Správa požadavků

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Požadavky popisují, o jaký výrobek mají zákazníci v rámci splnění svých potřeb zájem, a obsahují různé parametry, například výkonnost, soulad s normami, kvalitu a životnost. Správa požadavků je u kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto zásadní a nezbytná pro interakci v uzavřené smyčce mezi výrobci vybavení, EPC a vlastníky/provozovateli.

Naše řešení pro správu požadavků integruje potřeby zákazníků napříč celým životním cyklem závodu do jedné bezpečné a globální platformy. Umožňuje efektivní záznam, správu a předání požadavků všem osobám účastnícím se vývoje.

Learn More

V dnešním složitém odvětví energetiky je pochopení požadavků zákazníků klíčové. Chyby vybavení, například neschopnost dosáhnout inzerované výkonnosti nebo problémy vzniklé špatným pochopením potřeb trhu, mohou vést k provozním problémům na úrovni modulu nebo celého závodu. Příležitosti nabízené trhem jsou často opominuty kvůli neschopnosti identifikovat, zaznamenat, spravovat a implementovat požadavky. Špatná správa a ověřování požadavků zákazníků mohou mít za následek soudní spory, výrazné pokuty a ztrátu podílu na trhu.

Integrace požadavků s životním cyklem závodu je jediným způsobem, jak dodávat úspěšné výrobky. To však vyžaduje, aby byly všechny požadavky zaznamenány, provázány a správně udržovány v daném kontextu. Díky svázání požadavků s následným procesem implementace a monitorování těchto požadavků je možné výrazně snížit riziko, že závod nebude tyto požadavky splňovat.

Naše řešení umožňuje řešit složité návrhy s ohledem na potřeby uživatele a soustavné zvyšování kvality, protože inteligentně vyhodnocuje vliv změn během celého životního cyklu závodu. Toto systematické, bezpečné a opakovatelné řešení umožňuje snadno zaznamenávat, ověřovat a spolehlivě udržovat požadavky v průběhu celého životního cyklu.

Záznam webináře | 48 minut

Digital lifecycle excellence for energy and utilities

Energy and Utilities factory landscape digital layered image

Achieving digital lifecycle excellence for energy, chemicals and mining

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Apply Product Configuration to Requirements

Definujte, konfigurujte a porovnávejte funkční struktury závodů, struktury rozpadů práce, konstrukční, výrobní a servisní rozpisky.

Integrate Requirements across PLM & ALM

Spravujte požadavky napříč systémy PLM a ALM. Spojte funkce pro sledování PLM a ALM do jednotné snadno pochopitelné funkce sledování výrobku – od požadavků na softwarové výstupy až po modely a data testů.

PLM Foundation

Poskytujte a řiďte bezpečné globální přístupy k informacím o požadavcích. Analyzujte globální dopad změn.

Program Planning & Project Execution

Programy lze využít k lepší správě celofiremní spolupráce různých vývojových iniciativ. Vytvářejte, provádějte a spravujte související projekty, dílčí projekty, události, výstupy a další.

Report & Specification Generation

Spravujte, opakovaně využívejte a řiďte jednotlivé požadavky stejně jako ostatní informace o závodu. Třiďte je, exportujte je do různých formátů a dodávejte je v různých dokumentech nebo online.

Requirements Allocation & Tracelinking

Připojte požadavky ke konkrétním částem výrobku. Získejte úplný přehled (včetně důkazů) o tom, jak jsou požadavky dodržovány, ověřovány a validovány v kontextu konfigurace výrobku.

Requirements Capture & Authoring

Zajistěte jednotný zabezpečený zdroj požadavků závodu. Umožněte znalostním pracovníkům vytvářet a spravovat požadavky ve známých aplikacích společnosti Microsoft, například Word® a Excel®.

Requirements Change

Využijte sledovatelnost k lepšímu pochopení dopadu změn (způsobených požadavky nebo vzešlých z návrhu a výroby) v rámci celého životního cyklu závodu a v aktuálním kontextu.

Software Requirements Management

Vytvářejte, rozpadávejte a spravujte softwarové požadavky, testy a rizika. V rámci celého hodnotového řetězce snadno integrujte požadavky na soulad s normami, výrobek, výkonnost a další.