Plánování a rozvrhování výroby

Plánování je pro dlouhodobý úspěch výroby a provozu naprosto zásadní a začíná ještě před zahájením výroby. Naše řešení nabízí sadu nástrojů, pomocí nichž mohou vlastníci/provozovatelé a výrobci zařízení všech velikostí analyzovat změny, rozhodovat se a jednat. Plánovači mohou při generování a ověřování mnoha scénářů analyzovat složité situace a uvažovat širokou škálu omezení a podnikových pravidel a reagovat díky tomu na změny inteligentně.

Plánování je pro dlouhodobý úspěch výroby a provozu naprosto zásadní a začíná ještě před zahájením výroby. Naše řešení nabízí sadu nástrojů, pomocí nichž mohou vlastníci/provozovatelé a výrobci zařízení všech velikostí analyzovat změny, rozhodovat se a jednat. Plánovači mohou při generování a ověřování mnoha scénářů analyzovat složité situace a uvažovat širokou škálu omezení a podnikových pravidel a reagovat díky tomu na změny inteligentně.

Learn More

Plánování se provádí typicky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu; může probíhat měsíce nebo i roky před nákupem, výrobou a provozem. Nástroj pro plánování je pro zvýšení konkurenceschopnosti, zisků a zlepšení služeb zákazníkům naprosto zásadní. Rozvrhování je podrobnější a krátkodobější. Rozvrhování může být například prováděno každý den pro jednotlivá pracoviště, týmy nebo osoby se zahrnutím všech omezení, například omezených zdrojů (nástroje, lidé, schopnosti, procesy).

Naše řešení nabízí sadu nástrojů pro plánování a rozvrhování výroby v malých, středních i velkých společnostech, ať už jde o výrobce zařízení nebo vlastníky/provozovatele. Řešení využívá pokročilé matematické metody k analýze a výpočtu možných rozvržení výroby, přičemž bere v potaz širokou škálu omezení a podnikových pravidel. Umožňuje plánovačům vyhodnocovat více možných scénářů bez ohledu na to, zda jsou to výrobci nebo vlastníci/provozovatelé zařízení, takže mohou na změny reagovat rychle a inteligentně.

Možnosti řešení

Prohlédněte klíčové oblasti tohoto řešení.

Advanced Constraint Modeling

Modelujte pokročilá omezení zdrojů a pokročilé vazby mezi operacemi včetně omezení času mezi různými operacemi a toho, zda je lze prodloužit.

Advanced Material Handling

Implementujte pravidla zákazníků a určete tak, jak se má spotřebovávat materiál.

Advanced Schedule Optimization

Určete další pravidla pro optimalizaci rozvrhu a minimalizujte tak dobu trvání výměny s přihlédnutím k upřednostňovanému pořadí.  Vytvářejte pomocí nástroje pro návrh pracovních postupů i složitá pravidla.

Assembly Process Visualization

Vizualizujte postup výroby od základních materiálů až po dokončené výrobky a objednávky.  Vizualizujte materiálové závislosti a určete, kdy může dojít k jejich nedostatku.

BOM Level Planning

Vypočítejte s pomocí rozpisek plánování požadavky na nákup a exportujte je do systému ERP, aplikace Excel a dalších a následně proveďte potřebná opatření.

Development Environment

Měňte schéma databáze dle potřeby a řešte tak konkrétní problémy s rozvrhováním a pomocí nástroje pro správu pracovních postupů vytvářejte vlastní nástroje pro manipulaci s daty.

Interactive Schedule Viewing

Prozkoumávejte rozvrhy a sledujte tak průběh jednotlivých objednávek, určujte výkonnost výroby a snadno získejte aktuální seznam práce k dokončení.

Interactive Schedule Visualization

Zobrazujte hlavní výrobní plán ve formě grafů skladů a kapacit. Snadno upravujte a vizualizujte změny zobrazené v propojených grafech a tabulkách.

Make-To-Order Planning

Vyhodnocujte vliv budoucích změn poptávky a rychle určete, zda lze nové požadavky na výrobu nebo provoz splnit.