Heat transfer simulation

Bezpečnost a účinnost jakékoli jaderné elektrárny závisí na rychlosti, jakou mohou chladicí systémy odebírat tepelnou energii z reaktoru. Tepelně-hydraulické vlastnosti chladicího systému závisí na přechodných jevech vícefázového proudění (například na varu, kavitaci a kondenzaci), které se vyskytují v širokém rozsahu délek a časových řad a využívají všechny formy přenosu tepla (konvekce, vedení a záření).

Pro přesnou předpověď tepelně-hydraulických vlastností chladicího systému za různých provozních podmínek a demonstraci bezpečnosti a účinnosti jaderného reaktoru je k dispozici pouze několik málo prověřených simulačních nástrojů, které dokážou zachytit veškeré související fyzikální jevy.

Bezpečnost a účinnost jakékoli jaderné elektrárny závisí na rychlosti, jakou mohou chladicí systémy odebírat tepelnou energii z reaktoru. Tepelně-hydraulické vlastnosti chladicího systému závisí na přechodných jevech vícefázového proudění (například na varu, kavitaci a kondenzaci), které se vyskytují v širokém rozsahu délek a časových řad a využívají všechny formy přenosu tepla (konvekce, vedení a záření).

Pro přesnou předpověď tepelně-hydraulických vlastností chladicího systému za různých provozních podmínek a demonstraci bezpečnosti a účinnosti jaderného reaktoru je k dispozici pouze několik málo prověřených simulačních nástrojů, které dokážou zachytit veškeré související fyzikální jevy.

Learn More

Naše pokročilé nástroje umožňují simulovat veškeré aspekty chladicího systému, například přechodné jevy vícefázového proudění (var, kavitaci a kondenzaci). Tyto jevy dokážou simulovat v širokém rozsahu délek a časových řad a v různých podobách přenosu tepla (konvekce, vedení a záření). Tato řešení nabízí systémové simulace chování a také zachycování detailů na nejvyšší úrovni, to vše díky 3D CAE přístupům, jako jsou například analýza metodou konečných prvků (FEA) a výpočetní dynamika tekutin (CFD). Společně umožňují vlastníkům a provozovatelům dosahovat maximální účinnosti stávajících chladicích systémů a urychlit návrh a licencování nových inovativních konceptů.

Záznam webináře | 46 minut

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Podívejte se na klíčové oblasti tohoto řešení.