Integrované plánování a realizace programů

Integrované plánování a realizace programů v oblasti energetiky

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Learn More

Plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Dynamika trhu v oblasti energetiky a konkurence dodavatelů, kteří mají nižší náklady a lépe reagují, jsou stále větší hrozbou, protože projekty často nejsou tak výkonné, jak bylo naplánováno a přislíbeno. Úspěšné dokončování kapitálových projektů v tomto prostředí zvyšuje zisky společnosti, její reputaci a schopnost investovat do nových programů a projektů a vyhrávat je.

Vedoucí společnosti, které využívají integrované systémy plánování a realizace programů, jsou schopné zajistit přesnost a úplnost nabídky a snížit tak výdaje na nabídku a řídit náklady a časové plánování programů. Větší disciplinovanost v rámci programů také umožňuje vyhnout se neočekávaným výdajům během realizace programu.

Naše řešení umožňuje integrované plánování a realizaci programů a kapitálových projektů ve všech oborech, kde probíhá plánování i realizace ve stejném systému.  Tento integrovaný přístup využívající šablony urychluje zahajování projektů a umožňuje nezávislým týmům efektivní spolupráci, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k uvedení na trh. Naše řešení také umožňuje podrobné sledování napříč projekty, což vedoucím pracovníkům umožňuje předvídat problémy a vyhýbat se jim místo toho, aby je museli řešit, až se vyskytnou.

Záznam webináře | 115 minut

Variability Management Webinar

Configuration Management Webinar

Learn from our experts how industry leaders are managing increasing product variability and still being able to deliver faster and more cost-efficiently.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Koordinujte definici a konfiguraci architektur, platforem a struktur výrobku a podpořte tak cíle programu a výstupy kapitálových projektů.

BOM, Visualization & DMU

Vytvářejte strukturu rozpadu práce (WBS) kapitálových projektů a programů pomocí spravované knihovny struktur rozpadu práce, která znázorňuje různé varianty výrobků.

Change Management

Propojte změny programu přímo s plány projektu. Koordinujte návrh a vydávání položek spadajících do řízení konfigurace napříč více často nesouvisejícími projekty.

Digital Workflow Management

Řiďte evoluci programového plánu a využívejte k řízení realizace změnových položek nebo úkolů programu pracovní postupy.

Document Management & Publishing

Vytvářejte specifikace, zprávy, ilustrace a další technické publikace, které jsou v souladu se změnami výrobku, zkraťte tak dobu vývoje, snižte náklady a zvyšte přesnost dokumentace a efektivitu její tvorby.

Program Planning

Programy lze využít k lepší správě celofiremní spolupráce různých vývojových iniciativ.  Plánujte s ohledem na přesné požadavky a cíle a mějte vždy přehled o aktuálním stavu realizace.

Project Management

Řiďte realizaci úkolů a podpořte tak dosažení výstupů a cílů ve stanoveném čase. Generujte časové plány automaticky a spojujte je s programy pomocí šablon a podnikových pravidel nebo je vytvářejte ručně.

Verification & Validation

Zaznamenávejte všechny relevantní požadavky na programy a kapitálové projekty. Přiřazujte požadavky k položkám programu a příslušným prvkům WBS a umožněte tak sledování a realizaci se zahrnutím těchto požadavků.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa