Správa životního cyklu provozu

Od ropných polí a plošin až po zařízení pro chemické a petrochemické zpracování je v oblasti energetiky správa provozu vybavení a závodů klíčem k úspěšné, bezpečné a spolehlivé výrobě. 

Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak testování, záruční opravy a údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání a kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

Od ropných polí a plošin až po zařízení pro chemické a petrochemické zpracování je v oblasti energetiky správa provozu vybavení a závodů klíčem k úspěšné, bezpečné a spolehlivé výrobě. 

Naše řešení pro správu životního cyklu provozu umožňuje spravovat fyzickou konfiguraci vybavení a umožňuje tak testování, záruční opravy a údržbu s využitím charakteristik stavu a historie odebírání, přidávání a kontroly součástí. Díky funkcím PLM pro správu zabezpečení, pracovních postupů, změn a dokumentů umožňuje naše řešení propojit rozpisky a znalosti s fyzickou strukturou závodu a umožnit tak lepší servis.

Learn More

Oblast energetiky čelí stále vyššímu tlaku na neustálé zlepšování. Nové technologie, nařízení, dynamika trhu a společenská odpovědnost vytváří napříč dodavatelským řetězcem od vlastníků/provozovatelů až po EPC a výrobce vybavení tlak na inovace a nová řešení. Zastaralé systémy založené někdy dokonce na papírové dokumentaci mají spolu se stárnoucí infrastrukturou za důsledek ztrátu znalostí vzniklou obměnou zaměstnanců a přispívají tak k problémům, které je třeba řešit.

Obchodní model výrobku jako platformy pro údržbu je strategický pro výrobce vybavení (protože umožňuje dodávat složité výrobky s dlouhou životností) i pro vlastníky/provozovatele závodů. Umožňuje zvýšit a stabilizovat příjmy i zisky a zajistit si současně loajalitu zákazníka. Tento obchodní model vyžaduje lepší pochopení výkonnosti výrobku a plánování údržby během vývoje výrobků a znalosti o údržbě nutné pro efektivní provádění údržby.

Naše řešení pro správu životního cyklu provozu nabízí jedno prostředí PLM, ve kterém lze provádět správu znalostí o údržbě a o výrobku se stejným zabezpečením a pomocí stejných funkcí. V rámci tohoto přístupu se digitální dvojče návrhu výrobku propojí s digitálním dvojčetem provozu výrobku a vytvoří se tak uzavřená smyčka pro správu výkonnosti výrobku.

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.