Správa požadavků

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Learn More

V dnešním složitém odvětví energetiky je pochopení požadavků zákazníků klíčové. Chyby vybavení, například neschopnost dosáhnout inzerované výkonnosti nebo problémy vzniklé špatným pochopením potřeb trhu, mohou vést k provozním problémům na úrovni modulu nebo celého závodu. Příležitosti nabízené trhem jsou často opominuty kvůli neschopnosti identifikovat, zaznamenat, spravovat a implementovat požadavky. Špatná správa a ověřování požadavků zákazníků mohou mít za následek soudní spory, výrazné pokuty a ztrátu podílu na trhu.

Integrace požadavků s životním cyklem závodu je jediným způsobem, jak dodávat úspěšné výrobky. To však vyžaduje, aby byly všechny požadavky zaznamenány, provázány a správně udržovány v daném kontextu. Díky svázání požadavků s následným procesem implementace a monitorování těchto požadavků je možné výrazně snížit riziko, že závod nebude tyto požadavky splňovat.

Naše řešení umožňuje řešit složité návrhy s ohledem na potřeby uživatele a soustavné zvyšování kvality, protože inteligentně vyhodnocuje vliv změn během celého životního cyklu závodu. Toto systematické, bezpečné a opakovatelné řešení umožňuje snadno zaznamenávat, ověřovat a spolehlivě udržovat požadavky v průběhu celého životního cyklu.

Záznam webináře | 28 minut

eXpert center series: Digital lifecycle foundation

Digitally layered image of plant in a field landscape.

Begin your digital journey with this digital lifecycle software as a foundation

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Apply Product Configuration to Requirements

Definujte, konfigurujte a porovnávejte funkční struktury závodů, struktury rozpadů práce, konstrukční, výrobní a servisní rozpisky.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Spravujte požadavky napříč systémy PLM a ALM. Spojte funkce pro sledování PLM a ALM do jednotné snadno pochopitelné funkce sledování výrobku – od požadavků na softwarové výstupy až po modely a data testů.

PLM Foundation

Poskytujte a řiďte bezpečné globální přístupy k informacím o požadavcích. Analyzujte globální dopad změn.

Program Planning & Project Execution

Programy lze využít k lepší správě celofiremní spolupráce různých vývojových iniciativ. Vytvářejte, provádějte a spravujte související projekty, dílčí projekty, události, výstupy a další.

Report & Specification Generation

Spravujte, opakovaně využívejte a řiďte jednotlivé požadavky stejně jako ostatní informace o závodu. Třiďte je, exportujte je do různých formátů a dodávejte je v různých dokumentech nebo online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Připojte požadavky ke konkrétním částem výrobku. Získejte úplný přehled (včetně důkazů) o tom, jak jsou požadavky dodržovány, ověřovány a validovány v kontextu konfigurace výrobku.

Requirements Capture & Authoring

Zajistěte jednotný zabezpečený zdroj požadavků závodu. Umožněte znalostním pracovníkům vytvářet a spravovat požadavky ve známých aplikacích společnosti Microsoft, například Word® a Excel®.

Requirements Change

Využijte sledovatelnost k lepšímu pochopení dopadu změn (způsobených požadavky nebo vzešlých z návrhu a výroby) v rámci celého životního cyklu závodu a v aktuálním kontextu.

Software Requirements Management

Vytvářejte, rozpadávejte a spravujte softwarové požadavky, testy a rizika. V rámci celého hodnotového řetězce snadno integrujte požadavky na soulad s normami, výrobek, výkonnost a další.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Máte dotazy?