Integrované řízení kvality

Integrované řízení kvality

Integrita závodu je kritická pro výrobce, vlastníky/provozovatele i výrobce vybavení. Porucha může vést například k úniku kapaliny z potrubí, což bez ohledu na konkrétní společnost může vést k poškození životního prostředí a reputace celé oblasti energetiky. Naše integrované řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu závodu. Toto řešení umožní stát se jedničkou ve své třídě v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity provozu.

Integrita závodu je kritická pro výrobce, vlastníky/provozovatele i výrobce vybavení. Porucha může vést například k úniku kapaliny z potrubí, což bez ohledu na konkrétní společnost může vést k poškození životního prostředí a reputace celé oblasti energetiky. Naše integrované řešení pro řízení kvality umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu závodu. Toto řešení umožní stát se jedničkou ve své třídě v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity provozu.

Integrované řízení kvality

Learn More

Zvyšující se složitost vybavení a závodů a požadavky zákazníků představují spolu se zkrácením doby potřebné k uvedení do provozu výzvy v rámci dodavatelského řetězce v oblasti energetiky i v rámci výrobních postupů.

V současnosti je bez ohledu na to, zda se jedná o konkrétní vybavení nebo rozsáhlý modulární systém používaný v pevninských závodech nebo na mořských plošinách, cílem dodávat výrobky, které splňují technické a výkonnostní požadavky s předpokládanými náklady a včas. Kvůli tomu musí výrobci a EPC neustále transformovat své rozsáhlé řetězce dodavatelů a optimalizovat tak celkovou produktivitu při udržení vysoce dynamické a virtuální pracovní síly.

Naše integrované řešení pro řízení kvality nabízí jedinečnou přidanou hodnotu v rámci hodnotového řetězce v oblasti energetiky díky tomu, že umožňuje zvyšovat kvalitu a snižovat náklady v rámci celého životního cyklu díky optimalizaci výrobních kroků a postupů. Naše řešení vyhovuje požadavkům a potřebám výrobců vybavení, EPC a vlastníků/provozovatelů a umožňuje našim zákazníkům získat konkurenční výhodu. Díky možnosti procházení všech platných norem vám toto řešení umožní stát se jedničkou v oblasti zákonných norem, kvality a efektivity.

Integrované řízení kvality

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Advanced Product Quality Planning

Zjednodušte různé procesy, například APQA nebo FMEA, a plánování kontrol. Zajistěte konzistenci dat a efektivitu procesů díky propojení se systémy PDM/ERP a CAD.

Build Quality

Automatizujte sběr dat, jejich třídění a hlášení a umožněte tak týmům zodpovědným za kvalitu zvyšovat rozměrovou kvalitu a snižovat zmetkovitost, nutnost dalšího opracování a ztráty ve výrobě.

Closed-loop Part Quality Control

Zkraťte čas programování kontrol díky informacím o výrobku a výrobě (PMI) spojeným s CAD modelem. Vytvářejte programy pro stroje ve formátu DMIS nebo formátech pro konkrétní stroje.

Continuous Quality Improvement

Vytvářejte zprávy o kontrole přizpůsobené konkrétním zákazníkům obsahující charakteristiky z různých výrobních postupů spolu s dokumentací. Zajistěte sběr, analýzu a vyhodnocení stížností, aby byly zpracovány včas.

Dimensional Quality

Analyzujte vliv výrobních postupů na prvky návrhu a jejich tolerance. Zvyšte kvalitu návrhu a zbavte se nákladných prototypů a současně snižte náklady na pracovní sílu, nástroje a metrologii.

Issue Management & CAPA

Zapojením týmů zabývajících se kvalitou v podniku do systému řízení životního cyklu (PLM) budete moci zaznamenávat stížnosti, defekty a problémy s plněním požadavků v celé organizaci.

Quality Management in Production

Zajistěte řízení nakupovaných zdrojů a hodnoťte dodavatele v rámci kvality a spolehlivosti dodávek. Dokumentujte a analyzuje kontroly provedené v provozu.

Quality Operations Management

Umožněte u prvních článků kontroly podle pracovního postupu díky konfigurovatelným a rozšiřitelným formulářům pro sběr dat s upozorněními v reálném čase. Vynuťte další kontroly kvality a zajistěte soulad s nařízeními.