Plánování a simulace sestav modulů

Plánování a simulace sestav modulů

Plánování, optimalizace a ověřování výrobních procesů ještě před samotným počátkem výroby jsou tak základem úspěchu v mnoha odvětvích dnešního průmyslu. Provozovatelé a výrobci vybavení v odvětví energetiky a technických sítí mohou využít životního cyklu vybavení a výroby k uspokojení poptávky svých zákazníků.

Naše řešení pro plánování modulárních sestav nabízí širokou řadu nástrojů, které umožňují zjednodušit plánování procesů, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a výrobní plán důkladně ověřit. Díky digitalizaci zdrojů a výrobního životního cyklu – od plánování procesů a podrobného inženýrství až po samotnou výrobu – a připojením celého hodnotového řetězce je možné dosáhnout té nejlepší výrobní strategie.

Plánování, optimalizace a ověřování výrobních procesů ještě před samotným počátkem výroby jsou tak základem úspěchu v mnoha odvětvích dnešního průmyslu. Provozovatelé a výrobci vybavení v odvětví energetiky a technických sítí mohou využít životního cyklu vybavení a výroby k uspokojení poptávky svých zákazníků.

Naše řešení pro plánování modulárních sestav nabízí širokou řadu nástrojů, které umožňují zjednodušit plánování procesů, automatizovat úlohy plánování bez přidané hodnoty a výrobní plán důkladně ověřit. Díky digitalizaci zdrojů a výrobního životního cyklu – od plánování procesů a podrobného inženýrství až po samotnou výrobu – a připojením celého hodnotového řetězce je možné dosáhnout té nejlepší výrobní strategie.

Plánování a simulace sestav modulů

Learn More

Vzrůstající trend modularizace a potřeby uspokojování místních potřeb globální výrobou mají vliv na složitost vybavení a procesů. Se zvyšujícími se nároky na dodržování předpisů a vlivem konkurenčního prostředí je stále obtížnější dodávat spolehlivé, kvalitní a bezpečné vybavení a zachovat přitom ziskovost. Tento problém mohou inovátoři vyřešit specializovaným procesem plánování a simulace výroby. V opačném případě může zvyšující se složitost vést k problémům a změnám v konečných fázích výroby, kdy je jejich řešení nejnákladnější. Provozovatelé a výrobci vybavení se snaží dosáhnout ideální integrace inženýrství s výrobou, aby mohli řídit všechny aspekty návrhu, výroby a sestavování a snížit náklady vyplývající z přepracování a reklamací.

Naše řešení nabízí pokročilé techniky využívající procesů, díky kterým lze upustit od sériového postupu vývoje vybavení a modulů a překonat očekávání zákazníků. Díky tomuto přístupu lze všechna výrobní omezení a požadavky zohlednit již v raných fázích vývoje. Naše řešení plánování modulárních sestav celý výrobní proces digitalizuje, což umožňuje dosáhnout maximální produktivity a vyšších zisků.

Plánování a simulace sestav modulů

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Additive Manufacturing Data Management

Využijte výhod správy návrhů a výroby na jediném, škálovatelném a bezpečném zdroji, který vám nabízí základ pro strategie a plánování inovací výrobků.

Bill of Materials Management

Vyhněte se složité správě několika konfigurací a maximalizujte pružnost návrhů a výroby díky našemu jedinečnému systému rozpisek životního cyklu, které jsou plně integrovány spolu se správou změn.

Factory Logistics & Material Flow Optimization

Navrhujte, simulujte a vizualizujte výrobní závody ještě před samotným zahájením výroby, čímž dosáhnete efektivního a pružnějšího provozu rychleji a s nižšími náklady.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access (Intosite)

Urychlete a usnadněte spolupráci a výměnu informací mezi jednotlivými závody díky snadnému geografickému označování zdrojů v rozhraní podobném známé službě Google Earth™.

Human Factors & Ergonomics

Využijte výhod vyspělé metodiky štíhlé výroby a zajistěte uzavřenou smyčku plánování výroby, ověřování a správy rizik a maximalizujte efektivitu v celém výrobním životním cyklu.

Manufacturing Process Planning

Vytvářejte, analyzujte, řiďte a sdílejte plány modulární výroby a sestav a předávejte informace efektivně napříč celou firmou i společností v širším kontextu.

Manufacturing Work Instructions

Dodejte svým pracovníkům kvalitní elektronické pracovní pokyny se všemi relevantními informacemi doplněnými o 2D a 3D grafiku, které vašim pracovníkům pomohou splnit všechny výrobní kroky správně a napoprvé.

Robotics & Automation Programming

Připravte se na novou generaci automatizace a robotiky, díky které dosáhnete vyšší konkurenceschopnosti a konzistence ve všech vašich výrobních závodech.