Zajištění průtoku a podmořské systémy

Zajištění průtoku a podmořské systémy

Pro zajištění úspěšné výroby a zpracování podmořských systémů jsou potřeba bezpečné, efektivní a cenově výhodné návrhy, které budou maximalizovat provoz a jednotlivé operace. Naše řešení pro simulace a testování vám umožní vytvářet digitální dvojčata, díky nimž budou mít inženýři neustále přehled o vlastnostech výrobků a systémů v celém životním cyklu – od návrhu až po provoz. Díky kombinací systémové simulace, 3D CAD a testování vám naše řešení pomůže zapojit simulaci do návrhu a provozu.

Pro zajištění úspěšné výroby a zpracování podmořských systémů jsou potřeba bezpečné, efektivní a cenově výhodné návrhy, které budou maximalizovat provoz a jednotlivé operace. Naše řešení pro simulace a testování vám umožní vytvářet digitální dvojčata, díky nimž budou mít inženýři neustále přehled o vlastnostech výrobků a systémů v celém životním cyklu – od návrhu až po provoz. Díky kombinací systémové simulace, 3D CAD a testování vám naše řešení pomůže zapojit simulaci do návrhu a provozu.

Zajištění průtoku a podmořské systémy

Learn More

Pokud se zabýváte návrhem konstrukce a spolehlivostí, zajištěním průtoku, zpracováním surovin nebo řídicími systémy, naše řešení vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Díky přístupu využívajícím digitální dvojče a 3D CAD simulaci je možné předpovídat výkon na systémové úrovni v celém životním cyklu zdroje nebo systému. Díky našemu řešení můžete:

  • Využít simulací během návrhu vybavení
  • Využít digitálních dvojčat ke spolupráci s inženýrskými týmy
  • Simulovat širokou řadu fyzikálních jevů, včetně mechanického a pevnostního chování, přenosu tepla, proudění a vibrací
  • Provádět simulace na úrovni systému i jednotlivých komponent
  • Realizovat návrhy a přinést je na trh rychleji díky inovacím
  • Pomocí simulací zlepšit výkon a spolehlivost výroby
  • Prodloužit životnost systému v provozu
Zajištění průtoku a podmořské systémy

Záznam webináře | 52 minut

Modern well control equipment: Metal hard hat, Fireproof coveralls, and… CFD!

Learn how Wild Well Control uses simulation to quantify and reduce risk, plan operations and improve response effectiveness.

Podívejte se na webinář

Možnosti řešení

Prohlédněte si klíčové oblasti tohoto řešení.

Controls Verification, Validation & Calibration

Navrhujte kvalitní řídicí systémy v minimálním časem offline nebo v reálném čase díky Simcenter Amesim.  Vývoj úspěšného řešení mechatroniky vyžaduje najednou optimalizovat mechaniku, elektroniku a software v jednotném integrovaném systému. Vývoj strategie pro řídicí systémy – to není jen tvorba logických vývojových diagramů – některé funkce vyžadují totiž pokročilé algoritmy, jejichž součástí je hluboké pochopení fyzikálních jevů a matematické výpočty. K tomu vám pomohou pokročilé techniky řízení, například Prediktivní řízení založené na modelu (MPC) nebo neuronové sítě (NN).

Multi-physics Simulation

Složité problémy dnešního průmyslu vyžadují řešení, která pokrývají množství fyzických jevů, které lze často řešit pouze pomocí technik simulace se zapojením různých inženýrských oborů.

Multiphase Flow

Přesná reprezentace fyzického chování v různých kapalných a pevných fázích je klíčová pro zachycení chování vybavení ve skutečných podmínkách. Simcenter nabízí celou řadu eulerovských a lagrangeovských funkcí modelování, které splní všechny vaše požadavky v oblasti simulací.

Structural Analysis

Pochopení toho, jakým způsobem sestava komponent nebo výrobků reaguje na různá zatížení a vibrace, je kritické v jakémkoliv průmyslu. Se zvyšující se složitostí výrobků a materiálů jsou potřeba lepší nástroje, které nabízejí více než jen lineární statickou analýzu. Simcenter přináší pokročilá pevnostní řešení, pomocí kterých lze řešit celou řadu analytických problému v jednotném uživatelském prostředí.

Thermal Analysis

Součástí aplikace Simcenter jsou prvotřídní funkce pro tepelné simulace, které vám umožní porozumět tepelným vlastnostem výrobku a navrhnout podmínky pro jejich optimální výkonnost.