Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Aby mohli být globální výrobci v oblasti těžkého průmyslu konkurenceschopní, musí dodržovat místní, národní a celosvětová vládní nařízení související se zdroji materiálu a jejich výběrem, bezpečností a emisemi. Aktivní správa záznamů o dodržování nařízení a jejich sledování na úrovni jednotlivých součástí napříč životním cyklem výrobku je nejefektivnější metodou, jak zajistit, že budou stroje vždy v souladu s nařízeními.

Aby mohli být globální výrobci v oblasti těžkého průmyslu konkurenceschopní, musí dodržovat místní, národní a celosvětová vládní nařízení související se zdroji materiálu a jejich výběrem, bezpečností a emisemi. Aktivní správa záznamů o dodržování nařízení a jejich sledování na úrovni jednotlivých součástí napříč životním cyklem výrobku je nejefektivnější metodou, jak zajistit, že budou stroje vždy v souladu s nařízeními.

Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Learn More

Výrobci v oblasti těžkého průmyslu čelí rostoucí vlně požadavků na dodržování nařízení vládních agentur z celého světa. Požadavky se mohou týkat čehokoliv od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přes sledování materiálu součástí (REACH, RoHS, konfliktní suroviny atd.) až po regulace kritických emisí (Tier 4+). Dodavatelé vybavení pro důlní průmysl, stavebnictví a zemědělství pravidelně upravují stroje tak, aby splňovaly podmínky místního trhu. Musí však kontrolovat i dodržování nařízení u všech globálně dodávaných součástí a materiálů. Společnosti, které tato nařízení nedodržují, mohou čelit pokutám, zabavení majetku a dokonce jim může být zakázáno podnikání v dané zemi nebo oblasti. Materiály využívané v komponentách se mohou měnit a dodavatelé mohou začít využívat jiné materiály nebo komponenty a způsobit tak nedodržení nařízení.

Naše řešení pomáhají zajistit úplné sledování, přesnost a relevanci díky tomu, že dokumenty o splnění potřebných nařízení odpovídají materiálům použitým v daném stroji a zůstávají stále aktuální, i když se požadavky mění, protože je zajištěno jejich dynamické vyhodnocování.

Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Možnosti řešení

Automate Supplier Declaration Processing

Zajistěte holistickou správu dat propojenou se všemi fázemi životního cyklu stroje nebo závodu až na úroveň jednotlivých materiálů.

Bill of Materials Management

Integrujte informace o materiálech a látkách do rozpisek složitých strojů a mějte tak přehled o množstvích a úrovních koncentrace, díky čemuž lze snadno vypsat sledované materiály pro celý výrobek nebo závod.

Business Intelligence & Reporting Tools

Navrhněte a zasílejte zprávy obsahující informace o udržitelnosti, dodržování nařízení a informace od dodavatelů díky nástrojům pro generování přehledů a metrik pro průmyslové stroje vzhledem k nařízením souvisejícím s životním prostředím a společenskými normami.

Compliance Grading & Reporting

Získávejte přesné hodnocení a zprávy o průmyslových strojích vzhledem k nařízením o ochraně životního prostředí a dalším nařízením (například nařízením o konfliktních zdrojích) a vlastním pravidlům společnosti.

Integrated Material Data Lifecycle Management

Zajistěte holistickou správu dat propojenou se všemi fázemi životního cyklu stroje nebo závodu až na úroveň jednotlivých materiálů.

Sustainability Framework

Přizpůsobte se aktuálním a budoucím požadavkům díky platformě pro udržitelnost výrobku, která obsahuje hodnocení rozpisek, postupy ekologického návrhu a nástroje pro vyhodnocení životního cyklu v oblasti průmyslových strojů.

Vendor Management

Efektivně spolupracujte s dodavateli a výrobci strojního vybavení v různých oblastech, například v oblasti zpracování materiálů a definic komerčních součástí.