Digital Enterprise Industry Solutions for Agricultural OEMs

The agricultural sector is pressured to increase its production, with fewer resources, while becoming more sustainable. To support this challenge, agricultural OEMs must innovate their offering, enabling smart farming applications. But meanwhile, they must also secure their daily business by timely delivery of mainstream equipment. The digital twin and digital thread approach by Siemens will accelerate the delivery of any equipment type, allowing OEMs to successfully navigate through this complex transition period.

Digital Enterprise Industry Solutions for Agricultural OEMs

The agricultural sector is pressured to increase its production, with fewer resources, while becoming more sustainable. To support this challenge, agricultural OEMs must innovate their offering, enabling smart farming applications. But meanwhile, they must also secure their daily business by timely delivery of mainstream equipment. The digital twin and digital thread approach by Siemens will accelerate the delivery of any equipment type, allowing OEMs to successfully navigate through this complex transition period.

Vybrané úspěchy zákazníků

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG (AMAZONE)

Agricultural technology firm uses Simcenter, NX and Teamcenter to reduce time from concept to product

Siemens Digital Industries Software solutions enable AMAZONE to maintain its reputation for innovation and quality

Další informace

Explore and search for agriculture solutions in this industry segment.

Automatizace procesů inženýringu na objednávku

Naše řešení pro automatizaci procesů ETO nabízí výkonné prostředí pro tvorbu pravidel a úložiště, které odborníkům z jednotlivých oborů umožňuje popisovat pravidla a postupy osvědčené u inženýringu ETO výrobků, což umožňuje snížit výrobní náklady konfigurovaných výrobků.

Spolehlivost a bezpečnost provozu

Řešení pro spolehlivost a bezpečnost provozu těžkých strojů využívá integrovaný přístup návrhu, který zvyšuje spolehlivost systému, snižuje nároky na podporu i logistiku a nabízí nejnižší celkové provozní náklady.

Správa ověřování

Naše řešení správy ověření pro odvětví těžkých strojů kombinuje funkce pro simulace komponent, řešení výrobních linek, plánování celých závodů a posuzování výrobních programů. To vše v jednotném prostředí a v rámci úplné uzavřené smyčky.

Strojírenský návrh pohonů

Strojírenský návrh pohonů pro těžkou techniku kombinuje pokročilé simulační funkce a nejlepší software pro generativní návrh a umožňuje tak vytvořit nejmodernější modelovací prostředí nabízející rychlé vyhodnocení efektivity návrhů pohonů.

Softwarový inženýring

Softwarový inženýring pro odvětví těžké techniky využívá při vývoj produktů integrovanou strategii, ve které je vývoj softwaru (vestavěného i nevestavěného) součástí vývoje stroje. Zajištění obousměrné integrace mezi ALM a PLM umožňuje tvorbu úplných digitálních dvojčat.

Spolupráce v rámci dodavatelského řetězce

Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci se všemi dodavateli (i mimo prostředí PLM). Díky uložení dat o výrobku v centralizované databázi lze zachovat holistické zobrazení struktury výrobku včetně dat dodavatelů.

Správa výrobních procesů a dat

Řešení pro správu životního cyklu výrobu v průmyslu těžké techniky umožňuje spravovat všechny informace o výrobcích, procesech, výrobních zdrojích a vybavení závodu v rámci jednoho zdroje výrobních znalostí.

Správa dat z provozu

Řešení pro správu dat z provozu pomáhá v rámci odvětví těžké techniky zákazníkům spravovat celý životní cyklus konfigurace výrobku od konceptu až po varianty, od návrhu až po výrobu a servis.

Servisní inženýring a technická podpora těžkých strojů

Řešení pro servisní inženýring a technickou podporu těžkých strojů umožňuje zkombinovat existující znalosti získané z návrhu i simulací se zkušenostmi a požadavky z provozu . Následně je možné určit servisní požadavky, plány a postupy pro daný stroj.

Servisní operace těžkých strojů

Modul servisních operací těžkých strojů umožňuje vycházet z dříve definovaných servisních plánů a pomáhá servisním organizacím generovat servisní objednávky, plánovat servisní zásahy a přiřazovat servisní úkony. Dále odesílá servisním technikům informace a objednávky, sleduje neuzavřené zakázky a kontroluje provedenou servisní práci.

Návrh interiéru kabin

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh kabin můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše integrovaná sada řešení obsahující celou řadu prvotřídních funkcí umožňuje návrhovým týmům dosáhnout rovnováhy mezi funkcionalitou, komfortem a stylem. Rychle identifikujte a navrhujte vysokopevnostní strukturní exteriér kabiny a vyberte nejlepší řešení z hlediska výhledu z kabiny. Uspořádejte všechny ovládací prvky a zařízení rozhraní logicky, určete souběžné potřeby obsluhy z hlediska ergonomie spolu s více konfiguracemi a uživateli vybíraných komponent. Vytvářejte intuitivní a pružné konfigurace kabin s jedinečným vzhledem a identitou značky.

Návrh těžkých strojů nové generace

Díky pokročilým funkcím pro 3D návrh výrobků můžete snadno zavádět inovace, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše intuitivní řešení s širokou nabídkou funkcí umožní vašim inženýrům rychle vytvořit úsporné, inovativní a skvěle fungující stroje.

Prostřednictvím největší sady nástrojů 3D návrhu můžete rychle vyvíjet inovativní stroje pro stavebnictví, těžbu surovin a zemědělství. Vytvářejte větší a sofistikovanější modely zahrnující všechny prvky návrhu. Tak budete moci úspěšně validovat požadavky více konfigurací.

IoT a analýza životního cyklu

Získejte pomocí internetu věcí potřebné informace přímo ze strojů v provozu, v dole nebo na stavbě, tedy z „fyzického dvojčete“. Spojte tyto informace s daty konstrukce obsaženými v platformě pro digitální inovace, tedy „digitálním dvojčetem“, a získejte tak informace, které vám zajistí konkurenční výhodu.

Správa dodržování nařízení v těžkém průmyslu

Aby mohli být globální výrobci v oblasti těžkého průmyslu konkurenceschopní, musí dodržovat místní, národní a celosvětová vládní nařízení související se zdroji materiálu a jejich výběrem, bezpečností a emisemi.

Úspora paliva a řízení spotřeby energie

Rozhodnutí ohledně řízení spotřeby energie ovlivňuje při vývoji těžké techniky celou řadu faktorů od spotřeby paliva a emisí až po výběr pohonu a výkon tepelných systémů, například vzduchotechniky a klimatizace. Proto je nutné provádět v rámci řízení spotřeby energie správná rozhodnutí na úrovni celého vozidla již v raných fázích vývoje. V pozdějších fázích se pak konečný návrh ladí tak, aby nabízel maximální pohodlí a zároveň nízkou spotřebu paliva. Inženýři mohou využít 1D a CFD řešení, která jim nabízí simulační nástroje. Díky těmto nástrojům mohou již od počátku lépe řídit spotřebu energie.

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Řešení pro simulace a testování od společnosti Siemens mohou vylepšit přesnost inženýringu a produktivitu vývoje a tím pomoci vytvářet detailní digitální dvojčata při dodržení standardů kvality i té nejkomplexnější dnes vyráběné těžké techniky.

Provozuschopnost a produktivita

Zlepšete provozuschopnost i produktivitu strojů, a tím pomozte zákazníkům snížit provozní náklady. Díky kombinaci simulačních nástrojů, 3D analýzy (například CFD) a testování vám bude náš výkonný software pomáhat ve všech fázích vývojového cyklu - od výběru návrhu, přes optimalizaci komponent a ladění strategií řídicích systémů až po testování finálního prototypu výrobku.

Vývoj těžké techniky zaměřený na výkon

Novou normou pro výrobce těžké techniky je zvládnutí masivní, neustále se rozvíjející komplexnosti vývoje těchto strojů a zároveň zlepšení konstrukčních procesů. Řešení pro simulace a testování od společnosti Siemens mohou vylepšit přesnost inženýringu a produktivitu vývoje a tím pomoci vytvářet detailní digitální dvojčata při dodržení standardů kvality i té nejkomplexnější dnes vyráběné těžké techniky.

Spolupráce při výrobě těžkých strojů

Naše řešení spolupráce pomáhá propojit globální inženýrské a výrobní týmy tak, aby všichni mohli pracovat se stejnými požadavky, modely i výrobními procesy. V tomto prostředí spolupráce je možné využít výhod výkonných simulací, plánování výroby, optimalizovaných procesů návrhů a dalších operací spojených s vývojem strojů.

Odolnost a životnost strojů

Zajistěte zákazníkům větší produktivitu díky strojům, které vydrží větší zátěž a budou bez poruch. Naše řešení simulací a testování nabízí efektivní nástroje pro celý proces inženýringu životnosti, od vysoce kvalitního automatizovaného shromažďování dat o zatížení, přes odhady zatížení na celém stroji po vyhodnocení napětí a životnosti jednotlivých komponent.

Hluk a vibrace

Snižte hluk a vibrace strojů pro zvýšení komfortu a bezpečnosti obsluhy, cestujících a kolemjdoucích a pro splnění přísných předpisů upravujících provoz těchto strojů. Díky sadě pokročilých řešení simulací pro analýzu hluku a vibrací, akustiky a testování od společnosti Siemens Digital Industries Software mohou technici lépe vypočítat přenos zatížení, optimalizovat hluk vozidla a validovat konečný prototyp pro certifikaci ISO.

Digitální maketa, virtuální a rozšířená realita

Digitální maketa a virtuální/rozšířená realita umožňují uživatelům v oblasti těžkého průmyslu provádět studie tvaru, sestav a funkcí a revidovat návrhy ve světě virtuálního dvojčete výrobku, kde lze zobrazit a analyzovat 3D model ve správném měřítku.

Údržba a analýza vozového parku

Řešení pro údržbu a analýzu vozového parku těžkých strojů umožňuje provádět vzdálenou diagnostiku, která obsahuje funkce pro analýzy a správu dat, predikce údržby a kompletní servisní informace o daném zdroji, aby bylo možné minimalizovat neplánované odstávky.

Digitální pohonné systémy

Naše řešení digitálních pohonných systémů pro těžké stroje výrobcům nabízí nástroje, které jim umožňují vytvářet výkonné pohony nové generace.  Spojením pokročilých simulačních funkcí s prvotřídním softwarem pro generativní návrh a elektrifikaci vzniklo řešení, které zefektivňuje vícedoménové systémy.

Správa výrobků a portfolia

Správa výrobků a portfolia v odvětví těžkých strojů obsahuje výkonné funkce pro efektivní plánování portfolia výrobků a realizaci projektů, které umožňují stanovit vývojovou strategii, přidat informace o projektu a vyhodnocovat jeho průběh.

Elektrifikace

Globální trh s těžkou technikou přechází na hybridní, elektrické a dokonce vodíkové pohony, což má dopad na všechny části dodavatelského řetězce. Tyto nově zaváděné technologie v odvětví těžké techniky mají výrazný dopad na inženýrský proces. Definování správného návrhu elektrifikovaného stroje je složité a vyžaduje, aby se inženýři učili a rozšiřovali své odborné znalosti v nových oblastech. Správný návrh by také měl koncovým uživatelům ve stavebnictví, zemědělství nebo těžebním průmyslu umožnit dosáhnout nebo překročit obvyklou úroveň výkonu a zároveň zajistit, aby stroj splňoval přísnější normy v oblasti hluku a emisí.

Prediktivní výkonové inženýrství pro těžkou techniku

Používejte špičková řešení pro simulace z reálného světa a řešení využívající technologii IoT a vytvářejte těžkou techniku nové generace. Integrujte multifyzikální návrh, simulace, testování a analýzu provozních dat do společných a propojených pracovních postupů, abyste získali přesné výsledky rychleji a s nižšími náklady, a to díky řešení pro prediktivní výkonové inženýrství od společnosti Siemens.

Accelerated equipment design for heavy equipment

Accelerated Equipment Design helps OEMs address challenges that slow down equipment design, such as dealing with many design variants, increased complexity, regulatory compliance, and disconnected workflows.

Displaying of solutions.

Learn More

Agriculture equipment for today’s precision farming needs

The agriculture industry is under pressure. Its share in climate change is substantial and calls for action. Resources become scarce. Land is being overexploited. And urbanization causes water management problems, while it drives people, especially the younger generation, out of the rural areas, which results in a labor shortage. Meanwhile, the global population keeps growing. By 2050, our global population will reach roughly 9.77 billion people, or about twice the current population of China more than today, all with their own food habits and preferences that continuously change.

Producing more food, faster, with fewer resources in a sustainable way – a seemingly impossible discord. But the revolutionary innovations this requires appear to come just in time. Emerging digital technologies, including 5G, cloud, IoT, 3D printing, and artificial intelligence are finding their way into agricultural engineering. New capabilities arise almost daily, most of them being relatable to one or more of the following key objectives: smart farming, connected work sites, and autonomous operations. During the coming decade, such agricultural engineering applications will completely reshape the technology and business landscape of the agriculture industry.

Smart farming using autonomous tractors is the future of farming

Agriculture equipment OEMs cannot afford to miss out. Upgrading their fleet by following those digital trends will be mandatory to stay in business. To be successful, they need capabilities that let them, on the one hand, effectively master all the additional complexity that comes along with those innovations, but, at the same time, let them secure their daily business with timely delivery of mainstream agriculture equipment. With the Xcelerator solutions from Siemens Digital Industries Software, agriculture equipment OEMs can successfully navigate through this complex transition period. Our digital twin and digital thread approaches help manufacturers accelerate the design and delivery of any agriculture equipment type, from mainstream to advanced.

Méně Více