Simulace a testování pro zpracovatelský průmysl

Vysoká úroveň a inovace provozu jsou důležitými podmínkami pro úspěch v dnešním chemickém a petrochemickém zpracovatelském průmyslu.  Naše integrovaná řešení pro fyzikální funkce a testování umožní vašim inženýrským týmům předpovídat výkon procesů, optimalizovat jejich energetickou spotřebu a efektivitu, zmenšit množství vedlejších produktů a odpadu a řešit problémy v neoptimálních procesech.

Vysoká úroveň a inovace provozu jsou důležitými podmínkami pro úspěch v dnešním chemickém a petrochemickém zpracovatelském průmyslu.  Naše integrovaná řešení pro fyzikální funkce a testování umožní vašim inženýrským týmům předpovídat výkon procesů, optimalizovat jejich energetickou spotřebu a efektivitu, zmenšit množství vedlejších produktů a odpadu a řešit problémy v neoptimálních procesech.

Chemical & Process Industry Special Report

The state of the art in CFD simulation in the chemical & process industry

Maintaining profitability in the chemical and process industry requires a sustained focus on operational excellence and innovation. Multiphysics simulation is a key enabling technology for achieving operational excellence, and leading companies have deployed simulation across several areas of their businesses. The articles in this Special Report highlight a few examples of this, covering a range of applications that demonstrate the value of simulation in the industry.

Learn More

Provozní dokonalost je klíčem ke zvýšení ziskovosti v chemickém průmyslu. Neustávající poptávka po inovativních nových materiálech vyžaduje hluboké pochopení komplexních fází a jevů, které souvisí s procesem převodu surovin na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Možná je vašim cílem zlepšit nedostatečné vybavení nebo jej nahradit úplně novým, které sníží množství vzniklého odpadu a spotřebu energie a zvýší výnosy. Nebo se možná snažíte vaše procesy zdokonalit z hlediska udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

V dnešním konkurenčním prostředí panujícím ve zpracovatelském průmyslu potřebují inženýři nástroje, které jim umožní prozkoumat a pochopit fyzické a chemické procesy související s výrobky, které navrhují a studují. Tyto znalosti dalece překračují rozsah standardních dat získaných z experimentů a základních inženýrských metodik.

Naše portfolio řešení kombinuje následující metody:

  • Metody pro 1D a 3D systémové simulace
  • Simulace výpočetní dynamiky kapalin
  • Modelování metodou diskrétních prvků (DEM)
  • Služby testování a inženýrství

Tato řešení dohromady nabízí virtuální prostředí pro návrh a analýzu, ve kterém lze předpovídat celkový výkon, ověřovat návrhy nebo napravovat problematické neoptimální procesy a tím rychleji dosáhnout provozní dokonalosti.

Vybrané úspěchy zákazníků

ABEC

Biopharmaceutical manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to reduce blend time by 50 percent

Biopharmaceutical manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to reduce blend time by 50 percent

Siemens Digital Industries Software solution helps ABEC to reduce risk, time-to-market and cost while delivering product quality

Další informace

Záznam webináře

Multi-physics problems in mixing applications: A path via simulation

Poor mixing can result in losses in the millions of Dollars/Euros in the chemical and process industries.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.