Compliant Equipment Design

Compliant equipment harvesting

Today’s equipment design is always under time pressure because of the continuously growing product complexity and the increasing demand for customization. Besides, globalization adds more challenges, such as working in distributed teams, with all sorts of suppliers, and being confronted with numerous local regulations that become increasingly stringent. It’s important for heavy equipment manufacturers to stay focused on what ultimately matters most: delivering compliant equipment of consistently high quality that exceeds the industry standard anywhere, every time.

Siemens helps heavy equipment manufacturers build a solid reputation in the market by providing them with all the components they need to achieve compliant equipment design excellence. By deploying those solutions, manufacturers can make sure that throughout the entire process, all stakeholders in equipment design stay continuously focused on the requirements. They can take a systematic approach to verification management, based on a common environment where all data is stored and kept up to date. And they preserve, at any time, a clear view of deliverables, status, risks, and opportunities, and traceability of all decisions across the program.

Today’s equipment design is always under time pressure because of the continuously growing product complexity and the increasing demand for customization. Besides, globalization adds more challenges, such as working in distributed teams, with all sorts of suppliers, and being confronted with numerous local regulations that become increasingly stringent. It’s important for heavy equipment manufacturers to stay focused on what ultimately matters most: delivering compliant equipment of consistently high quality that exceeds the industry standard anywhere, every time.

Siemens helps heavy equipment manufacturers build a solid reputation in the market by providing them with all the components they need to achieve compliant equipment design excellence. By deploying those solutions, manufacturers can make sure that throughout the entire process, all stakeholders in equipment design stay continuously focused on the requirements. They can take a systematic approach to verification management, based on a common environment where all data is stored and kept up to date. And they preserve, at any time, a clear view of deliverables, status, risks, and opportunities, and traceability of all decisions across the program.

Compliant excavator

Learn More

Manage requirements and confidently achieve compliant equipment

Today is all about emissions. But compliant equipment design is also about aspects like safety, ergonomics, noise, vibrations and more. Unfortunately, around the world, many local variants of regulations apply. For globally operating OEMs, managing those so that their product groups understand and implement them correctly, is challenging. To simplify the problem, it is important that they see the similarities and differences across regions, so that they can translate all regulations into a set that is more concise and easier to work with. This can help, for example, to set up processes for automated design to regulatory requirements. Still, keeping all stakeholders focused on the requirements must be a continuous effort to achieve compliant equipment design. Proper requirement management means they must be captured, shared, and maintained in an integrated repository that participates in standard product lifecycle management services. They must be linked to tasks and resources to drive priorities, for continuous verification and validation, and to study the impact and the risk of change.

Exceed industry standards for compliant equipment by following a systematic verification management approach

Industry standards provide a framework for a common understanding of what appropriate quality or good practice is. To strengthen their reputation and protect their brand, OEMs must adhere to all the methods, processes, requirements, and specifications defined in those standards, and must also be able to proof this. Being a global industrial player as well as a user of the technologies we sell, at Siemens we have embedded vast knowledge of standards and regulations as built-in features in our solutions. With Siemens solutions, OEMs can conduct, for example, ergonomics analysis, visibility studies, and many more during compliant equipment design. Still, it requires a continuous effort to verify if the equipment meets the prescribed standards. Therefore, it is also necessary to deploy a systematic approach to verification and validation, one where all stakeholders can access the same, common up-to-date data set, where they can communicate instantly on information like data, requirements, and status, and where the impact of all decisions can be tracked throughout the entire compliant equipment design cycle.

Be accountable and transparent and provide proof of delivering compliant equipment

The relationship between OEMs and their customers often strongly relies on trust. And with emerging technologies such as autonomous and connected capabilities, this will become even more important as an increasing number of responsibilities will come to the OEMs. In this context, it is crucial for them to be transparent. They must keep track of requirements throughout the lifecycle and document all decisions that are being taken along the way, including changes. They must follow such a systematic and traceable approach to program management so that they are able to provide proof points of good practice for compliant equipment design in case there is a litigation. In fact, it will benefit all stakeholders if program managers, team leaders and designers are connected via a common platform where they share up-to-date information. With execution and planning tied together, everyone has immediate access to what they need for their job. This fosters efficiency, provides a clear view of deliverables, status, risks, and opportunities, and allows traceability of decisions across the program.

Compliant excavator
Vybrané úspěchy zákazníků

ZOOMLION

Using Teamcenter and NX helps construction machinery manufacturer operate at optimal efficiency across 12 business divisions

Using Teamcenter and NX helps construction machinery manufacturer operate at optimal efficiency across 12 business divisions

ZOOMLION employs Siemens Digital Industries Software solutions to reduce data preparation times by 66 percent for new product processes

Další informace

Možnosti řešení

Product Requirements Engineering

The value of requirements isn't in capturing them, but in driving the product development process. Teamcenter allocates requirements to various downstream functions/features/product architectures -- all while generating the reports, documentation, and dashboards to manage the requirements process. You can create, view and edit requirements directly from familiar Microsoft Office applications, including Microsoft Word and Excel. Lifecycle Integrated requirements enables "start integrated, stay integrated" development process across the entire product lifecycle.

Správa rozpisek

Naše řešení vám pomáhá zajišťovat úplné informace o výrobcích prostřednictvím společného zdroje informací rozpisky v celém podniku. Pokud využijete funkce pro správu rozpisek a konfigurací návrhů, budete moci dodat zákazníkům inovativnější a rozmanitější výrobky.

Správa strojírenských návrhů

Teamcenter spojuje všechna data strojírenského návrhu (MCAD) do jednotného prostředí pro správu dat výrobku (PDM) a zvyšuje tak produktivitu inženýringu. Bez ohledu na to, zda používáte jeden nebo více MCAD nástrojů, ve svém oblíbeném prostředí můžete snadno vyhledat součásti a sestavy vytvořené v jiných nástrojích, upravit je a následně je začlenit do sestav nebo návrhů pocházejících z různých CAD systémů. Procesy validace a schválení konstrukčních změn lze automatizovat, zkrátit tak délku pracovního cyklu a zvýšit kvalitu výrobků.

Správa změn a pracovní postupy

Teamcenter vám pomůže lépe spravovat a sledovat veškeré procesy PLM a snížit související náklady. Od správy změn z různých oborů přes realizaci jednoduchých kontrol návrhů až po koordinaci reakcí na kvalitativní problémy, díky našemu řešení můžete personál zaměřit na potřebné úkoly, správná data a činit včas správná rozhodnutí. Při provádění změn lze zajistit, že všechny zúčastněné osoby budou vědět, co se změnilo a jaké to na ně mělo dopady.

Vizualizace, digitální makety a virtuální realita

Funkce digitálních maket a vizualizace v Teamcenteru umožňují všem účastníkům životního cyklu výrobku používat data 2D a 3D návrhů a činit tak informovaná rozhodnutí. Teamcenter dokáže z různých MCAD formátů vytvářet virtuální prototypy, které lze použít místo nákladných fyzických prototypů a vytvářet specializované studie, například ergonomii a plánování drah. Návrhy ve virtuální realitě (VR) vám umožní ponořit se do virtuálního světa digitálních dvojčat výrobků.