Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Naše řešení spolupráce pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely i výrobními procesy. V tomto prostředí spolupráce je možné využít výhod výkonných simulací, plánování výroby, optimalizovaných procesů návrhů a dalších operací spojených s vývojem strojů.

Naše řešení spolupráce pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely i výrobními procesy. V tomto prostředí spolupráce je možné využít výhod výkonných simulací, plánování výroby, optimalizovaných procesů návrhů a dalších operací spojených s vývojem strojů.

Start your free, 30-day trial in minutes

Discover Teamcenter Manufacturing with Easy Plan

Screenshot of Teamcenter manufacturing with Easy Plan

Author, analyze, and manage manufacturing process plans more efficiently and communicate them throughout your organization's extended enterprise more effectively.

Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Learn More

Při výrobě těžké techniky se používají velmi složité rozpisky a výkazy. Naše řešení spolupráce řeší výrobní procesy, provozní efektivitu, kvalitu technologických postupů, správu rozvrhů i měření kvality. Patří sem například optimalizace využití materiálů ve více výrobních provozech s důrazem na stejnou kvalitu bez ohledu na výrobní závod. Pokud vytvoříte a spravujete výrobní rozvrh, například když řešíte problémy s logistikou, máte k dispozici skutečný technologický postup. Můžete se tedy pomocí tohoto postupu dostat až k rozpisce výrobku.

Díky řešení spolupráce se mohou inženýři, pracovníci na lince i manažeři ve výrobním provozu účastnit procesů PLM. Funkce simulací procesu jsou snadno vizualizovány v rámci pracovních návodek, takže osvojení nových výrobních metod je rychlé. Pracovníci mají přístup ke všem datům, která potřebují, a mohou poskytnout zpětnou vazbu k návrhu či vyrobitelnosti výrobku.

Naše řešení propojují návrh, inženýring a výrobu a globálně sjednocují návrh a vývoj výrobku. Díky tomu je pak výroba efektivní a kolaborativní. Tímto přístupem si zajistíte úspěch v dnešním složitém tržním prostředí.

Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Záznam webináře | 20 minut

Kvalitní spolupráce při výrobě těžkých strojů díky digitálním dvojčatům

Seznamte se s výrobou s podporou spolupráce pro rychle se vyvíjející odvětví těžkých strojů.

Podívejte se na webinář

Případová studie společnosti AGCO

Podívejte se, jak společnost AGCO díky našemu přístupu k digitalizaci globálně vylepšuje výrobu těžké techniky.