Návrh modulů závodu

Návrh modulů závodu v oblasti energetiky

Díky pokročilým funkcím našich řešení pro 3D návrh modulů a vybavení ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Spojují datacentrický přístup k modulárnímu návrhu závodu s úplnou správou konfigurací a umožňují tak dramaticky zvýšit efektivitu výrobních zařízení.

Díky pokročilým funkcím našich řešení pro 3D návrh modulů a vybavení ve všech odvětvích energetiky můžete snadno inovovat, zvyšovat kvalitu a snižovat náklady. Naše 3D CAD řešení je plně integrovanou a intuitivní rozsáhlou sadou nejlepších funkcí ve své třídě. Spojují datacentrický přístup k modulárnímu návrhu závodu s úplnou správou konfigurací a umožňují tak dramaticky zvýšit efektivitu výrobních zařízení.

Návrh modulů závodu v oblasti energetiky

Learn More

Celosvětové megatrendy, například větší mezinárodní konkurence a dlouhodobě nízké ceny komodit, mají na celou oblast energetiky nepříznivý dopad. Vedoucí výrobci zařízení a EPC zavádějí modulárnější přístup k návrhu závodů a modulů i výrobě.

Modulární přístup k návrhu závodu umožňuje projektovým týmům rozložit datové struktury velkého závodu na menší víceoborové moduly.  Ve spojení s našimi řešeními pro 3D CAD a správu životního cyklu výrobku (PLM) lze sestavy a podsestavy modulů závodu navrhovat a revidovat v rámci plného řízení konfigurace.  Díky tomu mohou návrháři revidovat i modulární řešení, u nichž by to bylo dříve nákladné nebo časově náročné.  

Naše řešení přesahuje rámec návrhu. Integrace dat modulárního návrhu závodu do řešení PLM umožňuje plnou správu podnikových dat.  To vede k datacentrické realizaci projektu obsahující úplné plánování výrobních modulů spolu s digitalizací výrobních modulů zařízení, díky čemuž jsou procesy předvídatelné a současně se sníží náklady.

Návrh modulů závodu v oblasti energetiky
Vybrané úspěchy zákazníků

Harbin Turbine

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Technology upgrade moves turbine leader toward its goals

Metrics illustrate the wisdom of implementing an advanced PLM solution

Další informace

Záznam webináře

Sub Sea valley

A technology cluster delivering world leading engineering from subsea to space

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

CAE Simulation

Využijte integrované nástroje pro simulaci modulů již v raných fázích vývoje, abyste mohli bezpečně zavádět inovace u vysoce náročných užití. Pomocí metody CFD je možné například modelovat proudění kapaliny skrz složitá zařízení a sestavy potrubí.

Design for Additive Manufacture

Vytvářejte a pomocí 3D tisku vyrábějte nepravidelné moduly a specializované komponenty, které by nebylo tradičními postupy možné vyrobit.

Design Interoperability

Spolupracujte během celého procesu vývoje, abyste předešli konfliktům a zajistili soulad mezi všemi systémy ještě před dokončením návrhu.

Design Validation

Mějte přehled o postupu návrhu a výroby, řiďte rizika, řešte dopady změn, zbavte se tabulek a rychle dosáhněte stovek nových rozhodnutí s pomocí nenovějších dat o projektu.

Digital Mockup

Konstruujte složité modulární vybavení a sestavy pro elektrárny obsahující desetitisíce označených položek. Využívejte jednoduché přepínání mezi různými technikami modelování k tvorbě a simulaci výkonných digitálních maket.

Integrated BOM Management

Spravujte definice složitých konstrukčních rozpisek od osvědčených konstrukcí až po futuristické struktury z více CAD systémů, například inovativních sestav pro opětovné využití vody, napříč konstrukčními týmy rozmístěnými po celém světě.

Knowledge Reuse

Zaznamenávejte a znovu používejte osvědčené postupy u všech nových modulárních konceptů ve všech oblastech energetiky. Snižte náklady tím, že kdekoliv v rámci společnosti snadno naleznete opakovaně použitelná data a jejich dokumentaci.

Model Based Definition

Vytvářejte úplnou dokumentaci návrhu modulárních závodů a sestav vybavení pomocí 3D CAD modelů s poznámkami pro integrovanou správu znalostí souvisejících s výrobkem.

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!