Waste Management

Dlouhodobé skladování, doprava a trvalé uložení vyhořelého paliva jsou pro jaderný průmysl i nadále ekonomicky nákladným a politicky citlivým tématem. Aby vlastníci a provozovatelé přesvědčili úřady a veřejnost o bezpečnosti atomové energie, musí prokázat dlouhodobou životaschopnost scénářů pro skladování a přepravu, a to jak v místě reaktoru, tak v místech trvalého uložení.

Aby navrhovaným řešením pro období několika tisíc let veřejnost i investoři důvěřovali, je nutné použít komplexní termomechanické simulace konstrukce, přenosu tepla a vyzařování.

Dlouhodobé skladování, doprava a trvalé uložení vyhořelého paliva jsou pro jaderný průmysl i nadále ekonomicky nákladným a politicky citlivým tématem. Aby vlastníci a provozovatelé přesvědčili úřady a veřejnost o bezpečnosti atomové energie, musí prokázat dlouhodobou životaschopnost scénářů pro skladování a přepravu, a to jak v místě reaktoru, tak v místech trvalého uložení.

Aby navrhovaným řešením pro období několika tisíc let veřejnost i investoři důvěřovali, je nutné použít komplexní termomechanické simulace konstrukce, přenosu tepla a vyzařování.

Learn More

Naše pokročilé simulační nástroje umožňují porozumět návrhu a realizaci dlouhodobého skladování, přepravy a likvidace jaderného odpadu. Tato řešení nabízí systémové simulace chování a také zachycování detailů na nejvyšší úrovni, to vše díky 3D CAE přístupům, jako jsou například analýza metodou konečných prvků (FEA) a výpočetní dynamika tekutin (CFD). Společně umožňují majitelům a provozovatelům provádět podrobné simulace termomechanické historie paliva, a to jak při zamýšlených scénářích skladování, tak při náhodném poškození sudu.

Záznam webináře | 46 minut

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.