Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Využijte nástroje pro rozvržení a optimalizaci, pomocí nichž lze navrhnout, rozvrhnout a konfigurovat výrobní prostředí v oblasti energetiky, a také optimalizovat provoz vybavení a linek pomocí 3D modelu závodu.

Naše řešení pro návrh a optimalizaci závodů a výrobních linek umožňuje vývoj 3D virtuálních modelů výrobních systémů, aby bylo možné optimalizovat rozvržení a zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby.

Využijte nástroje pro rozvržení a optimalizaci, pomocí nichž lze navrhnout, rozvrhnout a konfigurovat výrobní prostředí v oblasti energetiky, a také optimalizovat provoz vybavení a linek pomocí 3D modelu závodu.

Naše řešení pro návrh a optimalizaci závodů a výrobních linek umožňuje vývoj 3D virtuálních modelů výrobních systémů, aby bylo možné optimalizovat rozvržení a zvážit vliv různých faktorů, například bezpečného prostoru, hluku a bezpečnosti ještě před zahájením výroby.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Learn More

Výroba a prodej dalšího vybavení v rámci opět rostoucí oblasti energetiky nemusí být nutně ziskové; rozhodně ne v případě, že výrobní operace neprobíhají efektivně. Výroba vybavení v neefektivními postupy nebo v nevhodných podmínkách mají za důsledek, že společnosti obětují část zisku na pokrytí těchto neefektivit. Při návrhu a plánování linek je s využitím běžných nástrojů pro návrh rozvržení obtížné vizualizovat vliv umístění a přístupnosti vybavení. Pochopení výkonnosti jednotlivých linek v celém závodu je pro výrobce zásadní, stejně jako pochopení toho, jakým způsobem se v rámci závodu pohybuje materiál. Pokud nejste schopni optimalizovat rozvržení továrny na základě dat získaných během fází plánování a analýzy výroby, mohou neefektivně navržené části ovlivnit výkonnost celé továrny a výrobních systémů. Plánování zařízení nemůže být úspěšné bez řádné komunikace mezi různými týmy, které jsou zapojeny do procesu plánování rozvržení, díky čemuž vzniká potřeba plně integrovaného řešení pro návrh linek založený na využívání skutečných výrobních dat ve všech oblastech.

Naše řešení nabízí možnosti digitalizace celého výrobního postupu, takže můžete maximalizovat produktivitu, zvýšit ziskovost a optimalizovat výrobu.

Rozvržení výroby, návrh linek a optimalizace

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Bill of Materials Management

Spravujte konstrukční a výrobní rozpisky a rozpisky procesů v jednotném prostředí, které odráží správnou konfiguraci výrobku a současně pomáhá přehodnotit výrobní omezení už během fáze návrhu.

Factory & Line Design

Provádějte rychlý návrh, vizualizaci a optimalizaci rozvržení výrobních linek, které jsou integrovány v plánování výroby, a provádějte souběžně přesnou analýzu dopadů a využívejte velmi efektivní řízení změn.

Factory, Line Design Data & Process Management

Zvyšte produktivitu díky snížení počtu nepodstatných úkolů spojených se správou velkého objemu dat závodu v rámci rozvržení dodavatelského řetězce a konstrukčních postupů závodu.

Geographic-based Manufacturing Information Access

Využívejte virtuální reprezentaci existujících nebo nových globálních výrobních závodů pomocí zeměpisných informací o závodech v jednoduchém a intuitivním prostředí.

Machining Line Planning

Urychlete návrh a optimalizaci výrobních linek díky integrovanému pokročilému plánování a CAM nástrojům umožňujícím rozvrhnutí, vyvažování, programování a simulování výrobních operací.

Manufacturing Data & Process Management

Řiďte všechny výrobní procesy v rámci celého životního cyklu od návrhu až po výrobu díky jednotnému integrovanému zdroji znalostí o výrobcích, procesech, zdrojích a závodech.

Material Flow Optimization

Optimalizujte rozvržení závodu na základě toku materiálu a náklady na základě analýz informací o přesunech, nárocích na skladování, zařízeních k manipulaci a informacích o balení přímo z výroby.

Plant Simulation & Throughput Optimization

Změnou toku materiálu, využití zdrojů a logistiky na všech úrovních plánování výroby můžete modelovat, simulovat, zkoumat a optimalizovat logistiku různých systémů a jejich procesů.

Zajímá vás [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Přihlaste se k odběru novinek [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Jejda

Nepodařilo se nám přijmout vaše data, omlouváme se. Zkuste to znovu.

Děkujeme za registraci! Je to vaše první předplatné? Nezapomeňte zkontrolovat svůj e-mail a potvrdit předplatné.

Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa
Toto pole je povinné Hodnota je neplatná nebo příliš dlouhá
Toto pole je povinné Je vyžadována platná e-mailová adresa