Spolupráce s řetězcem dodavatelů

Naše řešení a nástroje pro integraci dodavatelů nabízí snadno pochopitelný přístup ke správě interakcí s dodavateli a umožňuje tak řešit obchodní požadavky v oblasti energetického, chemického a petrochemického průmyslu. 

Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. V dnešní době globalizace a rostoucí složitosti závodů a operací již nelze nabízet „jedno řešení pro všechny“. Na naše řešení se můžete spolehnout v celé řadě různých případů užití, například při výměně dat návrhu, přímého nákupu materiálů a správě dodavatelského programu.

Naše řešení a nástroje pro integraci dodavatelů nabízí snadno pochopitelný přístup ke správě interakcí s dodavateli a umožňuje tak řešit obchodní požadavky v oblasti energetického, chemického a petrochemického průmyslu. 

Naše řešení nabízí jednoduchou a bezpečnou platformu pro spolupráci s dodavateli, včetně dodavatelů mimo vaše prostředí PLM. V dnešní době globalizace a rostoucí složitosti závodů a operací již nelze nabízet „jedno řešení pro všechny“. Na naše řešení se můžete spolehnout v celé řadě různých případů užití, například při výměně dat návrhu, přímého nákupu materiálů a správě dodavatelského programu.

Learn More

Týmy konstruktérů v energetickém, chemickém a petrochemickém průmyslu rozprostřené po celém světě stále častěji zahrnují i dodavatele. Protože dodavatelé mají stále vyšší míru odpovědnosti za větší části závodů, jsou řešení umožňující těsnější a bezproblémovou spolupráci klíčem k řešení těchto výzev, například stále složitějších závodů a zkrácení doby trvání cyklu od návrhu po provoz. 

Aby bylo možné zvýšit produktivitu a snížit riziko reklamací a nesplnění norem, musí dodavatelé spolupracovat ve všech oblastech podnikání včetně nákupů, konstrukce, dodržování norem, kvality a výroby. Díky srozumitelnosti správy dodavatelské interakce s EPC a vlastníky-provozovateli lze snadno koordinovat procesy a spravovat informace o dodavatelích, ať už jsou součástí vašeho prostředí PLM nebo ne. Podporujte díky našemu řešení zapojení dodavatelů vybavení již na začátku návrhu závodu a zajistěte dostupnost přehledu přesných dodavatelských informací ve všech odděleních. Informace od dodavatelů lze spravovat v kontextu struktury celého závodu a zajistit tak holistický pohled na závod a provoz. Díky tomu lze činit lepší rozhodnutí týkající se nákupu aktiv a přistupovat ke spolehlivým analýzám dodavatelů.

Možnosti řešení

Prohlédněte klíčové oblasti tohoto řešení.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Automatizujte proces získávání, shromažďování a ověřování dat od dodavatelů. Přidejte data od dodavatelů do definice výrobku a archivujte zveřejňované informace.

Bill of Materials Management

Provádějte správu víceoborových rozpisek od konceptu až po konec životního cyklu se zahrnutím všech konfigurací a dat dodaných dodavateli.

Design Data Exchange

Zahajte postup výměny informací s dodavateli přes bezpečný webový portál. Tyto informace zahrnují například CAD návrhy, specifikace a souboru JT.

Direct Materials Sourcing

Proces nabídek za aktiva lze zefektivnit pomocí řízených procesů správy událostí, automatického sledování a komunikace. Získejte přístup k detailním rozpadům nákladů, analyzujte nabídky a spravujte dokonce i návrhy na ocenění.

Supplier Collaboration

Vytvořte uzavřenou smyčku dodavatelských procesů včetně spolupráce s dodavateli mimo prostředí PLM. Zpřístupněte dodavatelům intuitivní webový portál, přes který s vámi mohou spolupracovat na správě programů.

Supplier Integration

Spolupracujte bezpečně s dodavateli napříč různými pracovišti díky tomu, že jim umožníte podílet se na procesech PLM a pracovat pouze s daty, k nimž jim dáte přístup.

Supplier Program Management

Plánujte a realizujte dodavatelské projekty v kontextu celého závodu nebo programu provozu. Přiřazujte úkoly dodavatelům, kteří nejsou interními uživateli systému PLM.

Vendor Management

Provádějte správu dodavatelů, jejich dat, hlášení a dodávaných součástí přímo v prostředí PLM. Začleňte dodávané součástí do produktové struktury závodu nebo provozu.