozmístění pomocí unikátních simulačních nástrojů vytvořených k tomu, aby zohledňovaly speciální požadavky laminovaných komponent včetně únavy laminátu a oddělení laminátu, které mohou vést k většímu poškození.

Fastening & Joint Design

Syncrofit umožňuje využít intuitivní postup tvorby upínek díky iterativnímu procesu definice sestavy, ověření pravidel návrhu, vizualizace upínek a děr a tvorby dokumentace. Software ukládá data návrhu, propojuje je s 3D CAD geometrií přímo v komerčním 3D CAD modelu a umožňuje tak úplnou definici 3D výrobku.

Mechanical Design Management

Všechna data návrhu a výrobní data kompozitní součásti se během celého životního cyklu synchronizují do jednoho prostředí pro spolupráci, kde je lze spravovat. Získejte okamžitou zpětnou vazbu na účinnost a dopad provedených změn.

Product Modeling

Využijte výhod výkonného modelování a prostředí pro spolupráci a vytvářejte vzhledově atraktivní a funkční strukturní kompozitní součásti.