Řízení ověřování

Naše řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem v oblasti energetiky dosahovat rychlejší certifikace a dokončení. Nabízí jednotné integrované prostředí, ve kterém jsou všechny události ověření (ať už jde o simulované nebo fyzické zkoušky) řízeny požadavky a jsou plánovány tak, aby byly provedeny ve správném pořadí. Propojuje také jednotlivé testy a analýzy s potřebnými zdroji a umožňuje úplnou sledovatelnost během celého životního cyklu projektu.

Naše řešení pro řízení ověřování umožňuje společnostem v oblasti energetiky dosahovat rychlejší certifikace a dokončení. Nabízí jednotné integrované prostředí, ve kterém jsou všechny události ověření (ať už jde o simulované nebo fyzické zkoušky) řízeny požadavky a jsou plánovány tak, aby byly provedeny ve správném pořadí. Propojuje také jednotlivé testy a analýzy s potřebnými zdroji a umožňuje úplnou sledovatelnost během celého životního cyklu projektu.

Learn More

Pro výrobce vybavení a EPC, kteří podporují CAPEX i OPEX projekty v oblasti energetiky, je nezbytné provádět realizaci projektů konzistentně a úspěšně a mít následně schopnost dokázat, že realizace byla konzistentní a v souladu s požadavky. Výrobci, kterým se to podaří, získají oproti ostatním výraznou výhodu. Potřeba úplného ověření a sledovatelnosti realizace může být dána stále rostoucím počtem ekologických norem a dalších nařízení. Může se však jednat i o interní požadavek, který má za cíl chránit nízké marže u projektů s pevnou nabídkou, které se objevují stále častěji, protože vlastníci/provozovatelé se snaží přesunout rizika na dodavatelský řetězec.

Naše řešení pro správu ověření nabízí jedinečnou sadu nástrojů a procesů, které zásadním způsobem mění způsob plánování, provádění a řízení ověřování výrobků. Umožňuje zaznamenávat a zapracovávat požadavky zákazníků, plánovat a rozvrhovat činnosti spojené s ověřováním, provádět CAE analýzy, konfigurovat a řídit testy a potvrzovat soulad s požadavky. Díky možnosti opakovaného využití výsledků a postupů ověřování vám řízení ověřování pomáhá snižovat náklady a s nimi spojená rizika, zlepšovat kvalitu výrobků a plnit časové plány a rozpočet programů.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Adaptable Integrated BOM

Definujte, sledujte a porovnávejte výrobní rozpisky, rozpisky testů a konfigurace fyzických testů. Zaznamenávejte všechna referenční data, například sériová čísla a čísla dávek příslušných součástí a sestav.

Manufacturing Process Planning

Definujte procesy testů a spojte je s různými výrobními zdroji, například nástroji, stroji a pracovními balíčky. Optimalizujte a ověřte všechny postupy sestavování ještě před jeho realizací.

Product Requirements Engineering

Zaznamenávejte nové požadavky zákazníků a požadavky na výrobek ze smluv, specifikací, norem a dalších relevantních zdrojů. Využijte plnou sledovatelnost životního cyklu výrobku a projektu a zajistěte tak, že všechny požadavky budou mít schválenou metodu ověření.

Project Management

Vytvářejte podrobné rozpisy ověřování propojené s hlavním plánem nebo projektovým plánem a umožněte generování úplných zpráv o stavu procesu ověření.

Simulation Management

Efektivně řiďte a sdílejte složité simulace výrobku a propojujte je zpětně s požadavky ze smluv, aby k nim měli přístup všechny osoby rozhodující o výrobku nebo projektu v rámci celé společnosti.

Testing

Ukládejte a zpracovávejte data v integrovaném prostředí pro testování s vysokorychlostním sběrem dat z více kanálů a kompletní sadou integrovaných nástrojů k testování, analýze a tvorbě zpráv.

Verification & Validation

Vytvářejte požadavky na testy, měření a kontroly včetně postupů a podrobných pokynů, které zajišťují testování a konzistenci.