Přejít k obsahu

Integrované plánování a realizace programů

Integrované plánování a realizace programů v oblasti energetiky

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Konzistentní plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Nabízíme systémový přístup k plánování a realizaci programů díky integraci nákladů, rozvrhů a technických požadavků do řešení pro správu plně plánovaných programů s dostatkem zdrojů a financí. Udržování a škálování energetických, chemických a petrochemických programů libovolné velikosti je snadné. Zvyšuje pravděpodobnost realizace programů v daných termínech a s předpokládanými náklady a nabízí integrovaný systém pro správu všech částí programu včetně nákladů, rozvrhů a technických požadavků.

Learn More

Plánování a realizace programů je pro úspěch kapitálových projektů v oblasti energetiky naprosto stěžejní. Dynamika trhu v oblasti energetiky a konkurence dodavatelů, kteří mají nižší náklady a lépe reagují, jsou stále větší hrozbou, protože projekty často nejsou tak výkonné, jak bylo naplánováno a přislíbeno. Úspěšné dokončování kapitálových projektů v tomto prostředí zvyšuje zisky společnosti, její reputaci a schopnost investovat do nových programů a projektů a vyhrávat je.

Vedoucí společnosti, které využívají integrované systémy plánování a realizace programů, jsou schopné zajistit přesnost a úplnost nabídky a snížit tak výdaje na nabídku a řídit náklady a časové plánování programů. Větší disciplinovanost v rámci programů také umožňuje vyhnout se neočekávaným výdajům během realizace programu.

Naše řešení umožňuje integrované plánování a realizaci programů a kapitálových projektů ve všech oborech, kde probíhá plánování i realizace ve stejném systému.  Tento integrovaný přístup využívající šablony urychluje zahajování projektů a umožňuje nezávislým týmům efektivní spolupráci, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k uvedení na trh. Naše řešení také umožňuje podrobné sledování napříč projekty, což vedoucím pracovníkům umožňuje předvídat problémy a vyhýbat se jim místo toho, aby je museli řešit, až se vyskytnou.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Koordinujte definici a konfiguraci architektur, platforem a struktur výrobku a podpořte tak cíle programu a výstupy kapitálových projektů.

BOM, Visualization & DMU

Vytvářejte strukturu rozpadu práce (WBS) kapitálových projektů a programů pomocí spravované knihovny struktur rozpadu práce, která znázorňuje různé varianty výrobků.

Change Management

Propojte změny programu přímo s plány projektu. Koordinujte návrh a vydávání položek spadajících do řízení konfigurace napříč více často nesouvisejícími projekty.

Digital Workflow Management

Řiďte evoluci programového plánu a využívejte k řízení realizace změnových položek nebo úkolů programu pracovní postupy.

Document Management & Publishing

Vytvářejte specifikace, zprávy, ilustrace a další technické publikace, které jsou v souladu se změnami výrobku, zkraťte tak dobu vývoje, snižte náklady a zvyšte přesnost dokumentace a efektivitu její tvorby.

Program Planning

Programy lze využít k lepší správě celofiremní spolupráce různých vývojových iniciativ.  Plánujte s ohledem na přesné požadavky a cíle a mějte vždy přehled o aktuálním stavu realizace.

Project Management

Řiďte realizaci úkolů a podpořte tak dosažení výstupů a cílů ve stanoveném čase. Generujte časové plány automaticky a spojujte je s programy pomocí šablon a podnikových pravidel nebo je vytvářejte ručně.

Verification & Validation

Zaznamenávejte všechny relevantní požadavky na programy a kapitálové projekty. Přiřazujte požadavky k položkám programu a příslušným prvkům WBS a umožněte tak sledování a realizaci se zahrnutím těchto požadavků.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.