Návrh interiéru kabin

Návrh interiéru kabin

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh kabin můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrovaná sada řešení obsahující celou řadu prvotřídních funkcí umožňuje návrhovým týmům dosáhnout rovnováhy mezi funkcionalitou, komfortem a stylem. Rychle identifikujte a navrhujte vysokopevnostní strukturní exteriér kabiny a vyberte nejlepší řešení z hlediska výhledu z kabiny. Uspořádejte všechny ovládací prvky a zařízení rozhraní logicky, určete souběžné potřeby obsluhy z hlediska ergonomie spolu s více konfiguracemi a uživateli vybíraných komponent. Vytvářejte intuitivní a pružné konfigurace kabin s jedinečným vzhledem a identitou značky.

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh kabin můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrovaná sada řešení obsahující celou řadu prvotřídních funkcí umožňuje návrhovým týmům dosáhnout rovnováhy mezi funkcionalitou, komfortem a stylem. Rychle identifikujte a navrhujte vysokopevnostní strukturní exteriér kabiny a vyberte nejlepší řešení z hlediska výhledu z kabiny. Uspořádejte všechny ovládací prvky a zařízení rozhraní logicky, určete souběžné potřeby obsluhy z hlediska ergonomie spolu s více konfiguracemi a uživateli vybíraných komponent. Vytvářejte intuitivní a pružné konfigurace kabin s jedinečným vzhledem a identitou značky.

Návrh interiéru kabin

Learn More

Kabiny pro obsluhu důlních, stavebních a zemědělských strojů se rychle mění a stávají se z nich skutečná řídicí střediska. To zahrnuje větší využití elektroniky a autonomních funkcí a současně se zvětšují požadavky na lepší viditelnost z kabiny, strukturní bezpečnost a pohodlí. Konstruktéři kabin potřebují nástroje pro styling, které jsou integrované v tradičních přístupech ke CAD návrhu a umožňují vyvíjet a vyhodnocovat výhody více variant návrhů a rychle dosáhnout nejlepší kombinace užitných vlastností a stylu, díky čemuž získáte náskok před konkurencí.

Dopřejte návrhovým týmům možnost využívat při návrhu kabiny nejkreativnější a nejproduktivnější přístupy. Díky bezkonkurenčnímu výkonu, variabilitě a flexibilitě nabízí naše řešení konstruktérům možnost prozkoumat i řešení, která by byla dříve nákladná nebo časově náročná, včetně výběru materiálů a různých výrobních metod. Podpora návrhu výrobku od konceptu až po výrobu vyžaduje integrovanou sadu nástrojů, která zachovává integritu dat a záměr návrhu a současně celý proces zjednodušuje.

Návrh interiéru kabin

Záznam webináře

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Simulace pro konstruktéry používající prostředí Creo

Podívejte se, jak mohou uživatelé prostředí Creo používat simulace

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Adaptable Integrated BOM

Rozšiřte základní CAD návrh kabiny a vytvářejte tak jednotlivé konfigurace složitých produktových řad. Vytvářejte rozpisky obsahující různé informace, například výběr zobrazovacích a řídicích prvků, možnosti RH/LH a informace o souladu s místními bezpečnostními normami.

CAE Simulation

Díky simulacím můžete provádět rozhodnutí spojená s návrhem kabiny již v raných fázích vývoje a zvýšit tak kvalitu návrhů ještě před tím, než je analyzují odborníci CAE.

Design Interoperability

Využijte při návrhu kabiny integrované simulační nástroje a optimalizujte pohodlí díky tepelné, hlukové a vibrační analýze.  Využijte výhod včasné analýzy již ve fázi návrhu ještě před tím, než budou případy užití složitější.

Digital Mockup

Vyhodnoťte možnosti složité konfigurace kabiny již při ověření návrhu díky tomu, že je lze načíst do jedné sestavy. Ověřte konfigurace a optimalizujte orientaci sedadel a polohu zobrazovacích a řídicích prvků v rámci digitální makety.

Knowledge Reuse

Využijte produktových řad, sdílení sedadel, obrazovek, ovládacích prvků, požadavků na ergonomii a knihoven obecných součástí a maximalizujte tak jejich opětovné využití. Zajistěte, že uspořádání kabiny bude stejné ve všech produktových řadách.

Model Based Definition

Plně dokumentujte všechny komponenty v kabině obsluhy včetně strukturních svarů, lisovaných a nakupovaných součástí, pomocí poznámek ve 3D CAD modelu a určete tak rozměry kritické z hlediska kvality.

Product Modeling

Vytvářejte návrh svařované kostry kabiny a celkový návrh až třikrát rychleji a efektivněji. Umožněte konstruktérům prozkoumat více variant ergonomického rozvržení pomocí obsáhlého modelovacího ekosystému.

Routed Systems

Umísťujte elektronické komponenty (displeje, kamery, ovládací prvky), navrhujte kabeláž, která je propojuje s příslušnými panely, a synchronizujte je se schématem a délkou i barvou kabelů a vodičů.

Seat Trim Design and Engineering Process

Navrhujte inovativní systémy sezení s využitím efektivního a výkonného 3D CAD prostředí. Snadno vyvíjejte a ověřujte návrhy s ohledem na styl, bezpečnost a pohodlí díky úplné digitální definici sedadel a dekorativních prvků.